Základní škola a mateřská škola Barrandov

Kroužky

Vážení zájemci,

předkládáme vám v rubrice Kroužky zatím neúplný seznam kroužků, které by měly být otevřeny ve školním roce 2019-20. V průběhu  budeme ještě doplňovat další kroužky, popřípadě doplňovat jejich termíny a časy. Věřím, že vám tato informace pomůže při zajištění volnočasových aktivit vašich dětí a žáků.

Prezentace a zápis do kroužků proběhne 10. září 2019 ve školní jídelně od 15:00 do 16:30 hodin.

Kroužky pořádané školou zahájí činnost 16. 9. 2019 a ukončí ji 15. 6. 2020.

Platby za kroužky pořádané školou je nutné uhradit převodem z účtu na účet školy  11001105/5500 (do zprávy pro příjemce je třeba napsat příjmení žáka, třídu a název kroužku, VS 55)  nebo u ekonomky školy do 13. září 2019 na 1. pololetí a do 17. ledna 2020 na 2. pololetí školního roku.

Ceny kroužků za pololetí ve školním roce 2019/2020 při minimálním počtu 12 účastníků je 1000 Kč na osobu,

cena kroužku 3D tiskárny při počtu 10 účastníků je 1800 Kč na osobu.

Kroužky neorganizované školou své zahájení a ukončení činnosti vyhlašují samy a platby za tyto kroužky nezasílejte na školní účet!

Přihláška do kroužků pořádaných školou ke stažení ZDE

Kroužky organizované školou

Více informací ohledně náplně kroužků najdete pod tabulkou.

Název kroužku vedoucí termín od do
Baseball Brian, Koudelka Út 14:30 15:30
Sportovní hry – stolní tenis 4. – 9. ročník
Valík Čt 14:00 15:00
Gymnastika 1. – 5. ročník Šulaiová Po

St

16:00

14:00

17:00

15:00

Sportovní hry přípravná třída + 1. ročník Pexová Po 14:00 15:00
Sportovní hry 1. – 2. ročník Kropíková Po 14:00 15:00
Basketbal, míčové hry I. st. Sekyrová Po 15:00 16:00
Sekyrová St 15:00 16:00
Klub mladého diváka II. stupeň (v průběhu roku) Kunzová, Kunstová,
Divadelní kroužek Linhartová Čt  15:00  16:00
Sborový zpěv 1. – 3. ročník, přípravná třída Barrambini – Hrbáčková St 14:00 15:00
3D tiskárna Hyža Čt 14:00 15:30
Mateřská škola
Pohybové hry MŠ – předškoláci Valík St 13:50 14:20
Sborový zpěv Barrambini – předškoláci                         Hrbáčková St 15:15 16:00


Baseball (v anglickém jazyce)
Cílem kroužku je naučit se hrát kolektivně. Baseball je kolektivní pálkovací míčová hra, při níž se útočící hráč (pálkař) snaží pálkou zasáhnout míč nadhozený bránícím nadhazovačem. Ve hře proti sobě stojí dvě družstva, která mají po devíti hráčích. Cílem hry je získat více bodů, než má soupeřící tým. Pokud pálkař oběhne všechny čtyři mety, aniž by byl vyautován, jeho družstvo získává bod. Kroužek bude v době příznivého počasí probíhat venku, v zimním období se přesune do tělocvičny, kde se děti budou učit samostatné nadhozy, chytání apod.
Kroužek probíhá 1x týdně vždy v úterý od 14:30 do 15:30 hodin.

Stolní tenis
Stolní tenis (chybně ping pong) je bezkontaktní míčový sport hraný s pálkou. Na rozdíl od podobných sportů, jako jsou tenis, badminton nebo squash tvoří hrací plochu rozdělenou síťkou na dvě poloviny u stolního tenisu horní deska stolu nad úrovní země, podél které se pohybují hráči. Hraje se buď ve dvou soupeřících hráčích (tato varianta se nazývá dvouhra) nebo ve dvou soupeřících dvojicích hráčů (tato varianta se nazývá čtyřhra).
Tento kroužek je určen žákům 4. – 9. ročníku.
Kroužek probíhá 1x týdně ve středu od 14:00 do 15:00 hodin.

