Dvouleťáci odpočívají Sběr papíru - vítězové Objevujeme Vincent van Gogha - artprogram Výlet do Miracula Hasiči Noc s Andersenem - setkání se spisovatelem Práce s interaktivní tabulí Keramická dílna Hry bez hranic - historický kvíz Vynášení Mořeny Masopustní rej Zahradní slavnost s opékáním buřtů Hry bez hranic - Bráníme Prahu Medvídkova nemocnice Hry bez hranic - Šemíkův skok