Objevujeme Vincent van Gogha - artprogram Tříkrálový průvod Keramická dílna Praha stověžatá - Hry bez hranic Hasiči Hry bez hranic - Šemíkův skok Zahradní slavnost s opékáním buřtů Vynášení Mořeny Dvouleťáci odpočívají Příprava na vánoční jarmark Návštěva Pražského Jezulátka Noc s Andersenem - setkání se spisovatelem Setkání s Monou Lisou - artprogram Policie v MŠ Práce s interaktivní tabulí


Hlavní prázdniny

Vloženo 02. 07. 2018

Krásné léto plné zážitků žákům i všem zaměstnancům školy přeje vedení školy.

Na shledanou 3. září!