Keramická dílna Vynášení Mořeny Setkání s Monou Lisou - artprogram Stavíme město podle plánu - polytechnická výchova Noc s Andersenem - setkání se spisovatelem Medvídkova nemocnice Policie v MŠ Práce s interaktivní tabulí Zahradní slavnost s opékáním buřtů Sběr papíru - vítězové První pmoc Masopustní rej Hasiči Hry bez hranic - Bráníme Prahu Dvouleťáci odpočívají