Návštěva Pražského Jezulátka Sběr papíru - vítězové Stavíme město podle plánu - polytechnická výchova Tříkrálový průvod Práce s interaktivní tabulí Dvouleťáci odpočívají První pmoc Masopustní rej Hry bez hranic - Bráníme Prahu Objevujeme Vincent van Gogha - artprogram Setkání s Monou Lisou - artprogram Příprava na vánoční jarmark Vynášení Mořeny Zahradní slavnost s opékáním buřtů Hasiči