Děkujeme za vymalování třídy Z cest Deváťácký Mikuláš Na hřišti Z muzea J. A. Komenského Mikuláš Čarodějnice Pozdrav z Norimberka Z muzea Vyšehrad Keramické tvoření U Kolosea Přespolní běžci Florbalový úspěch Z Prokopského údolí