Základní škola a mateřská škola Barrandov

COVID-19

Popis situace:

S platností od 18.9. od 18 h. je třeba se řídit v budově školy následujícími pokyny MŠMT:

Pro mateřské školy se stávající režim nemění, stále platí výjimka z povinnosti nosit ochranu dýchacích cest (úst a nosu) pro děti a pedagogické pracovníky v těchto školách.
Pro 1. stupeň základních škol a přípravné třídy základních škol se režim nemění. V rámci výuky v učebnách se ochrana dýchacích cest nevyžaduje. Ochrana dýchacích cest není vyžadována ani během přestávek při pobytu žáků v učebně. Žáci i všichni pracovníci školy musí nosit ochranu dýchacích cest ve společných prostorách školy (např. chodby a záchody).
Pro 2. stupeň základních škol  (s výjimkami uvedenými dále) se mimořádným opatřením zavádí povinnost nošení ochrany dýchacích cest pro všechny žáky a pracovníky školy nebo školského zařízení ve všech vnitřních prostorech školy nebo školského zařízení, tedy včetně učeben. Ochrana dýchacích cest u žáků, studentů a pedagogických pracovníků není vyžadována pro vzdělávací aktivity, jejichž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (např. tělocvik, zpěv, hra na dechové nástroje).
Pracovníci škol a školských zařízení nemusí ochranu dýchacích cest nosit ani v případě, kdy vykonávají práci na jednom místě – typicky v kabinetu, pracuje-li taková osoba ve vzdálenosti nejméně 2 metry od jiné osoby, (viz část I., bod 2, písm. p) Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k nošení ochranných prostředků dýchacích cest.

Ochranné prostředky úst, ideálně roušky, jsou  ve společných vnitřních prostorách povinné.  Žáci, kteří nebudou disponovat ochranným prostředky, nebudou moci vstoupit do školy. Zároveň prosíme  dodržování bezpečné vzdálenosti, zvláště ve školní jídelně. Vnímejme to jako akt ohleduplnosti k druhým a solidarity. V případě, že nošení roušky je pro vašeho potomka ze zdravotních důvodů nemožné, kontaktujte třídního učitele.

Všechny třídy, toalety a umývárna v jídelně jsou vybaveny mýdlem, dezinfekcí a papírovými utěrkami. Neodnášejte je prosím, slouží všem.

Školní kroužky jsou z důvodu epidemiologické situace na základě doporučení MŠMT v 1. pololetí zrušeny.

Plánované školy v přírodě zrušeny nejsou – vysvětlení zde.

Má vaše dítě sebemenší příznaky virového nebo bakteriálního onemocnění?

Neposílejte je do školy. Pokud se nejedná přímo o příznaky onemocnění koronavirem COVID-19, které může ohrozit ostatní, ohrožujete oslabený organismus svého vlastního dítěte. Písemně je omluvte do 9.00 hod. na sekretariat@zsbarr.cz a nechejte je doma pár dnů odpočívat s cílem posílení imunity.

V případě, že dítě bude vykazovat známky onemocnění při příchodu do školy, bude vráceno zákonnému zástupci. Pokud nebude přítomen na místě nebo se nevolnost či jiné příznaky projeví během vyučování či pobytu v družině, budeme zákonné zástupce  kontaktovat, aby si ho vyzvedli. Dítě bude mezitím umístěno do izolační místnosti, která je k tomuto účelu vyhrazena.

Máte podezření na onemocnění COVID-19 ve svém blízkém okolí?

Konzultujte svůj postup s lékařem a Krajskou hygienickou stanicí.

Aktuální informace zde.

Děkujeme za vaši spolupráci a pochopení, jsou pro nás i vaše děti nezbytné.Covid 19

Vstup pro rodiče

Školní aktuality

Anketa městské části Praha 5 – hlasování v prostorách naší školy

1. 10. 2020

Městská část  Praha 5 bude ve dnech od 1.10 do 23.10 pořádat anketu o strategickém plánu udržitelného rozvoje MČ pro období 2020–2030. V naší škole budeme umístěna hlasovací urna ve vestibulu školy. Cílem ankety je zjistit názory občanů městské části, jakým směrem se v následujících letech vydat, a to cestou udržitelného rozvoje. Více

Drakiáda

1. 10. 2020

Všechny srdečně zveme na Drakiádu, která se bude konat ve školní družině. Akce proběhne 20/10/2020, od 14 do 15 hod. Místo konání: Školní hřiště. Na Vaši účast se těší  paní vychovatelky.         Více

Jak postupovat při ztrátě hesla do Bakaláře?

25. 9. 2020

Jak postupovat při ztrátě hesla do Bakaláře? Mílí žáci, vážení rodiče. Změnit heslo do Bakaláře je možné pomocí webové aplikace. Jak postupovat?  1) Po zobrazení stránky https://zsbarr.bakalari.cz/login klikněte na Zapomenuté heslo. 2)  Napište svůj email, který máte u nás ve škole uvedený pro komunikaci se školou. 3)  Na uvedeném emailu očekávejte zprávu, ve které bude… Více