Návštěva Pražského Jezulátka Keramická dílna Keramická dílna Stavíme město podle plánu - polytechnická výchova Hry bez hranic - Šemíkův skok Příprava na vánoční jarmark Policie v MŠ Tříkrálový průvod Noc s Andersenem - setkání se spisovatelem Praha stověžatá - Hry bez hranic Vynášení Mořeny Dvouleťáci cvičí jógu Výlet do Miracula Práce s interaktivní tabulí Sběr papíru - vítězové


Velikonoce v MŠ

Letošní počasí oslavě Velikonoc moc nepřálo. Ale to nás neodradilo a celá školka statečně vyrazila na školní zahradu, aby tyto jarní svátky patřičně oslavila. Děti plnily tyto úkoly: nejrychleji nasbírat rozkutálená vajíčka- míčky, chůzi se svázanýma nohama, hod míčkem do košíku, chůzi s vajíčkem na lžíci. Pak nastala ta chvíle a kluci i holky se seřadili, řekli si navzájem hodovačky a kluci holky „omladili“. Za to dostali dárek a pentli na pomlázku. Zmrzlí, ale spokojení jsme se všichni vrátili do školky.