Hasiči První pmoc Policie v MŠ Dvouleťáci cvičí jógu Medvídkova nemocnice Zahradní slavnost s opékáním buřtů Příprava na vánoční jarmark Dvouleťáci odpočívají Noc s Andersenem - setkání se spisovatelem Keramická dílna Hry bez hranic - historický kvíz Hry bez hranic - Bráníme Prahu Vynášení Mořeny Keramická dílna Hry bez hranic - Šemíkův skok