Základní škola a mateřská škola Barrandov

Organizace výuky od 12. 4. 2021

7. 4. 2021  |  Aktuality MŠ  |  Aktuality ZŠ  |  Školní aktuality

V souvislosti s novými opatřeními vlády se mohou vrátit k prezenční výuce do škol žáci předškolních tříd MŠ a žáci ZŠ.

Výuka: 

Děti z předškolních tříd MŠ budou docházet ke vzdělávání denně – umístění v pavilonu předškolních tříd MŠ na Chaplinově náměstí, skupiny po 15 dětech. Rodiče předávají děti u vstupu do školky zaměstnanci MŠ. Provozní hodiny MŠ zůstávají od 6.30 h. do 17 h.

Přípravná třída má také stálou prezenční výuku v obvyklých prostorách a časech.

Žáci 1. stupně budou absolvovat výuku rotačním způsobem.

V týdnu od 12. 4. se dostaví tyto třídy: 1.B, 1.D, 2.B, 2.D, 3.B, 3.C, 4.A, 5.A, 5.D

V týdnu od 19. 4. se dostaví tyto třídy: 1.A, 1,C, 2.A, 2.C, 3.A, 4.B, 4.C, 5.B

Třídy, které nebudou právě přítomny ve škole, se budou účastnit distanční výuky.

Žáci 2. stupně se mohou dostavit ke konzultacím ve skupinách nejvýše 6 osob – tyto konzultace budou organizovány třídními učiteli. V případě potřeby je prosím kontaktujte. Nadále zde pokračuje distanční výuka.

Nástup do školy: 

7.45 h.    1. třídy

7.50 h.    2. třídy

7.55 h.     3. a 4. třídy

8.00 h.    5. třídy

Školní družina: 

Skupiny ve školní družině musí být i nadále homogenní. Ranní družina z tohoto důvodu nemůže být otevřena.

Provoz pro přípravnou třídu, 1. a 2. třídy  bude končit v 17. h., pro 3. třídy v 15 h.

Školní jídelna:

  • žáci na prezenční výuce dle rozpisu mají obědy automaticky přihlášeny, v případě nepřítomnosti je třeba se odhlásit
  • žáci na distanční výuce si mohou vyzvednout oběd do jídlonosiče, oběd je třeba aktivně přihlásit

Provozní doba školní jídelny: 11.00 – 14.00 hod.

Testování dětí: proběhne vždy v pondělí a čtvrtek 1. vyučovací hodinu prostřednictvím neinvazivních antigenních testů. Testy si budou provádět děti samy ve třídě za přítomnosti třídního učitele a dalšího určeného pedagoga. Test může provést také zákonný zástupce dítěte – v takovém případě přijde rodič s dítětem do kinosálu, provede stěr, počká s dítětem 15 min. na výsledek. Prostor bude otevřen od 7.30 h. pro rodiče a děti ZŠ, od 6.30 h. pro rodiče a děti MŠ.

Péče o děti zaměstnanců integrovaných záchranných sborů aj. :

Každá škola poskytne tuto péči svým vlastním žákům ZŠ a MŠ během distanční výuky daných tříd.

 

Ačkoliv jsou pokyny ze strany MŠMT pečlivě vypracovány, mnohé z nich potřebujeme upřesnit vzhledem k našim podmínkám. Některé informace budeme ještě v detailech aktualizovat.Distanční výuka

Vstup pro rodiče

Školní aktuality

Krajské kolo Olympiády v českém jazyce

15. 4. 2021

Dne 6.4. 2021 uspořádal DDM Praha 2 krajské kolo Olympiády v českém jazyce. ZŠ Barrandov měla v tomto těžkém klání zastoupení prostřednictvím Míši Hospodské z 9.A, která změřila síly a porovnala své znalosti a dovednosti s ostatními vrstevníky.  Konkurence byla opravdu veliká, většina účastníků pocházela z řad gymnázií. Míša se náročné zkoušky vůbec nezalekla a… Více

70. ročník Matematické olympiády zná své vítěze

13. 4. 2021

Dne 31.3. 2021 se konalo obvodní kolo Matematické olympiády, které pořádal  DDM Praha 5. ZŠ Barrandov reprezentovala Klára Doležalová ze 6.A, která se ve své kategorii Z6 umístila na skvělém 3. místě. Moc Kláře gratulujeme k výbornému výsledku a děkuje za reprezentaci školy. Více

Projektový den na prvním stupni. A jak to dopadlo?

12. 4. 2021

Milé děti a rodiče. Zajímá Vás, kolik kilometrů jsme našlapali v rámci projektu? Podařilo  se nám obejít Českou republiku nebo jsme ji dokonce zdolali i dvakrát? Uvidíme po sečtení vašich ušlých kilometrů. Vyhlašujeme soutěž o nejlepší odhad. Ve vestibulu školy bude od 13. 4.  do 23. 4. umístěna krabice, kam můžete házet své odhady. Děti… Více