Výlet do Miracula Vynášení Mořeny Setkání s Monou Lisou - artprogram Hry bez hranic - Bráníme Prahu Hasiči Sběr papíru - vítězové Hry bez hranic - historický kvíz Dvouleťáci cvičí jógu Tříkrálový průvod Noc s Andersenem - setkání se spisovatelem Práce s interaktivní tabulí Keramická dílna Návštěva Pražského Jezulátka Stavíme město podle plánu - polytechnická výchova Příprava na vánoční jarmark


Fotoarchiv

Projektové dny 29. - 31. 5. 2013

Téma: Barrandov, Praha – můj domov Nejdříve pedagogové vymýšleli téma, které by bylo vhodné pro všechny věkové kategorie, poté přemýšleli...

Velikonoce v MŠ

Letošní počasí oslavě Velikonoc moc nepřálo. Ale to nás neodradilo a celá školka statečně vyrazila na školní zahradu, aby tyto jarní svátky...

Záchranný systém v MŠ

Jedno dopoledne přijeli do mateřské školy zástupci záchranného systému- policisté, hasiči a záchranáři. Seznámili předškoláky s bezpečným...

starší fotogalerie »