Masopustní rej Sběr papíru - vítězové Policie v MŠ Práce s interaktivní tabulí Návštěva Pražského Jezulátka Setkání s Monou Lisou - artprogram Dvouleťáci cvičí jógu Hry bez hranic - historický kvíz Keramická dílna První pmoc Hry bez hranic - Bráníme Prahu Vynášení Mořeny Objevujeme Vincent van Gogha - artprogram Hry bez hranic - Šemíkův skok Keramická dílna


Záchranný systém v MŠ

Jedno dopoledne přijeli do mateřské školy zástupci záchranného systému- policisté, hasiči a záchranáři. Seznámili předškoláky s bezpečným chováním na silnici i mimo ní, s prací hasičů, a záchranářů. Děti zaujatě poslouchaly, na otázky odpovídaly převážně správně. Děkujeme.