Praha stověžatá - Hry bez hranic Hasiči Dvouleťáci cvičí jógu Keramická dílna Keramická dílna Medvídkova nemocnice Stavíme město podle plánu - polytechnická výchova Příprava na vánoční jarmark Objevujeme Vincent van Gogha - artprogram Sběr papíru - vítězové Dvouleťáci odpočívají Tříkrálový průvod Návštěva Pražského Jezulátka Noc s Andersenem - setkání se spisovatelem Vynášení Mořeny