Příprava na vánoční jarmark Dvouleťáci odpočívají Vynášení Mořeny Noc s Andersenem - setkání se spisovatelem Keramická dílna Keramická dílna Tříkrálový průvod Dvouleťáci cvičí jógu Medvídkova nemocnice Setkání s Monou Lisou - artprogram Hry bez hranic - Šemíkův skok Výlet do Miracula Hry bez hranic - Bráníme Prahu Stavíme město podle plánu - polytechnická výchova Masopustní rej


Kroužky ve školním roce 2017/2018

Vážení zájemci,

předkládáme vám v rubrice Kroužky zatím neúplný seznam kroužků, které by měly být otevřeny ve školním roce 2017-18. V průběhu letních prázdnin budeme ještě doplňovat další kroužky, popřípadě doplňovat jejich termíny a časy. Věřím, že vám tato informace pomůže při zajištění volnočasových aktivit vašich dětí a žáků.

Prezentace a zápis do kroužků proběhne 11. září 2018 ve školní jídelně od 15:00 do 16:30 hodin.

Kroužky pořádané školou zahájí činnost 17. 9. 2018 a ukončí ji 14. 6. 2019.

Platby za kroužky pořádané školou je nutné uhradit převodem z účtu na účet školy  11001105/5500 (do zprávy pro příjemce je třeba napsat příjmení žáka, třídu a název kroužku, VS 55)  nebo u ekonomky školy do 14. září 2018 na 1. pololetí a do 18. ledna 2019 na 2. pololetí školního roku.

Ceny kroužků za pololetí ve školním roce 2018/2019 při minimálním počtu 12 účastníků. Ceník ZDE.

Kroužky neorganizované školou své zahájení a ukončení činnosti vyhlašují samy a  platby za tyto kroužky nezasílejte na školní účet!

Přihláška do kroužků pořádaných školou ke stažení ZDE

Kroužky organizované školou

Více informací ohledně náplně kroužků najdete pod tabulkou.

Název kroužku vedoucí termín od do
Baseball Brian, Koudelka Út 14:30 15:30

Sportovní hry - stolní tenis 4. - 9. ročník

Valík St 14:00 15:00
Gymnastika 1. - 5. ročník Šulaiová

Po

St

16:00

14:00

17:00

15:00

Sportovní hry přípravná třída + 1. ročník Pexová Po 14:00 15:00
Sportovní hry 1. - 2. ročník Kropíková Po 14:00 15:00
Basketbal, míčové hry I. st. Sekyrová Po 15:00 16:00
Sekyrová  St 15:00 16:00
Klub mladého diváka II. stupeň (v průběhu roku) Kunzová, Kunstová,       Kotrčová
Divadelní kroužek Linhartová Čt  14:00  15:00
Bystré hlavičky (3. - 4. ročník)  Sýkorová Čt 15:00 16:00
Sborový zpěv 1. - 3. ročník, přípravná třída Barrambini - Hrbáčková St 14:00 15:00
Výtvarný kroužek ??? Po 14:00 16:00
Mateřská škola
Pohybové hry MŠ Valík Po 13:50 14:20
Sborový zpěv Barrambini                          Hrbáčková St 15:15 16:00


Baseball (v anglickém jazyce)
Cílem kroužku je naučit se hrát kolektivně. Baseball je kolektivní pálkovací míčová hra, při níž se útočící hráč (pálkař) snaží pálkou zasáhnout míč nadhozený bránícím nadhazovačem. Ve hře proti sobě stojí dvě družstva, která mají po devíti hráčích. Cílem hry je získat více bodů, než má soupeřící tým. Pokud pálkař oběhne všechny čtyři mety, aniž by byl vyautován, jeho družstvo získává bod. Kroužek bude v době příznivého počasí probíhat venku, v zimním období se přesune do tělocvičny, kde se děti budou učit samostatné nadhozy, chytání apod.
Kroužek probíhá 1x týdně vždy v úterý od 14:30 do 15:30 hodin.

