Hry bez hranic - Karlův most Medvídkova nemocnice Zahradní slavnost s opékáním buřtů Dvouleťáci cvičí jógu Hry bez hranic - historický kvíz Výlet do Miracula Masopustní rej Tříkrálový průvod Setkání s Monou Lisou - artprogram Návštěva Pražského Jezulátka Vynášení Mořeny Dvouleťáci odpočívají Sběr papíru - vítězové Práce s interaktivní tabulí Objevujeme Vincent van Gogha - artprogram


3 dny s...

Vloženo 16. 11. 2018

V letošním školním roce bychom ve školní jídelně chtěli zkusit zavést novinku.

Zástupci Výboru Žákovského parlamentu přišli s nápadem na spolupráci se školní jídelnou. Vše prodiskutovali s vedoucí školní jídelny paní Kučerovou. Ostatní paní kuchařky také souhlasily.

Na posledním setkání se zástupci tříd svou myšlenku výbor představili i ostatním.
V čem myšlenka spočívá? Bude vybrána jedna pochutina (např. mrkev, jablko, špenát, aj.), která se objeví ve třech různých jídlech v průběhu jednoho týdne. A proto se můžeme poslední listopadový týden těšit na první „3 DNY S KUSKUSEM“.

Na 2. pololetí jsou naplánovány i další „3 dny s…“ a věříme, že se mezi strávníky stanou oblíbenými. Můžete i sami navrhnout, které pochutiny by se mohly objevit v našem jídelníčku.

Výbor žákovského parlamentu