Setkání s Monou Lisou - artprogram Dvouleťáci odpočívají Příprava na vánoční jarmark Masopustní rej Návštěva Pražského Jezulátka Keramická dílna Tříkrálový průvod Objevujeme Vincent van Gogha - artprogram Práce s interaktivní tabulí Keramická dílna Výlet do Miracula Noc s Andersenem Zoo Policie v MŠ Noc s Andersenem - setkání se spisovatelem


Divadelní kroužek

Vloženo 21. 06. 2017

Představení Dvanáct měsíčků a Noc na Karlštejně proběhlo za velkého zájmu žáků i rodičů. Odměnou účinkujiícím byl potlesk diváků a velké uspokojení z odvedené práce. Více ZDE.