Zahradní slavnost s opékáním buřtů Objevujeme Vincent van Gogha - artprogram Dvouleťáci cvičí jógu Hasiči První pmoc Stavíme město podle plánu - polytechnická výchova Hry bez hranic - Šemíkův skok Praha stověžatá - Hry bez hranic Masopustní rej Hry bez hranic - Bráníme Prahu Noc s Andersenem - setkání se spisovatelem Keramická dílna Sběr papíru - vítězové Keramická dílna Hry bez hranic - historický kvíz


Jarní a pololetní prázdniny 2018

Vloženo 15. 01. 2018

Pololetní prázdniny probíhají v pátek 2. 2. 2018.

ZŠ mimo provoz. MŠ bude otevřena podle provozní doby 6:30 - 17 hodin.

Ve školní družině bude pro přihlášené zájemce otevřeno jedno oddělení od 6:30 do 17 hodin.

Jarní prázdniny probíhají v týdnu 5. - 9. 2. 2018.

ZŠ a školní družina mimo provoz.

bude otevřena podle provozní doby 6:30 -17 hodin. Děti spojovány do tříd podle počtu dětí.