Tříkrálový průvod Hry bez hranic - historický kvíz Práce s interaktivní tabulí Dvouleťáci odpočívají Setkání s Monou Lisou - artprogram Výlet do Miracula Keramická dílna Keramická dílna Příprava na vánoční jarmark Noc s Andersenem - setkání se spisovatelem Praha stověžatá - Hry bez hranic Návštěva Pražského Jezulátka Policie v MŠ Stavíme město podle plánu - polytechnická výchova Zahradní slavnost s opékáním buřtů


2015 - 2016 v kostce

Zahradní slavnost s opékáním buřtů Keramická dílna Noc s Andersenem - setkání se spisovatelem
Vynášení Mořeny Příprava na vánoční jarmark Pasování na školáky
Výlet do Miracula Návštěva Pražského Jezulátka První pmoc
Objevujeme Vincent van Gogha - artprogram Soutěž o nejlopšího stolovkíka v jídelně Velikonoční jarmark
Vánoční trh s hudbou Výuka baseballu americkými lektory Biologická olympiáda
Praha 5 očima dětí - kniha Praha 5 očima dětí - kniha Exkurze na Vítkově
Sportovní areál před otevřením Návštěva v pohádce Úžasné divadlo fyziky aneb ÚdiF
Projekt Den Země Vítězové Her bez hranic Hasiči v ŠD
Objevujeme svět Vánoční besídka v ŠD Velikonoce v Přírodovědné stanici
Masopustní rej Skupinová práce Exkurze na dno moře
Ochutnávka exotického ovoce Děti dětem - pasování na čtenáře Mazlíčci ve škole
Noc s Andersenem Hry bez hranic - organizátoři Hry bez hranic
Hry bez hranic Výlet ŠD na minigolf Čarodějnice v ŠD
Divadlo ve školní družině Průvod Tří králů Exkurze do svíčkárny v Šestvajovicích
Pouštění draků v ŠD Zdravá výživa ve školní družině Hry bez hranic
Dopravní výchova Návštěva Veletržního paláce - výtvarná dílna Škola v přírodě
Výlet na zříceninu Preventivní program Noc s Andersenem - setkání se spisovatelem
Exkurze do Prokopského údolí Úžasné divadlo fyziky aneb ÚdiF Uvažuj logicky - autorská soutěž školy pro žáky Prahy5 a 13
Exkurze na Žižkově Den dětí - barevný den Vánoční besídka
Úžasné divadlo fyziky aneb ÚdiF Děti dětem - společné pitvání Vánoční dílny
Projekt Den Země