Tříkrálový průvod Keramická dílna Dvouleťáci odpočívají První pmoc Hry bez hranic - historický kvíz Návštěva Pražského Jezulátka Masopustní rej Medvídkova nemocnice Hry bez hranic - Bráníme Prahu Dvouleťáci cvičí jógu Stavíme město podle plánu - polytechnická výchova Hry bez hranic - Šemíkův skok Noc s Andersenem - setkání se spisovatelem Výlet do Miracula Hry bez hranic - Karlův most