Dvouleťáci odpočívají Keramická dílna Medvídkova nemocnice Návštěva Pražského Jezulátka Hry bez hranic - Bráníme Prahu Hasiči Tříkrálový průvod Keramická dílna Vynášení Mořeny Práce s interaktivní tabulí Příprava na vánoční jarmark Setkání s Monou Lisou - artprogram Policie v MŠ Výlet do Miracula Noc s Andersenem - setkání se spisovatelem