Masopustní rej Hry bez hranic - historický kvíz Hasiči Noc s Andersenem - setkání se spisovatelem Tříkrálový průvod Práce s interaktivní tabulí Příprava na vánoční jarmark Setkání s Monou Lisou - artprogram Dvouleťáci cvičí jógu Návštěva Pražského Jezulátka Zahradní slavnost s opékáním buřtů Objevujeme Vincent van Gogha - artprogram Keramická dílna Medvídkova nemocnice Dvouleťáci odpočívají


2014 - 2015 v kostce

Objevy u magic boxu Keramická dílna Mikulášská nadílka
Ferda a pasování školáků Zoo Jak bydlí včeličky
Velikonoční pomlázka Noc s Andersenem Vynášení Mořeny
Artprogram Návštěva ateliérů
Děti dětem - v tělocvičně Výlet do přírody Rodiče malují třídu
Koncert cimbálové skupiny Den dětí v parku Sacre Coure Čarodějnický rej ve školní družině
Učíme se třídit První pomoc Nová učebna MŠ v budově školy
Nová učebna MŠ v budově školy Výuka baseballu americkými lektory Výuka baseballu americkými lektory
Mac Donald cup v kopané hlavní vchod do školy Zápis prvňáčků
Zápis prvňáčků Pythagoriáda Čteme rádi
Tuchlovice - škola v přírodě s plaváním Nová učebna MŠ v budově školy Divadlo v ŠD
Projekt Den Země Projekt Den Země Exkurze
Vánoční trh Finanční gramotnost Exkurze ke Keltům
Mikuláš Exkurze do svíčkárny v Šestvajovicích