Praha stověžatá - Hry bez hranic Keramická dílna Zahradní slavnost s opékáním buřtů Sběr papíru - vítězové Výlet do Miracula Tříkrálový průvod Dvouleťáci cvičí jógu Vynášení Mořeny Masopustní rej Hry bez hranic - Bráníme Prahu Hry bez hranic - Karlův most Hry bez hranic - historický kvíz Hasiči Keramická dílna Objevujeme Vincent van Gogha - artprogram