Zahradní slavnost s opékáním buřtů Tříkrálový průvod Dvouleťáci cvičí jógu Hasiči Policie v MŠ Sběr papíru - vítězové Keramická dílna Práce s interaktivní tabulí Keramická dílna Noc s Andersenem - setkání se spisovatelem Objevujeme Vincent van Gogha - artprogram Dvouleťáci odpočívají Stavíme město podle plánu - polytechnická výchova Praha stověžatá - Hry bez hranic Hry bez hranic - Karlův most