Výlet do Miracula Vynášení Mořeny Hry bez hranic - Karlův most Příprava na vánoční jarmark Tříkrálový průvod Zahradní slavnost s opékáním buřtů Hry bez hranic - Bráníme Prahu Hry bez hranic - historický kvíz Stavíme město podle plánu - polytechnická výchova Keramická dílna Sběr papíru - vítězové Dvouleťáci odpočívají Noc s Andersenem - setkání se spisovatelem Hasiči Praha stověžatá - Hry bez hranic


Naše škola na Slavnosti škol Prahy 5

Vloženo 17. 10. 2018

Slavnosti škol Prahy 5 v parku Portheimka

Již podruhé se v sobotu 13.10.2018 v parku Portheimka konala slavnost škol, jejíž organizátorem  je zřizovatel škol -  MČ Prahy 5,  odbor školství a cílem  je setkání všech lidí, kteří se zajímají o vzdělávání  na území Prahy 5. Celkově vystoupilo 29 škol s různými aktivitami - zpěv, tanec, bubnování, balet, scénky, recitace, moderní gymnastika. Pořadem provázel herec Martin Zounar.

Naši školu reprezentovaly dívky ze 7. ročníku - Z. Černá, K. Mikešová, Z. Mouchová,V. Khoutová, K. Koglerová,E. Junková - které předvedly gymnasticko taneční skladbu, a chlapci - M. Horsák, A.Burian, D. Peslar, kteří pomohli připravit žíněnky a můstek.Velký dík patří pedagogům školy - Mgr. J. Valíkovi, J. Valíkové, I.Kryštofové, Mgr. J. Urbancové, které zajišťovaly stánek školy v průběhu celé akce. Oceňujeme i nezištnou pomoc pana Junka,  který  pomohl s dopravou žíněnek a můstku na místo akce a zpět do školy.

Akce se vydařila, počasí nám přálo a během celého dne se zúčastnil  úctyhodný počet dětí, rodičů a návštěvníků.

Děkuji všem za vzornou prezentaci naší školy.

J. Fričová