Stolní tenis
Stolní tenis (chybně ping pong) je bezkontaktní míčový sport hraný s pálkou. Na rozdíl od podobných sportů, jako jsou tenis, badminton nebo squash tvoří hrací plochu rozdělenou síťkou na dvě poloviny u stolního tenisu horní deska stolu nad úrovní země, podél které se pohybují hráči. Hraje se buď ve dvou soupeřících hráčích (tato varianta se nazývá dvouhra) nebo ve dvou soupeřících dvojicích hráčů (tato varianta se nazývá čtyřhra).
Tento kroužek je určen žákům 4. – 9. ročníku.
Kroužek probíhá 1x týdně ve středu od 14:00 do 15:00 hodin.

Gymnastika
Gymnastika je soubor tělesných cvičení, jehož cílem je všestranný rozvoj lidského těla a udržení zdatnosti a celkové dobré výkonnosti. V užším slova smyslu se termín gymnastika používá pro označení sportovních disciplín, jejichž společným znakem je důraz na čistotu provedení silově či koordinačně náročných tělesných prvků. Je určena především pro dívky, ale rádi přivítáme v kolektivu i chlapce.
Tento kroužek je určen dětem 1. – 5. ročníku.
Kroužek probíhá 2x týdně v pondělí od 16:00 do 17:00 a středu od 14:00 do 15:00

Sportovní hry
Společným rysem sportovních her je použití míče, míčku, pohybu. Slouží k rozvoji koordinačních dovednosti nejmenších školáků, je všeobecné a všestranné, tzn., není zde upřednostněn žádný konkrétní výběr sportovní aktivity. Děti se zde také naučí vzájemnému kolektivnímu porozumění.
Tento kroužek je určen žákům, přípravné třídy a  1. – 2. ročníku.
Kroužek probíhá 1x týdně v pondělí od 14:00 do 15:00

Basketball, míčové hry
Basketball, česky též košíková, je kolektivní míčový kontaktní sport, ve kterém se dva týmy s pěti hráči na hřišti snaží získat co nejvíce bodů vhazováním míče do obroučky basketbalového koše a zabránit protihráčům, aby body získali. Pro kvalitní basket, je však důležitá správná koordinace pohybů, proto lze využít i jiné míčové hry pro získání těchto všech dovedností, a o to se v našem kroužku snažíme především.
Tento kroužek je určen žákům 1. - 5. ročníku.
Kroužek probíhá 1x týdně dle výběru rozpisu v tabulce.

Klub mladého diváka
Tento kroužek je určen žákům 6. - 9. ročníku. V průběhu školního roku navštíví několik divadelních představení různého žánru např. muzikál, komedie, pohádka, balet, aj. Jedná se většinou o odpolední či večerní představení.

Divadelní kroužek
Dramatický kroužek děti učí správné výslovnosti, procvičují si paměť na kratších útvarech. Básničky, monology, dialogy, herecké etudy. Pracují ve skupině, ale svůj přednes převádějí i samostatně. V dramatickém kroužku najdou uplatnění děti hyperaktivní, které nemají trému a rády se předvádějí. Děti mírnější povahy se zbaví ostychu, naučí se osobní suverenitě a výraznému osobnímu projevu. Podle povahy dětí jsou pro ně vybrány jednotlivé role.
Tento kroužek je určen všem dětem 1. - 5. ročníku.
Kroužek probíhá 1x týdně ve čtvrtek od 14:00 do 15:00 hodin.

Bystré hlavičky
Hlavolamy, rébusy, zábavné hádanky to vše je možné v bystrých hlavičkách. Zkrátka procvičování logického a jazykového myšlení.
Tento kroužek je určen dětem  3. – 4. ročníku.
Kroužek probíhá 1x týdně ve čtvrtek od 15:00 do 16:00 hodin.

Sborový zpěv Barrambini
Sbor to není jen zpěv, ale také tóny, rytmus, muzika a hlavně písničky, které děti baví. Děti zde budou zpívat ve sboru, mimo jiné si ale osahají jednotlivé hudební nástroje, vyzkouší si na ně zahrát. Zjistí, jaké to je umět číst z not, anebo být tím hlavním dirigentem.
Zkrátka hudba hrou a zábavou. Přijďte si vyzkoušet. Lektorka má zkušenosti z dlouholeté spolupráce s Yamaha školou.
Tento kroužek je určen dětem nejen v mateřské školce, ale také dětem z přípravné třídy a 1. - 5. ročníku.
Kroužek probíhá 1x týdně ve středu dle rozpisu.