Gymnastika
Gymnastika je soubor tělesných cvičení, jehož cílem je všestranný rozvoj lidského těla a udržení zdatnosti a celkové dobré výkonnosti. V užším slova smyslu se termín gymnastika používá pro označení sportovních disciplín, jejichž společným znakem je důraz na čistotu provedení silově či koordinačně náročných tělesných prvků. Je určena především pro dívky, ale rádi přivítáme v kolektivu i chlapce.
Tento kroužek je určen dětem 1. – 5. ročníku.
Kroužek probíhá 2x týdně v pondělí od 16:00 do 17:00 a středu od 14:00 do 15:00

Sportovní hry
Společným rysem sportovních her je použití míče, míčku, pohybu. Slouží k rozvoji koordinačních dovednosti nejmenších školáků, je všeobecné a všestranné, tzn., není zde upřednostněn žádný konkrétní výběr sportovní aktivity. Děti se zde také naučí vzájemnému kolektivnímu porozumění.
Tento kroužek je určen žákům, přípravné třídy a  1. – 2. ročníku.
Kroužek probíhá 1x týdně v pondělí od 14:00 do 15:00

Basketball, míčové hry
Basketball, česky též košíková, je kolektivní míčový kontaktní sport, ve kterém se dva týmy s pěti hráči na hřišti snaží získat co nejvíce bodů vhazováním míče do obroučky basketbalového koše a zabránit protihráčům, aby body získali. Pro kvalitní basketbal, je však důležitá správná koordinace pohybů, proto lze využít i jiné míčové hry pro získání těchto všech dovedností, a o to se v našem kroužku snažíme především.
Tento kroužek je určen žákům 1. – 5. ročníku.
Kroužek probíhá 1x týdně dle výběru rozpisu v tabulce.

Klub mladého diváka
Tento kroužek je určen žákům 6. – 9. ročníku. V průběhu školního roku navštíví několik divadelních představení různého žánru např. muzikál, komedie, pohádka, balet, aj. Jedná se většinou o odpolední či večerní představení.

Divadelní kroužek
Dramatický kroužek děti učí správné výslovnosti, procvičují si paměť na kratších útvarech. Básničky, monology, dialogy, herecké etudy. Pracují ve skupině, ale svůj přednes převádějí i samostatně. V dramatickém kroužku najdou uplatnění děti hyperaktivní, které nemají trému a rády se předvádějí. Děti mírnější povahy se zbaví ostychu, naučí se osobní suverenitě a výraznému osobnímu projevu. Podle povahy dětí jsou pro ně vybrány jednotlivé role.
Tento kroužek je určen všem dětem 1. – 5. ročníku.
Kroužek probíhá 1x týdně ve čtvrtek od 15:00 do 16:00 hodin.

Sborový zpěv Barrambini
Sbor to není jen zpěv, ale také tóny, rytmus, muzika a hlavně písničky, které děti baví. Děti zde budou zpívat ve sboru, mimo jiné si ale osahají jednotlivé hudební nástroje, vyzkouší si na ně zahrát. Zjistí, jaké to je umět číst z not, anebo být tím hlavním dirigentem.
Zkrátka hudba hrou a zábavou. Přijďte si vyzkoušet. Lektorka má zkušenosti z dlouholeté spolupráce s Yamaha školou.
Tento kroužek je určen dětem nejen v mateřské školce, ale také dětem z přípravné třídy a 1. – 5. ročníku.
Kroužek probíhá 1x týdně ve středu nebo ve čtvrtek dle rozpisu.

Kroužek 3D tiskárna

Obsahem kroužku bude sestavení tiskáren, seznámení se s obsluhou a s programem. V průběhu roku si účastníci sami navrhnou a vytisknou jednoduché výrobky. Kroužek je určen žákům 5. – 9. ročníku. Cena kroužku 1800 Kč/pololetí/osoba (při počtu 10 osob). Kroužek probíhá ve čtvrtek 14:00 – 15:30 hodin.

Kroužky neorganizované školou

Více informací ohledně náplně kroužků najdete pod tabulkou.

