Masopustní rej Stavíme město podle plánu - polytechnická výchova Výlet do Miracula Tříkrálový průvod Policie v MŠ Sběr papíru - vítězové Hry bez hranic - Šemíkův skok Vynášení Mořeny Noc s Andersenem - setkání se spisovatelem Příprava na vánoční jarmark Hry bez hranic - historický kvíz Medvídkova nemocnice Hry bez hranic - Karlův most Dvouleťáci odpočívají Práce s interaktivní tabulí