Dvouleťáci odpočívají Keramická dílna Masopustní rej Zahradní slavnost s opékáním buřtů První pmoc Hry bez hranic - Šemíkův skok Výlet do Miracula Vynášení Mořeny Sběr papíru - vítězové Objevujeme Vincent van Gogha - artprogram Noc s Andersenem - setkání se spisovatelem Hry bez hranic - historický kvíz Setkání s Monou Lisou - artprogram Keramická dílna Tříkrálový průvod