Sběr papíru - vítězové Dvouleťáci cvičí jógu Policie v MŠ Práce s interaktivní tabulí Hry bez hranic - Šemíkův skok Keramická dílna Zahradní slavnost s opékáním buřtů Objevujeme Vincent van Gogha - artprogram Medvídkova nemocnice Hry bez hranic - Bráníme Prahu Keramická dílna Tříkrálový průvod Výlet do Miracula Vynášení Mořeny Hry bez hranic - historický kvíz