Zahradní slavnost s opékáním buřtů Hry bez hranic - Bráníme Prahu Noc s Andersenem - setkání se spisovatelem Hry bez hranic - historický kvíz Dvouleťáci cvičí jógu Hasiči Stavíme město podle plánu - polytechnická výchova Příprava na vánoční jarmark Hry bez hranic - Šemíkův skok Výlet do Miracula Hry bez hranic - Karlův most Keramická dílna Vynášení Mořeny Objevujeme Vincent van Gogha - artprogram Masopustní rej