Název kroužku vedoucí termín od do
Acema Sparta Praha –  přípravka ročníky 2011 a  mladší Wertheim Po, Út, Čt 14:00 15:00
Acema Sparta Praha –  elévové ročníky 2009 a 2010 Wertheim Po, Út, Čt 15:00 16:30
Acema Sparta Praha –   mladší žáci ročníky 2007 a 2008 Wertheim Po, Út, Čt 16:30 18:00
Deskové hry Spolek rodičů – Bimková Po 16:00 18:00
Lego kroužek Fojtů Út 15:00 16:00
Lego robotica WeDo 2.0 Fojtů Út 16:00 17:00
Malý kuchtík Pechová Út 14:00 15:00
Kutilská dílna Pechová Po 15:00 16:00
Keramika – šikovné ručičky děti 5 – 7 let Ešnerová Po 14:00 16:00
Keramika – šikovné ručičky  děti 8 – 12 let Ešnerová Út 15:00 16:00
Keramika pro dospělé Ešnerová Út 19:00 21:00
Šachy 1. – 9. ročník Černoušek Po 14:00 15:00
Věda nás baví – ZŠ tým lektorů Po 14:00 15:00
HB Dance

hip hop/street

 Bartošová Út 16:00

 

17:00

 

 HB Dance

disco dance

Bartošová St 15:00

 

16:00

 

Taneční skupina Samdra 96 Mandová Po 17:00 18:00
Tanec TŠ Langerová (Čtvrtečková Tereza) 14:00 16:00
Studio K. Kobelková Kobelková Út 16:00 18:00
Jóga Sluníčko 6 – 12 let Černá Po 16:30 17:30
Břišní tance Voříšková Po 18:00 19:00
Tallent (tenis) Tesner Po 16:00 19:00
St 16:00 19:00
Inline bruslení Fuks Po 15:45 16:45
Lehká atletika 2. – 3. ročník SK Barrandov Út + Čt 14:00 15:00
Lehká atletika FAAZ – Zbur Út + St 16:00 17:00
Lehká atletika 4. – 7. ročník AK Vega – Dvořáková Po

St

15:00

15:00

16:00

16:00

17:00

17:00

Taekwondo WTF Břeň Út + Čt 15:00 16:00
Taekwondo Kerberos Pařík Út

Čt

18:00

18:00

20:00

19:00

Oddíl Sportík (turistika, hry, příroda) Kirschner Po 17:00 19:00
DDM – lakros Palečková Út 16:00 18:00
DDM – sálová kopaná, míčové hry Libič Čt 14:15 15:15
Kriket Kriketová akademie ČR St 14:00 16:00
FK Slivenec Starec St 18:00 19:00
Sokol Hlubočepy dle rozpisu
Fotbal  1. FC Barrandov Martin Stupka dle rozpisu
Fotbal FK Zlíchov Jan Dámec dle rozpisu
Fotbal FAAZ Alex Zbur dle rozpisu
Fotbal FTA Petra Filippová dle rozpisu

Acema Sparta Praha

Florbalová Sparta nabírá nové hráče a hráčky! Florbalové tréninky v klubu AC Sparta Praha pod vedením profesionálních trenérů. V rámci tréninků se klade důraz na všestrannou sportovní přípravu s hlavní náplní florbalu.

Klub deskových her
Přijďte si zahrát známé i neznámé deskové, karetní i komunikační hry! Kroužek je určen zájemcům z 3.-9. tříd. Cena 300 Kč za pololetí nebo 30 Kč jednorázový vstup při volné kapacitě. Koná se každé pondělí 16:00-18:00 hodin v nově vybudované třídě v přízemí u keramiky.  Pořádá Spolek rodičů při ZŠ a MŠ Barrandov https://spolekchaplinak.webnode.cz/

Junior robotika WEDO 2.0.

Náš Program Junior robotiky je navržen tak, aby dětem názorně představil robotiku a naučil je základním principům kódování. Děti se spolu s námi naučí vytvořit programy s použitím softwaru LEGO® WeDo® pro ovládání našich modelů BRICKS 4 KIDZ®, které si samy postaví!
Více informace: https://www.bricks4kidz.cz/praha5/program-events/robotika/

Keramika

1. Šikovné ručičky –  výtvarka s keramikou – začátek 7.10.2019 děti 5-7 let, 14.00 – 15.00 hod. keramika a jiné výtvarné techniky

2. Šikovné ručičky –  výtvarka s keramikou – začátek 7.10.2019 děti 8 – 12  let, 15.30 – 16.30 hod – keramika a jiné výtvarné techniky

