Návštěva Pražského Jezulátka Práce s interaktivní tabulí Objevujeme Vincent van Gogha - artprogram Tříkrálový průvod Hasiči Dvouleťáci cvičí jógu Masopustní rej Dvouleťáci odpočívají Sběr papíru - vítězové Vynášení Mořeny Výlet do Miracula Stavíme město podle plánu - polytechnická výchova Příprava na vánoční jarmark Praha stověžatá - Hry bez hranic Noc s Andersenem - setkání se spisovatelem