Výtvarný kroužek
Žáci budou rozvíjet své dovednosti v kresbě, malbě, modelování a prostorové tvorbě. Prostřednictvím výtvarného projevu vyjadřují své představy a pocity. Charakterizují tvar, proporce a barevnost předmětů. Poznávají vlastnosti barev, materiálů a jejich výrazové možnosti. Řeší kompozici v ploše a v prostoru.
Tento kroužek je určen  žákům bez rozdílu věku se zájmem o výtvarnou činnost.
Kroužek probíhá 1x týdně v pondělí od 14:00 do 16:00 hodin.

Kroužky neorganizované školou

Více informací ohledně náplně kroužků najdete pod tabulkou.

Název kroužku vedoucí termín od do

Angličtina hrou 1. - 3. ročník

Spěváček Út 15:15 16:00
AJ 4. - 5. ročník Spěváček Po 14:00 15:00
AJ 6. - 7. ročník  Spěváček Út 14:00 15:00
AJ 8. - 9. ročník  Spěváček Po 15:00 16:00
Deskové hry Spolek rodičů Po 16:00 17:30
Lego kroužek Fojtů Út 15:00 16:00
Lego robotika Zahrádka dle zájmu
Šachy 1. - 9. ročník Černoušek Po 14:15 15:00
Keramika "Střípek" Pexová, Čtvrtečková Čt 14:00 21:00
  Maliosová St 14:00 18:00
  Ešnerová Út  15:00  20:00
Věda nás baví - ZŠ tým lektorů Po 14:00 15:00

HB Dance

hip hop/street

 Bartošová Út

16:00

17:00

17:00

18:00

 HB Dance

 disco/freestyle

Bartošová St

15:00

16:00

16:00

17:00

 HB Dance       

 baby přípravka

Bartošová St 17:00 18:00
Tanec TŠ Langerová (Čtvrtečková Tereza) 14:00 16:00
Studio K. Kobelková Kobelková Út 16:00 18:00
Jóga Sluníčko 6 - 12 let Černá Po 16:30 17:30
Břišní tance Voříšková Po 17:30 18:30
Tallent (tenis) Spousta Po 16:00 18:00
Út 15:00 16:00
St 16:00 19:00
Lehká atletika 2. - 3. ročník SK Barrandov Út + Čt 14:00 16:00
Lehká atletika FAAZ - Zbur

Út + St

ČT (tenisové hřiště)

16:00

16:30

17:00

17:30

Lehká atletika 4. - 7. ročník AK Vega - Dvořáková Po + St 16:00 17:30
Taekwondo WTF Břeň Út + Čt 15:00 16:00
Taekwondo ITF Pařík

Út

Čt

18:00

18:00

20:00

19:00

Oddíl Sportík (turistika, hry, příroda) Kirschner Po 17:00 19:00
In line bruslení - 1. stupeň ZŠ jsmeinline.cz St (mimo areál školy) 16:00 17:00
DDM - lakros Palečková Út 16:00 18:00
DDM - sálová kopaná, míčové hry Libič Čt 14:15 15:15
Kriket Kriketová akademie ČR St 14:00 16:00
Sokol Hlubočepy dle rozpisu
Fotbal  1. FC Barrandov Martin Stupka dle rozpisu
Fotbal FK Zlíchov Jan Dámec dle rozpisu
Fotbal FAAZ Alex Zbur dle rozpisu
Fotbal FTA Petra Filippová dle rozpisu


Angličtina hrou
Kroužek angličtiny pro menší žáky, pořádá jazyková škola SPĚVÁČEK. Děti si hravou formou rozvinou slovní zásobu a také se nebudou bát konverzovat. Výuka probíhá v menším počtu dětí ve skupině. Pololetí má 16 výukových lekcí. Lekce trvá 45 minut. Cena kurzu činí 1390Kč/ semestr.Tento kroužek je určen žákům 1. – 3. ročníku.U konverzací s rodilým mluvčím trvá lekce 60 minut a cena je stanovena na 1690 Kč /pololetí a je určen 4. - 9. ročník dle rozpisu v tabulce.

