Keramická dílna Práce s interaktivní tabulí První pmoc Dvouleťáci odpočívají Policie v MŠ Objevujeme Vincent van Gogha - artprogram Setkání s Monou Lisou - artprogram Příprava na vánoční jarmark Keramická dílna Hry bez hranic - historický kvíz Dvouleťáci cvičí jógu Hry bez hranic - Bráníme Prahu Výlet do Miracula Noc s Andersenem - setkání se spisovatelem Masopustní rej