Dílna pro dospělé: Keramika – beton ( práce s keramickou hlínou, lití do sádrových forem, odlévání z betonu) – úterý 19.00 – 21.00 – začínáme 1.10.2019

smart studio

lektorky: Blanka Zdeňková a Dana Ešnerová

Šachy
Kroužek je určen všem – od prvňáčků až po ty nejstarší. Cílem je, aby si děti osvojily základní pravidla a strategie šachu a současně, aby k této hře získaly kladný vztah a dobře se u ní pobavily. Část kroužku je věnována výuce a opakování základů a další pak samotnému hraní, kde si děti mohou všechno naučené ihned vyzkoušet.
K průběhu kroužků také patří příležitostné turnaje.
Kurzovné se platí na pololetí dopředu a činí 950,- Kč. Kroužek je možné zaplatit obdrženou složenkou nebo lektorovi přímo na hodině. První 2h si Vaše dítě může bezplatně vyzkoušet.
Kroužek probíhá 1x týdně v pondělí od 14:15 do 15:00
Více informací o kroužku najdete: www.sachovykrouzek.cz

Věda nás baví
Děti se v kroužku hravou a zábavnou formou seznámí s taji vědních oborů (fyzika, chemie, astronomie, přírodopis), prozkoumáme rostlinou i živočišnou buňku, vytvoříme nenewtonskou kapalinu, pronikneme do mechaniky dýchání i atomu a zabrousíme i do historie k Archimédovi a jeho vynálezům. Zkrátka vyzkouší si, jaké to je, stát se na chvíli malým vědcem.
Lekce jsou naprosto bezpečné a vhodné už pro děti od 6 do 12 let. Cena 1590,-Kč. Pondělí 14 – 15 hodin. Začátek první týden v říjnu. Plakát ZDE. Více informací o kroužku najdete: www.vedanasbavi.cz

HB Dance
Nabízíme především taneční techniky street dance, hip hop, disco dance, break dance, všeobecnou taneční průpravu pro malé tanečníky – baby, zaměřenou především na malé děti a mini pro předškolní děti až do věku 8 let.
Tento kroužek je určen dětem, které mají rády pohyb a tanec, podle jednotlivého rozdělení.
Více informací o kroužku najdete: www.hbdance.cz


Tanec – TŠ IVY LANGEROVÉ

Taneční škola klade důraz na celkovou pohybovou aktivitu, důležitou pro zdravý rozvoj ve specifickém věku dítěte. Soustřeďuje se na všeobecnou taneční průpravu, zdravé držení a postavení těla, rozvoj koordinačních schopností dítěte v daném věku. Ve výuce využívá různé druhy rytmických cvičení spolu s hrou na tělo, zábavných forem testů pružnosti, vytrvalosti a obratnosti, tanečních her a dalších zajímavých aktivit stmelujících kolektiv s lidským důrazem na soudržnost a sounáležitost. Výuka standardních a latinskoamerických tanců.
Tento kroužek je určen dětem, které mají rády pohyb a tanec. Ukázková hodina 19.9.2018 v 19:00 hodin v zrcadlovém sálu (2. stupeň ZŠ, 2. patro). Začátek 12.10.2018.
Více informací o kroužku najdete: www.ivalangerova.cz

Jóga Sluníčko
Jóga učí děti hrou vnímat sebe i ostatní, zlepšuje jejich motoriku, cvičí soustředění, pozornost i rovnováhu, rovná páteř a protahuje tělo. S pomocí jógového dýchání a relaxace bojujeme s respiračními onemocněními, alergiemi, učíme se uvolnit tělo i mysl. Poznáváme svoje pocity, posilujeme sebekontrolu, učíme se rozlišovat dobré a zlé a pozitivně vnímat okolní svět. Starší děti se vnoří do jógy podrobněji.
Tento kroužek je určen dětem od 5 do 12 let. Cvičitelka Hana Černá, pondělí 16.30-17.30.
Více informací se dozvíte na: jogaslunicko@hotmail.cz

Břišní tance
Naučíme Vás zapojit do pohybů těla břišní svalstvo, které tvoří obranný krunýř okolo citlivých, pro život nezbytných orgánů. Podmanivá orientální hudba navodí příjemnou atmosféru. Břišní tanec pomáhá odstraňovat zábrany, které si mnoho žen kolem sebe vytvořilo. Stres a rychlý způsob života nám často dává zapomenout, že jsme především ženy, ženy citlivé a ženy krásné. Poznejte svou bytost z té nejlepší stránky.
Tento kroužek je určen dívkám od 10 do 15 let.
Více informací o kroužku najdete: www.institutregenerace.cz

