Tříkrálový průvod Setkání s Monou Lisou - artprogram Výlet do Miracula Medvídkova nemocnice Dvouleťáci cvičí jógu Sběr papíru - vítězové První pmoc Hry bez hranic - historický kvíz Noc s Andersenem - setkání se spisovatelem Hry bez hranic - Šemíkův skok Keramická dílna Dvouleťáci odpočívají Hry bez hranic - Karlův most Práce s interaktivní tabulí Masopustní rej


Organizace školního roku 2017/2018

Školní vyučování začíná v pondělí 4. září 2017 a skončí v pátek 29. června 2018.

Prázdniny

2. 7. (pondělí) – 31. 8. 2018 (pátek)

podzimní 26. a 27. 10. 2017 (čtvrtek, pátek)
vánoční 23. 12. 2017 (sobota) – 2. 1. 2018 (úterý), výuka od 3. 1. 2018 (středa)
pololetní 2. 2. 2018 (pátek)
jarní 5. 2. – 9. 2. 2018
velikonoční 29. – 30. 3. 2018 (čtvrtek, pátek)
závěrečné vysvědčení 29. června 2018 (pátek)
hlavní 1. 7. (sobota) – 1. 9. 2017 (pátek)
plánované ředitelské volno

29.9.2017 (pátek), 22.12.2017 (pátek), 30.4.2018 (pondělí), 7.5.2018 (pondělí)

Třídní schůzky

Důvěrníci tříd setkání s ŘŠ v 16:30 hodin v kinosálu školy, třídní schůzky v 17:30 ve třídách.

Termíny:

 • 5. 9. 2017
 • prosinec. leden dle potřeby TU
 • 15. 5. 2018
 • Trivia - osobní schůzky:  říjen, listopad 2017, duben, květen 2018 (dle rozpisu jednotlivých tříd)

Konzultační hodiny probíhají každé první úterý v měsíci od 16:00 do 17:00 hodin v kmenových třídách (třídní, ŠD, asistenti pedagoga) nebo kabinetech (netřídní učitelé). Zákonný zástupce je povinen si předem domluvit schůzku s pedagogy. Po dohodě lze i jiný termín.

Školská rada

Členové školské rady se scházejí v 17:00 hodin v ředitelně školy.

Termíny:

 • 31.   8. 2017
 • 10. 10. 2017
 • 30.   4. 2018
 • 28.   8. 2018

Spolek rodičů

Rada Spolku rodičů se schází v 17:00 hodin.

Termíny:

 • dle rozpisu uveřejněný v rubrice Spolek rodičů
 • 4.9.2017 - setkání s učiteli ZŠ
 • 23.2.2018 - setkání s vedením školy

Vyučovací hodiny

Škola je žákům přístupna od 7:40 hodin.

1. hodina 8:00 - 8:45 hod.
2. hodina 8:55 - 9:40 hod.
3. hodina 9:55 - 10:40 hod.
4. hodina 10:55 - 11:40 hod.
5. hodina 11:50 - 12:35 hod.
6. hodina 12:45 - 13:30 hod.
7. hodina 13:35 - 14:20 hod.
8. hodina 14:25 - 15:10 hod.
9. hodina 15:15 - 16:00 hod.

Zápis do 1. tříd ZŠ

datum čas
3.dubna 2018 (úterý) 16:00 - 18:00
4.dubna 2018 (středa)  16:00 - 18:00
Mimořádný termín po telefonické dohodě (tel. 702027547)
Zápis do přípravné třídy 2. května 2018 15:00 - 18:00 hodin

Dny otevřených dveří ZŠ

datum čas
12. 12. 2017   15:00 - 18:00 hodin celá ZŠ prohlídka prostor + informace,
13. 3.   2018     9:00 – 12:00 hodin pouze 1. stupeň, školní družina

Zápis do MŠ (probíhá v Renoirově ulici)

2. května 2018   13 - 16 hodin tříleté a starší
3. května 2018   13 - 16 hodin tříleté a starší
4. května 2018   13 - 16 hodin pouze ne tříleté děti

Nahlédnutí do spisu 9.5.2018 8 - 10 hodin v MŠ Renoirova ulice.

Zápis do MŠ bude probíhat dle pokynů MŠMT a MČ Prahy 5 v květnu 2018 (termín určí OŠK MČP5). Konzultační hodiny probíhají každé první úterý v měsíci od 17 do 18 hodin v kmenových třídách.

Třídní schůzky v MŠ

Broučci 31.8.2017 v 16 hodin, Renoirova ul.
ostatní třídy 7. 9. 2017 (čtvrtek) 17:00 hodin, kmenové třídy

Dny otevřených dveří MŠ

datum čas
6. 3. 2018 9:00 - 10:00 a 15:00 - 17:00 hodin
13. 3. 2018 9:00 - 10:00 a 15:00 - 17:00 hodin
12. 4. 2018 15:00 - 17:00 hodin

Škola nanečisto (pro děti zapsané v naší škole)

9. 5. 2018 - 16:00 - 16:45 hodin      

sraz ve vestibulu školy, není nutné se dopředu objednávat

22. 5. 2018  16:00 - 16:45 hodin      sraz ve vestibulu školy

5. 6. 2018   17:00 - 17:45 hodin  

a schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků v kinosálu školy

Po telefonické dohodě možnost individuální prohlídky.


Další informace v rubrice Škola