Příprava na vánoční jarmark Hry bez hranic - Bráníme Prahu Vynášení Mořeny Hry bez hranic - historický kvíz Stavíme město podle plánu - polytechnická výchova Policie v MŠ Sběr papíru - vítězové První pmoc Noc s Andersenem - setkání se spisovatelem Hry bez hranic - Šemíkův skok Zahradní slavnost s opékáním buřtů Tříkrálový průvod Medvídkova nemocnice Výlet do Miracula Praha stověžatá - Hry bez hranic