Dvouleťáci cvičí jógu Noc s Andersenem - setkání se spisovatelem Příprava na vánoční jarmark Výlet do Miracula Sběr papíru - vítězové Vynášení Mořeny Keramická dílna Keramická dílna Masopustní rej První pmoc Objevujeme Vincent van Gogha - artprogram Hry bez hranic - Bráníme Prahu Práce s interaktivní tabulí Praha stověžatá - Hry bez hranic Zahradní slavnost s opékáním buřtů


2016 - 2017 v kostce

Hry bez hranic - stavba pražských věží Hry bez hranic - Bráníme Prahu Hry bez hranic - Šemíkův skok
Hry bez hranic - historický kvíz Praha stověžatá - Hry bez hranic Hry bez hranic - Karlův most
Sběr papíru - vítězové Policie v MŠ Práce s interaktivní tabulí
Stavíme město podle plánu - polytechnická výchova Hasiči Setkání s Monou Lisou - artprogram
Medvídkova nemocnice Masopustní rej Dvouleťáci cvičí jógu
Dvouleťáci odpočívají Tříkrálový průvod Šípková Růženka v podání dramatického kroužku školy
Štafetový běh Soutěž v přehazované První pomoc
Noc s Andersenem Celkový pohled na školní sportovní areál Projekt Hodina pohybu navíc v ŠD - 1. třída
Projekt Hodina pohybu navíc v ŠD - 1. třída Klubovna s čítárnou třída Broučků - dvouleté děti
Výuka baseballu americkými lektory Vánoční tradice Haloween v ŠD
Velikonoce ve školní družině Výuka plavání Vítání prvňáčků
Slow food ve školní jídelně Kouzelník ve školní družině Mikuláš ve školní družině - Děti dětem
Čarodějnický rej ve školní družině Hry bez hranic Jak se chovat k pejskům - ŠD
Výlet na zámek Loučeň Soutěž ve vybíjené Pasování školáků v MŠ
Pasování školáků v MŠ Exkurze do Příbrami Noc s Andersenem
Děti dětem - spolupráce 5. a 6. ročníku Vánoční flrobalový turnaj Návštěva Planetária
Soutěž v plavání Divadlo v ŠD Učebna přírodopisu
Učebna přírodopisu Celoroční projekt Hravý architekt Celoroční projekt Hravý architekt
Jsme dobrý kolektiv - prevence Mikuláš na 1. stupni - Děti dětem sportovní areál po rekonstrukci
Děti dětem - osmáci v MŠ Zdobení vánočních perníčků Vánoční trh
Charita na vánočním jarmarku Vánoční trh Exkurze do restaurace Kamera
Návštěva skanzenu v Přerově nad Labem Přichází podzim Kroužek košíkové
Děti dětem - sedmáci u předškoláků Zalévání jahod (MŠ) Koutek přírody u dvouletých