Inline bruslení

Kurz obsahuje 6 lekcí a stojí 840 Kč. První lekce proběhne 16.9.2019, poslední lekce vychází na 20.10.2019 bude-li přát počasí. Den i čas kurzu zůstává stejný a to PONDĚLÍ – 15:45 – 16:45. Leták

Tallent – tenis
Tenis je hra, radost, zábava. Otevřete vašemu dítěti cestu k budoucí kariéře, nebo mu jen umožněte se tenis naučit a poznat zajímavé přátele. Kvalitní trénink zajišťují přímo zde na škole trenéři ČTS a FTVS.
Tento kroužek je určen všem žákům ZŠ, včetně předškoláků.
Více informací o kroužku najdete: www.tallent.cz

Lehká atletika
Lehká atletika je jeden z nejstarších a nejběžnějších sportů. Atletika je „Královna všech sportů“. Jde o různé sportovní disciplíny, které jsou založeny na lidském pohybu, například na chůzi, běhu, vrhu, hodu a skoku. Na rozdíl od úkolových sportů závodník v lehkoatletické disciplíně nemá za úkol porazit konkrétního soupeře, ale ze všech účastníků závodu vítězí ten, který docílí nejlepší naměřený výsledek (získá nejmenší naměřený čas, provede nejdelší hod nebo dosáhne nejvyššího skoku apod.).
Tento kroužek je určen dětem již od předškolního věku.
V naší škole máme hned 3 kluby, které se lehkou atletikou zabývají, jsou to:
AK VEGA – pro žáky 4. – 6. ročníku www.akvega.cz
SK BARRANDOV – pro žáky 2. – 3. ročníku
FAAZ – více informací najdete: www.faazpraha.euD tiskárny 
Termíny tréninků jednotlivých klubů najdete dle rozpisu v tabulce všech kroužků.

Taekwondo Kerberos
Taekwondo  může cvičit každý, muži i ženy, děti i senioři. Fyzická síla, váha nebo stavba těla nehrají roli. Trénink lze individuálně přizpůsobit. Ať už se chcete naučit účinně bránit, nebo vyhrávat medaile na soutěžích, nebo cvičit jen rekreačně pro udržení dobré kondice, je taekwondo KERBEROS ta nejlepší volba. Děti u nás běžně cvičí od 9 let a není výjimkou, že s nimi cvičí i rodiče. Tréninky v úterý a ve čtvrtek od 18 hodin, nábor probíhá stále, první měsíc tréninky zdarma.
Více informací o kroužku najdete: www.kerberostkd.cz

Taekwondo WTF
Kroužek je určen pro žáky všech ročníků. Tréninky v úterý a ve čtvrtek od 15 hodin. Žáky vyzvedáváme ze školní družiny a vracíme je zpět. Cena od 1300Kč za pololetí. Začínáme 19. září 2017, nábor probíhá stále, první ukázková hodina zdarma.
Více informací o kroužku najdete: www.taekwondo-praha.cz

Oddíl Sportík
Jsme všestranně založený dětský oddíl. Máme rádi legrácky, sportování, přírodu, výlety a spoustu dalšího. Jsme součástí Českého svazu ochránců přírody. Sportík je roztomilá postavička z večerníčku o rodince Lochnesek. Právě podle něho se oddíl jmenuje.
Tento kroužek je určen žákům od 1. ročníku.
Více informací o kroužku najdete: www.sportici.info

Lakros – Dům dětí a mládeže
Český lakros je varianta starého indiánského sportu.

Vstup pro rodiče

Školní aktuality

Povídání pro rodiče (nejen dvouletých dětí)

22. 8. 2019

Vážení zákonní zástupci, toto povídání je určeno především pro rodiče dvouletých dětí, které nastupují do mateřské školy. Domníváme se však, že stejná pravidla platí pro celý systém vzdělávání. MSweb Více

Konkurzní řízení na ředitele/lku MŠ Hlubočepy

22. 8. 2019

Vyhlášení+konkurzního+řízení+MŠ+Hlubočepská+edit Více

Rozloučení

19. 8. 2019

Vážení zákonní zástupci, milé žákyně, milí žáci, přátelé školy, dovolte, abych se s vámi touto oficiální cestou rozloučila. Rozhodla jsem se k 16.8.2019  skončit ve funkci ředitelky školy. Děkuji všem zaměstnancům školy, zřizovateli školy i vám za sedmiletou spolupráci. Za tu dobu se v mateřské i základní škole podařilo mnoho změn a doufám, že i… Více