První pmoc Práce s interaktivní tabulí Objevujeme Vincent van Gogha - artprogram Hry bez hranic - Šemíkův skok Keramická dílna Praha stověžatá - Hry bez hranic Keramická dílna Sběr papíru - vítězové Dvouleťáci odpočívají Policie v MŠ Tříkrálový průvod Hry bez hranic - Karlův most Noc s Andersenem - setkání se spisovatelem Hry bez hranic - Bráníme Prahu Výlet do Miracula


Doučování matematiky pro 9. ročník

Vloženo 19. 12. 2018

Kalendářní rok se chýlí ke konci a my jsme zas o krůček blíž události, která významně ovlivní budoucnost našich deváťáků. Přijímací zkoušky ke studiu na středních školách se nezadržitelně blíží.


Škola si je vědoma svého dílu zodpovědnosti za vzdělávání dětí, proto jim ve spolupráci s organizací Člověk v tísni nabízí kurz Doučování z matematiky na přijímací zkoušky na střední školy. Doučování začíná 10. 1. 2019, končí v dubnu. Koná se každý čtvrtek 15:15 – 16:45 a je zdarma. Podmínkou je zájem žáků a pravidelná docházka. Nabídka je primárně určena slabším žákům. Přihlášky lze odevzdat nejpozději ráno 20. 12. 2018 do rukou třídních učitelů.