Leták ZDE.
Více informací o jazykové škole najdete: www.spevacek.info

Lego robotika

Základ kroužku je koncept Lego Education, kdy se děti zábavnou formou učí základy fyziky, matematiky, programování, týmové spolupráce a objevují různá témata z biologie, ekologie, inženýrství a mechanizace. Kroužek, který naučí děti propojovat lego stavebnici s ovládacím panelem.  Vše si vyzkouší na robotech, které si děti samy postaví a naprogramují v jednoduché aplikaci na tabletu. Plakát ZDE.

Šachy
Kroužek je určen všem - od prvňáčků až po ty nejstarší. Cílem je, aby si děti osvojily základní pravidla a strategie šachu a současně, aby k této hře získaly kladný vztah a dobře se u ní pobavily. Část kroužku je věnována výuce a opakování základů a další pak samotnému hraní, kde si děti mohou všechno naučené ihned vyzkoušet.
K průběhu kroužků také patří příležitostné turnaje.
Kurzovné se platí na pololetí dopředu a činí 950,- Kč. Kroužek je možné zaplatit obdrženou složenkou nebo lektorovi přímo na hodině. První 2h si Vaše dítě může bezplatně vyzkoušet.
Kroužek probíhá 1x týdně v pondělí od 14:15 do 15:00
Více informací o kroužku najdete: www.sachovykrouzek.cz

Keramika „STŘÍPEK“
Kurzy jsou zaměřeny především na praktické zpracování hlíny, dekorování keramických výrobků a jejich výpal. Keramika vede účastníky kurzu k rozvíjení manuální zručnosti a k citlivosti pro práci se specifickým materiálem. Účastníci pracují s klasickými i nevšedními keramickými pomůckami, engobami a glazurami.
Kroužek probíhá 1x týdně dle rozpisu.
Více informací o kroužku najdete zde: www.studiostripek.cz

Věda nás baví
Děti se v kroužku hravou a zábavnou formou seznámí s taji vědních oborů (fyzika, chemie, astronomie, přírodopis), postaví si ekologický automobil, fungující model trávicí soustavy, zjistí, jak vznikají mapy nebo proniknou do tajemství stavby periskopu apod. Zkrátka vyzkouší si, jaké to je, stát se na chvíli malým vědcem. Lekce jsou naprosto bezpečné a vhodné  pro děti od 6 do 12 let. Plakát ZDE.
Více informací o kroužku najdete: www.vedanasbavi.cz

HB Dance
Nabízíme především taneční techniky street dance, hip hop, disco dance, break dance, všeobecnou taneční průpravu pro malé tanečníky – baby, zaměřenou především na malé děti a mini pro předškolní děti až do věku 8 let.
Tento kroužek je určen dětem, které mají rády pohyb a tanec, podle jednotlivého rozdělení.
Více informací o kroužku najdete: www.hbdance.cz


Tanec – TŠ IVY LANGEROVÉ

Taneční škola klade důraz na celkovou pohybovou aktivitu, důležitou pro zdravý rozvoj ve specifickém věku dítěte. Soustřeďuje se na všeobecnou taneční průpravu, zdravé držení a postavení těla, rozvoj koordinačních schopností dítěte v daném věku. Ve výuce využívá různé druhy rytmických cvičení spolu s hrou na tělo, zábavných forem testů pružnosti, vytrvalosti a obratnosti, tanečních her a dalších zajímavých aktivit stmelujících kolektiv s lidským důrazem na soudržnost a sounáležitost. Výuka standardních a latinskoamerických tanců.
Tento kroužek je určen dětem, které mají rády pohyb a tanec.
Více informací o kroužku najdete: www.ivalangerova.cz

Studio K 
V současnosti se specializujeme především na gymnastické formy cvičení dětí různého věku a různé formy cvičení zaměřené zejména pro ženy. Gymnastika je soubor tělesných cvičení, jehož cílem je všestranný rozvoj lidského těla a udržení zdatnosti a celkové dobré výkonnosti. V užším slova smyslu se termín gymnastika používá pro označení sportovních disciplín, jejichž společným znakem je důraz na čistotu provedení silově či koordinačně náročných tělesných prvků. V nejužším slova smyslu se někdy zaměňuje za sportovní gymnastiku, jedno z řady soutěžních gymnastických odvětví.
Tento kroužek je určen dětem, žákům a juniorům.
Více informací o kroužku najdete: www.studiokbarrandov.cz

