Objevujeme Vincent van Gogha - artprogram Stavíme město podle plánu - polytechnická výchova Hry bez hranic - Karlův most Zahradní slavnost s opékáním buřtů Hry bez hranic - Šemíkův skok Masopustní rej Dvouleťáci cvičí jógu Návštěva Pražského Jezulátka Sběr papíru - vítězové Noc s Andersenem - setkání se spisovatelem Výlet do Miracula Praha stověžatá - Hry bez hranic Setkání s Monou Lisou - artprogram Hasiči Práce s interaktivní tabulí


Hry bez hranic

Vloženo 30. 06. 2017

26. - 28.6.2017 proběhl 2. ročník Her bez hranic. Zúčastnili se ho žáci od přípravné třídy až po 9. ročník. Nálada v družstvech byla bojovná, celková atmosféra přátelská. Užili jsme si. Děkujeme učitelům i žákům 9.A, B, C a 8.A za organizaci.

Příští rok zase ahoj na hřišti!

2. stupeň - více na odkazu: https://1drv.ms/v/s!Ap-7RLHgHJvtgtBYUKalWnhO6WXfdA