Hasiči Příprava na vánoční jarmark Tříkrálový průvod Hry bez hranic - Bráníme Prahu Noc s Andersenem - setkání se spisovatelem Setkání s Monou Lisou - artprogram Objevujeme Vincent van Gogha - artprogram Stavíme město podle plánu - polytechnická výchova Masopustní rej Policie v MŠ Hry bez hranic - historický kvíz Hry bez hranic - Šemíkův skok Návštěva Pražského Jezulátka Dvouleťáci odpočívají Praha stověžatá - Hry bez hranic


Adventní dílny a jarmark 30.11.2017

Vloženo 20. 12. 2017

Oblíbené adventní dílny letos poprvé v režii Spolku rodičů.


Jako každým rokem i letos si mohly děti i jejich doprovod užít předvánoční tvořivé odpoledne ve škole. Na výběr bylo 12 různých dílen, kde bylo pro šikovné ručičky připraveno vše potřebné k výrobě různorodých vánočních doplňků – od jednoduchých, jako např. vánoční zápichy či záložky, až po složitější vyšívaná přáníčka, od oblíbeného zdobení perníčků až po netradiční ponožkové sněhuláky.

Dílny měly tentokrát na starosti maminky školních dítek, stejně jako veškerou přípravu a organizaci na místě. Účast byla hojná, více než 100 dětí vytvořilo přes 300 různých výrobků. Zmrzlíkům byl k dispozici teplý čaj, který zdarma poskytla školní jídelna. Stejně jako v minulých letech bylo i tentokrát možné si zakoupit drobnosti, které vyrobily děti ve škole, a charitativní předměty. Prodej zajišťovali žáci 8. B s paní učitelkou Janů.

Všem zúčastněným děkujeme za entusiastický přístup a těšíme se na shledání na některé z dalších akcí.

Za Spolek rodičů Petra Bašová