Policie v MŠ Setkání s Monou Lisou - artprogram Dvouleťáci odpočívají Objevujeme Vincent van Gogha - artprogram Praha stověžatá - Hry bez hranic Tříkrálový průvod Sběr papíru - vítězové Keramická dílna Příprava na vánoční jarmark Keramická dílna Hry bez hranic - Karlův most Hry bez hranic - Bráníme Prahu Návštěva Pražského Jezulátka První pmoc Masopustní rej


Organizace školního roku 2017/2018

Školní vyučování začíná v pondělí 3. září 2018 a skončí v pátek 28. června 2019.

Prázdniny

1. 7. (pondělí) – 30. 8. 2019 (pátek)

podzimní 29. a 30. 10. 2018 (pondělí, úterý)
vánoční 24. 12. 2018 (pondělí) – 2. 1. 2019 (středa), 3. a 4.1. ředitelské volno, výuka od 7. 1. 2019 (pondělí)
pololetní 1. 2. 2019 (pátek)
jarní 11. 2. – 15. 2. 2019
velikonoční 18. a 22. 4. 2019 (čtvrtek, pondělí), 19.4. státní svátek (pátek)
závěrečné vysvědčení 28. června 2019 (pátek)
hlavní 1. 7. (sobota) – 30. 8. 2019 (pátek)
plánované ředitelské volno

31. 10. 2018(středa), 1. a 2. 11. 2018(čtvrtek, pátek),

3. a 4. 1. 2019 (čtvrtek, pátek)

Třídní schůzky

Důvěrníci tříd setkání s ŘŠ v 16:30 hodin v kinosálu školy, třídní schůzky v 17:30 ve třídách.

Termíny:

  • 11. 9. 2018 17:30 hodin v kmenových třídách
  • prosinec. leden dle potřeby TU
  • 21. 5. 2019  17:30 hodin v kmenových třídách
  • Trivia - osobní schůzky:  říjen, listopad 2018, duben, květen 2019 (dle rozpisu jednotlivých tříd)

Konzultační hodiny probíhají každé první úterý v měsíci od 16:00 do 17:00 hodin v kmenových třídách (třídní, ŠD, asistenti pedagoga) nebo kabinetech (netřídní učitelé). Zákonný zástupce je povinen si předem domluvit schůzku s pedagogy. Po dohodě lze i jiný termín.

Školská rada

Členové školské rady se scházejí v 17:00 hodin ve sborovně školy.

Termíny:

  • 30.8.2018
  • 8.11.2018
  • 21.2.2019
  • 30.5.2019

Spolek rodičů

Rada Spolku rodičů se schází v 17:00 hodin.

Termíny:

  • dle rozpisu uveřejněný v rubrice Spolek rodičů

Vyučovací hodiny

Škola je žákům přístupna od 7:40 hodin.

1. hodina 8:00 - 8:45 hod.
2. hodina 8:55 - 9:40 hod.
3. hodina 9:55 - 10:40 hod.
4. hodina 10:55 - 11:40 hod.
5. hodina 11:50 - 12:35 hod.
6. hodina 12:45 - 13:30 hod.
7. hodina 13:35 - 14:20 hod.
8. hodina 14:25 - 15:10 hod.
9. hodina 15:15 - 16:00 hod.

Zápis do 1. tříd ZŠ

datum čas
2.dubna 2019 (úterý) 16:00 - 18:00
3.dubna 2019 (středa)  16:00 - 18:00
Mimořádný termín 16. 4. 2019 po telefonické dohodě (tel. 702027547)
Zápis do přípravné třídy 2. 5. 2019 (středa) 15:00 - 18:00 hodin
Škola nanečisto (pro děti zapsané do naší ZŠ)

14. 5., 28. 5. 2019 od 16:00 do 16:45 hodin

11. 6. 2019 od 17:00 do 17:45 hodin

Organizační schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků a přípravnou třídu 11. 6. 2019 v 17:00 hodin v kinosálu školy

Dny otevřených dveří ZŠ

datum čas

12. 3. 2019   15:00 - 17:00 hodin

12. 3. 2019    17:00 hodin

celá ZŠ prohlídka prostor + informace,

Beseda pro rodiče žáků 5. ročníku (kinosál)

20. 3.   2019     9:00 – 12:00 hodin

20. 3. 2019     16:30 - 17:30 hodin

pouze 1. stupeň, školní družina

Beseda o školní zralosti a Škola nanečisto (sraz ve vestibulu školy)

Zápis do MŠ (probíhá v Renoirově ulici)

?. května 2019   13 - 16 hodin tříleté a starší
?. května 2019   13 - 16 hodin tříleté a starší
?. května 2019   13 - 16 hodin pouze ne tříleté děti

Nahlédnutí do spisu ?.5.2019 8 - 10 hodin v MŠ Renoirova ulice.

Zápis do MŠ bude probíhat dle pokynů MŠMT a MČ Prahy 5 v květnu 2018 (termín určí OŠK MČP5). Konzultační hodiny probíhají každé první úterý v měsíci od 17 do 18 hodin v kmenových třídách.

Třídní schůzky v MŠ

Broučci, Zajíčci 31.8.2018 ve 13 hodin, Renoirova ul.
ostatní třídy 6. 9. 2018 (čtvrtek) 17:00 hodin, kmenové třídy

Dny otevřených dveří MŠ

datum čas
6. 3. 2019 9:00 - 11:00 hodin
9. 4. 2019 15:00 - 17:00 hodin

Škola nanečisto (pro děti zapsané v naší škole)

14. 5. 2019 - 16:00 - 16:45 hodin    sraz ve vestibulu školy, není nutné se dopředu objednávat  

28. 5. 2019  17:00 - 17:45 hodin     

11. 6. 2019   17:00 - 17:45 hodin  

11. 6. 2019  17:00 hodin, kinosál školy  - Organizační schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků a přípravnou třídu

Po telefonické dohodě možnost individuální prohlídky.


Další informace v rubrice Škola