Ferda a pasování školáků Práce s interaktivní tabulí Mikulášská nadílka Objevujeme Vincent van Gogha - artprogram Keramická dílna Dvouleťáci odpočívají Zahradní slavnost s opékáním buřtů Výlet do Miracula Zoo Noc s Andersenem - setkání se spisovatelem Vynášení Mořeny Velikonoční pomlázka Dvouleťáci cvičí jógu Návštěva Pražského Jezulátka Stavíme město podle plánu - polytechnická výchova