Práce s interaktivní tabulí Objevujeme Vincent van Gogha - artprogram Medvídkova nemocnice Keramická dílna Hry bez hranic - Karlův most Příprava na vánoční jarmark Hasiči Výlet do Miracula Noc s Andersenem - setkání se spisovatelem Tříkrálový průvod Sběr papíru - vítězové Vynášení Mořeny Návštěva Pražského Jezulátka Hry bez hranic - historický kvíz Masopustní rej