Medvídkova nemocnice Výlet do Miracula Stavíme město podle plánu - polytechnická výchova Příprava na vánoční jarmark Policie v MŠ Hry bez hranic - Šemíkův skok Sběr papíru - vítězové Návštěva Pražského Jezulátka Setkání s Monou Lisou - artprogram Tříkrálový průvod Hry bez hranic - Bráníme Prahu Masopustní rej První pmoc Keramická dílna Dvouleťáci cvičí jógu


Organizace školního roku 2016/2017

Školní vyučování začíná ve čtvrtek 1. září 2016 a skončí v pátek 30. června 2017.

Prázdniny

1. 7. (sobota) – 1. 9. 2017 (pátek)

podzimní 26. a 27. 10. 2016 (středa, čtvrtek)
vánoční 23. 12. 2016 (pátek) – 2. 1. 2017 (pondělí), výuka od 3. 1. 2017 (úterý)
pololetní 3. 2. 2017 (pátek)
jarní 13. 3. – 19. 3. 2017
velikonoční 13. – 14. 4. 2017 (čtvrtek, pátek)
hlavní 1. 7. (sobota) – 1. 9. 2017 (pátek)
plánované ředitelské volno 24 a 25. 10. 2016 (pondělí, úterý)

Třídní schůzky

Důvěrníci tříd setkání s ŘŠ v 16:30 hodin v kinosálu školy, třídní schůzky v 17:30 ve třídách.

Termíny:

  • 6. 9. 2016
  • prosinec. leden dle potřeby TU
  • 16. 5. 2017
  • Trivia - osobní schůzky:  říjen, listopad 2016, duben, květen 2017 (dle rozpisu jednotlivých tříd)

Konzultační hodiny probíhají každé první úterý v měsíci od 16:00 do 17:00 hodin v kmenových třídách (třídní, ŠD, asistenti pedagoga) nebo kabinetech (netřídní učitelé). Zákonný zástupce je povinen si předem domluvit schůzku s pedagogy. Po dohodě lze i jiný termín.

Školská rada

Členové školské rady se scházejí v 17:00 hodin v ředitelně školy.

Termíny:

  • 30.   8. 2016
  •   4. 10. 2016
  •   4.   4. 2017
  • 31.   8. 2017

Spolek rodičů

Rada Spolku rodičů se schází v 17:00 hodin v kinosálu školy.

Termíny:

  • 30. 8. 2016

Vyučovací hodiny

Škola je žákům přístupna od 7:40 hodin.

1. hodina 8:00 - 8:45 hod.
2. hodina 8:55 - 9:40 hod.
3. hodina 9:55 - 10:40 hod.
4. hodina 10:55 - 11:40 hod.
5. hodina 11:50 - 12:35 hod.
6. hodina 12:45 - 13:30 hod.
7. hodina 13:35 - 14:20 hod.
8. hodina 14:25 - 15:10 hod.
9. hodina 15:15 - 16:00 hod.

Zápis do 1. tříd ZŠ

datum čas
4.dubna 2017 (úterý) 16:00 - 19:00
5.dubna 2017 (středa)  16:00 - 19:00
Mimořádný termín 19.4. 2017 po telefonické dohodě (tel. 251816723)

Dny otevřených dveří ZŠ

datum čas
15. 11. 2016    15:00 - 17:30 hodin celá ZŠ prohlídka prostor + informace,
13. 12. 2016     9:00 - 13:30 hodin celá ZŠ, ŠD
22. 3.   2017     9:00 – 12:00 hodin pouze 1. stupeň

Zápis do MŠ

Zápis do MŠ bude probíhat dle pokynů MŠMT a MČ Prahy 5 v 2. - 16.května 2017 (termín určí OŠK MČP5). Konzultační hodiny probíhají každé první úterý v měsíci od 17 do 18 hodin v kmenových třídách.

Třídní schůzky v MŠ

8 .9. 2016 (čtvrtek)     17:00 kmenové třídy
10. 1. 2017 předškoláci kmenové třídy
7. 2. 2017                   17:00 kmenové třídy
6. 6. 2017                  17:00 kmenové třídy

Dny otevřených dveří MŠ

datum čas
24.1.2017 9:00 - 12:00
 7. 2. 2017 9:00 - 12:00
21. 3. 2017 15:00 - 17:00

Škola nanečisto (pro děti zapsané v naší škole)

25.4. 16 - 16:45 hodin       sraz ve vestibulu školy, není nutné se dopředu     objednávat

23.5.  16 - 16:45 hodin      sraz ve vestibulu školy

6. 6.   17 - 17:45 hodin      sraz ve vestibulu školy

6.6.    17 hodin v kinosálu   Schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků

Po telefonické dohodě možnost individuální prohlídky.


Další informace v rubrice Škola