Návštěva Pražského Jezulátka Tříkrálový průvod Hry bez hranic - Karlův most Hry bez hranic - historický kvíz Hry bez hranic - Bráníme Prahu Noc s Andersenem - setkání se spisovatelem První pmoc Masopustní rej Policie v MŠ Keramická dílna Praha stověžatá - Hry bez hranic Hasiči Sběr papíru - vítězové Dvouleťáci odpočívají Vynášení Mořeny