Praha stověžatá - Hry bez hranic Keramická dílna Práce s interaktivní tabulí Návštěva Pražského Jezulátka Keramická dílna Hry bez hranic - historický kvíz Výlet do Miracula Zahradní slavnost s opékáním buřtů Příprava na vánoční jarmark Masopustní rej Sběr papíru - vítězové Objevujeme Vincent van Gogha - artprogram Hry bez hranic - Šemíkův skok Policie v MŠ Noc s Andersenem - setkání se spisovatelem


Mikuláš ve škole

Vloženo 10. 12. 2018

Mikulášská nadílka


K nejoblíbenějším českým svátkům patří bezesporu i svátek Sv. Mikuláše, který definitivně odstartuje tu správnou předvánoční atmosféru. Mikuláš, který všechno ví a vidí, přišel i letos mezi naše nejmenší. Pohovořil k dětem, pochválil je i pokáral a děti slíbily, že už budou hodné, a že se budou pěkně učit. Nakonec zazpívaly Mikulášovi a jeho doprovodu pěknou písničku, některé děti recitovaly i krásně zatancovaly. Andělé nakonec všechny odměnili drobným dárkem. Jen nezbední čertíci chrastili řetězy a zlobílky vytahali za uši.

Podívejte se sami, jaké to bylo. Více  fotografií najdete v jednotlivých třídách.