Jóga Sluníčko
Jóga učí děti vnímat sebe i ostatní, zlepšuje jejich motoriku, cvičí soustředění, pozornost i rovnováhu, rovná páteř a protahuje tělo. S pomocí jógového dýchání a relaxace bojujeme s respiračními onemocněními, alergiemi, učíme se uvolnit tělo i mysl. Poznáváme svoje pocity, posilujeme sebekontrolu, učíme se rozlišovat dobré a zlé a pozitivně vnímat okolní svět. Starší děti se vnoří do jógy podrobněji.
Tento kroužek je určen dětem od 5 do 12 let.
Více informací o kroužku najdete:

Břišní tance
Naučíme Vás zapojit do pohybů těla břišní svalstvo, které tvoří obranný krunýř okolo citlivých, pro život nezbytných orgánů. Podmanivá orientální hudba navodí příjemnou atmosféru. Břišní tanec pomáhá odstraňovat zábrany, které si mnoho žen kolem sebe vytvořilo. Stres a rychlý způsob života nám často dává zapomenout, že jsme především ženy, ženy citlivé a ženy krásné. Poznejte svou bytost z té nejlepší stránky.
Tento kroužek je určen dívkám od 10 do 15 let.
Více informací o kroužku najdete: www.institutregenerace.cz

Tallent – tenis
Tenis je hra, radost, zábava. Otevřete vašemu dítěti cestu k budoucí kariéře, nebo mu jen umožněte se tenis naučit a poznat zajímavé přátele. Kvalitní trénink zajišťují přímo zde na škole trenéři ČTS a FTVS.
Tento kroužek je určen všem žákům ZŠ, včetně předškoláků.
Více informací o kroužku najdete: www.tallent.cz

Lehká atletika
Lehká atletika je jeden z nejstarších a nejběžnějších sportů. Atletika je „Královna všech sportů“. Jde o různé sportovní disciplíny, které jsou založeny na lidském pohybu, například na chůzi, běhu, vrhu, hodu a skoku. Na rozdíl od úkolových sportů závodník v lehkoatletické disciplíně nemá za úkol porazit konkrétního soupeře, ale ze všech účastníků závodu vítězí ten, který docílí nejlepší naměřený výsledek (získá nejmenší naměřený čas, provede nejdelší hod nebo dosáhne nejvyššího skoku apod.).
Tento kroužek je určen dětem již od předškolního věku.
V naší škole máme hned 3 kluby, které se lehkou atletikou zabývají, jsou to:
AK VEGA – pro žáky 4. – 6. ročníku
SK BARRANDOV – pro žáky 2. – 3. ročníku
FAAZ – více informací najdete: www.faazpraha.eu
Termíny tréninků jednotlivých klubů najdete dle rozpisu v tabulce všech kroužků.

Taekwondo ITF
Taekwondo ITF může cvičit každý, muži i ženy, děti i senioři. Fyzická síla, váha nebo stavba těla nehrají roli. Trénink lze individuálně přizpůsobit. Ať už se chcete naučit účinně bránit, nebo vyhrávat medaile na soutěžích, nebo cvičit jen rekreačně pro udržení dobré kondice, je taekwondo ITF ta nejlepší volba. Děti u nás běžně cvičí od 9 let a není výjimkou, že s nimi cvičí i rodiče. Tréninky v úterý a ve čtvrtek od 18 hodin, nábor probíhá stále, první měsíc tréninky zdarma.
Více informací o kroužku najdete: www.kerberostkd.cz

Taekwondo WTF
Kroužek je určen pro žáky všech ročníků. Tréninky v úterý a ve čtvrtek od 15 hodin. Žáky vyzvedáváme ze školní družiny a vracíme je zpět. Cena od 1300Kč za pololetí. Začínáme 19. září 2017, nábor probíhá stále, první ukázková hodina zdarma.
Více informací o kroužku najdete: www.taekwondo-praha.cz


