Základní škola a mateřská škola Barrandov

Týden s integrovaným záchranným systémem (IZS) 3. – 7. 6. 2019

14. 6. 2019  |  Aktuality ZŠ

Začátkem června proběhl na naší škole  projekt „Týden s integrovaným záchranným systémem“, který byl určen pro všechny žáky od přípravné třídy až po 9. ročník. Na programu se podílelo několik složek IZS – Policie ČR, Záchranné služby  a Požárnického sboru.

3. června 2019 v areálu školy  jednotlivé třídy  prošly šesti tematickými stanovišti. Pracovníci Policie ČR, Požárníků a Zdravotní záchranné služby dětem ukázali, s čím ve svém oboru pracují, co všechno ke své práci musí umět a jaké pracovní pomůcky potřebují.

Žáci se seznámili s vybavením pracovníků záchranného systému, prohlédli si vozy jednotlivých složek, plnili různé úkoly. Na některých stanovištích obdrželi pracovní listy, kde byly otázky týkající se dané tématiky, kterou si při návštěvě stanoviště vyslechli. Za správné odpovědi obdrželi upomínkové předměty. Mimo jiné si děti mohly vyzkoušet znalosti z dopravní výchovy a soutěžit s ostatními třídami v poznávání značek na dopravním hřišti školy.

Během celého týdne probíhaly besedy se záchranáři, při kterých si žáci osvojili zásady přivolání první pomoci a vyzkoušeli si, jak se zachovat, pokud by museli poskytnout první pomoc v případě zlomenin, krvácení a selhání základních životních funkcí.  Také se věnovali nácviku resuscitace na figuríně.

Celá akce byla velmi přínosná, protože si žáci jednak připomněli základní poznatky, ale získali i nové informace o bezpečném chování při mimořádných situacích a o poskytnutí první pomoci.

Projekt finančně zabezpečil zřizovatel školy – MČ Prahy 5 a částečně Spolek rodičů.

Děkujeme.

Vedení školy


Fotogalerie

Vstup pro rodiče

Školní aktuality

Slavnosti škol Prahy 5

12. 9. 2019

Více

Třídní schůzky

2. 9. 2019

Vážení rodiče a zákonní zástupci, třídní schůzky se konají v úterý 10. 9. 2019 od 17:30 v kmenových třídách. Schůzka s důvěrníky školy se koná v úterý 10. 9. 2019 od 16:30. Těšíme se na vás!!!   Více

Zahájení nového školního roku

30. 8. 2019

Školní rok v ZŠ začíná v pondělí 2. září 2019 v 8. hodin. Pro žáky 1. ročníku končí výuka pro 2. vyučovací hodině. (9:40) Pro žáky 2. – 9. ročníku končí výuka po 1. vyučovací hodině. (8:45). Od úterý do pátku  (od 3. 9. 2019 do 6. 9. 2019) Pro 1. třídy končí výuka po… Více