Práce s interaktivní tabulí Noc s Andersenem - setkání se spisovatelem Stavíme město podle plánu - polytechnická výchova Tříkrálový průvod Hry bez hranic - Šemíkův skok Dvouleťáci odpočívají Masopustní rej Objevujeme Vincent van Gogha - artprogram Praha stověžatá - Hry bez hranic Medvídkova nemocnice Setkání s Monou Lisou - artprogram Návštěva Pražského Jezulátka Hry bez hranic - historický kvíz Příprava na vánoční jarmark Keramická dílna