Oddíl Sportík
Jsme všestranně založený dětský oddíl. Máme rádi legrácky, sportování, přírodu, výlety a spoustu dalšího. Jsme součástí Českého svazu ochránců přírody. Sportík je roztomilá postavička z večerníčku o rodince Lochnesek. Právě podle něho se oddíl jmenuje.
Tento kroužek je určen žákům od 1. ročníku.
Více informací o kroužku najdete: www.sportici.info

In-line bruslení
Kurz si klade za cíl seznámit děti s inline bruslením jako s populárním a stále se rozšiřujícím sportem. Naučíme je zábavnou formou bruslařským dovednostem (brzdění, zatáčení atd.) a základům bezpečnosti (nošení ochranných pomůcek).
Program kurzu je navržen tak, aby kurz mohli absolvovat jak malí začátečníci, tak i děti, které s bruslením již zkušenost mají.
Více informací o kroužku najdete: www.jsmeinline.cz

Lakros – Dům dětí a mládeže
Český lakros je varianta starého indiánského sportu. Naučíme se hrát jako tým, a když nám to půjde, zúčastníme se dětských turnajů a pražské ligy. Vítáme kluky i holky!
Tento kroužek je určen dětem od 6 do 11 let v první skupině a od 12 do 15 let druhá skupina.
Více informací o kroužku najdete: www.ddmpraha5.cz


Sálová kopaná + florbal - Dům dětí a mládeže
Trénink florbalu a sálové kopané. Činnosti se budou každý týden střídat.
Tento kroužek je určen dětem od 6 do 15 let.
Více informací o kroužku najdete: www.ddmpraha5.cz

Kriket
Naše kroužky vedou kvalifikovaní trenéři zábavnou formou hry, během které se rozvíjí koordinace, rychlost a vytrvalost, ale také týmová spolupráce, strategie a fair play. Během kroužku se účastníci díky programu vytvořenému ve spolupráci s jedním z nejlepších anglických klubů, Nottinghamshire County Cricket Club, naučí správně házet, chytat a odpalovat. Vyzkouší si základní formu hry a užijí si spoustu zábavy. Pojďte do toho s námi!
Tento kroužek je určen žákům všech ročníků ZŠ.
Více informací o kroužku najdete: www.kriketovaakademie.com

TJ.Sokol Hlubočepy
Všestranné cvičení pro všechny probíhá dle rozpisu určeného Sokolem v našich tělocvičnách.
Tento kroužek je určen dětem od předškolního věku, přes školáky až dospělé.
Více informací o cvičení najdete: www.sokolhlubocepy.cz


Fotbal
Ve fotbale hrají dvě družstva po jedenácti hráčích na obdélníkovém, nejčastěji travnatém hřišti. Jejich cílem je dosáhnout více branek (gólů) než soupeř. Branky je dosaženo tehdy, když míč přejde brankovou čáru mezi tyčemi branky celým objemem. Hraje se hlavně nohama, ale hráči mohou k hraní míčem používat libovolné části těla kromě rukou a paží. Pouze brankář (tzn. jeden z hráčů, odlišený barvou dresu) může v blízkosti vlastní branky hrát i rukama.
Tento kroužek je určen dětem již od MŠ, záleží však na jednotlivých klubech.
V naší škole máme hned 4 kluby, které se fotbalem zabývají, jsou to:
FAAZ – více informací najdete: www.faazpraha.eu
FTA – více informací najdete: www.footballacademy.cz
FK Zlíchov 1914 - více informací najdete: www.fkzlichov1914.cz
1.FC Barrandov – více informací najdete: www.1fcb.cz
Termíny tréninků jednotlivých klubů najdete na jednotlivých webových stránkách.

Nabídky dalších organizací a spolků

ACEMA Praha
Florbalový klub ACEMA Sparta Praha, který trénuje v nafukovací hale na pozemku školy stále přijímá děti (kluky i holky) ročníku 2007 a mladší do svých mládežnických kategorií. Trénujeme třikrát týdně, trenér nejmenších dětí (přípravka, děti ročníku 2009 a mladší) vyzvedává děti v družině a po tréninku je opět odvede zpět do družiny. Kontakt: tel.: 739 323 308, email: sparta@sparta-florbal.cz, web: www.sparta-florbal.cz
Plakát ZDE.