Noc s Andersenem - setkání se spisovatelem Hasiči Dvouleťáci cvičí jógu Tříkrálový průvod Setkání s Monou Lisou - artprogram Vynášení Mořeny Dvouleťáci odpočívají Objevujeme Vincent van Gogha - artprogram Hry bez hranic - Karlův most Sběr papíru - vítězové Zahradní slavnost s opékáním buřtů Práce s interaktivní tabulí Hry bez hranic - Šemíkův skok Výlet do Miracula Návštěva Pražského Jezulátka


Mezinárodní projekt Zavazadlo

Vloženo 01. 03. 2014

Od 28.února byl na naší škole ve druhém ročníku zahájen projekt „Zavazadlo“, kterému předcházely přípravné schůzky tř.učitelů, vedení školy a zástupců T.E.E.M. Pokud se osvědčí, budou s ním moci pracovat další třídy v příštích školních letech.

Jde o projekt v oblasti psaní pohybem, který k nám přišel z francouzské Bretaně, kde podle něho pracují v pěti školách. V České republice jsme první školou, kde bude vyzkoušen. Pilotní třídou je 2.C, které zástupci organizace T.E.E.M., Patrick le Doaré (choreograf a ředitel) a jeho kolegyně Maribe Demaille (choreografka a tanečnice) předali lodní kufr se schránkami, v nichž se nachází pohybové úkoly.

Ke každé schránce je jiný klíč, který dostanou děti od správce zavazadla J.Bitterové (taneční lektorky) až po správném splnění předchozího úkolu, což bude vyžadovat leckdy nemalé úsilí.

Patrick a Maribe se dvěma třídami vedli 26.2. pohybovou dílnu, kde děti „ochutnaly“ některé prvky, se kterými se v rámci projektu setkají. Zpočátku půjde hlavně o cvičení koncentrace a ztišení se ve vlastním těle.

Otevíráme 1. schránku, držte nám pěsti, ať se budoucích úkolů zhostíme, jak nejlépe to půjde, užijeme si při tom zábavu i tajemství, které kufr ukrývá, a také ať se zlepšíme ve svých dovednostech. Dobrodružství začíná.

Třídní učitelka 2.C, Lenka Měcháčková