První pmoc Hry bez hranic - Šemíkův skok Práce s interaktivní tabulí Masopustní rej Policie v MŠ Vynášení Mořeny Hry bez hranic - Bráníme Prahu Noc s Andersenem - setkání se spisovatelem Příprava na vánoční jarmark Výlet do Miracula Stavíme město podle plánu - polytechnická výchova Keramická dílna Praha stověžatá - Hry bez hranic Návštěva Pražského Jezulátka Objevujeme Vincent van Gogha - artprogram


Oslavy 100. výročí republiky na naší škole

Vloženo 07. 11. 2018

Sto let republiky


Již v minulém školním roce  si naše škola začala připomínat 100 let naší republiky. Zahajovací akcí k oslavám výročí se stala školní Akademie k 100. výročí republiky – Aneb co v učebnicích nebylo, následovaly v červnu Hry bez hranic a celý projekt byl zakončen 19. října 2018 celoškolním projektovým dnem. Výstava a výtvory žáků jsou k vidění na nástěnce ve vestibulu školy do konce listopadu a na chodbách školy.


Prvňáčci vyslechli pohádku od pana Čapka O pejskovi a kočičce, jak slavili 28. říjen. Hráli si s pracovními listy, které je provedly státními symboly, územím státu a představily jim osobnost prvního československého prezidenta. Děti si připomněly, jak vypadá státní vlajka, jaké zvíře najdeme na našem znaku a ještě mnoho dalších informací. Ve všech třídách si také zazpívaly nebo poslechly státní hymnu. Někde vystřihovaly Karlův most, v jiné třídě si žáci vyzkoušeli práci v centrech, ochutnali čaj z květů našeho národního stromu – z lípy, zhlédli motivační film a splnili několik úkolů.
Druháci pracovali s pracovními listy věkově upravenými pro 2. ročník.
Ve třídách 3. ročníku si taktéž připomněli státní symboliku. Žáci řešili příklady a podle výsledů jim postupně ze tří barev vznikla Československá republika.
Žáci 4. ročníku se snažili formou referátů, přinesených předmětů, mincí a knih přiblížit život v různých časových etapách. Na časové ose, kterou si žáci vytvářeli, si ukazovali místa, která je zaujala z oblasti sportu, kultury politiky apod. za posledních 100 let. Poslechli si též píseň "Za 100 let", která byla k tomuto výročí složena. Děti pracovaly s encyklopediemi a v odborné učebně výpočetní techniky vyhledaly mnoho zajímavých informací týkajících se tohoto období.
Třídy 5. ročníky vytvořily přehled událostí, které se za posledních 100 let staly.
V 5. A žáci přišli do školy v dobovém oblečení. Každý si přinesl předmět, který se vztahoval k tomuto období a připravil si krátké povídání. Děti s překvapením zjistily, jaké poklady ukrývají jejich domovy.
Podobně se k projektu postavili žáci 5. B, kteří se snažili díky zapůjčeným předmětům, fotografiím a dokumentům z rodinných archivů ilustrovat politické události i každodenní život této doby. Velkým přínosem pro žáky byla příležitost nahlédnout do historie vlastní rodiny.
5. C si toto období připomněla formou předem připravených referátů o osobnostech minulého století.
Během pátečního dopoledne se dozvěděli o historii prvorepublikové módy, o tom, co předcházelo vzniku ČSR, o mnoha osobnostech, které se o vznik ČSR zasloužily – především životní příběh Tomáše Garriquea Masaryka, Milana Rastislava Štefánika, Aloise Rašína, Edvarda Beneše. Zcela z jiné etapy minulého století si povídali o Tomáši Baťovi, o českém vynálezci a konstruktérovi Ludvíku Očenáškovi, o kosmonautu Vladimíru Remkovi. Z významných osobností nezůstal opomenut ani nositel Nobelovy ceny za literaturu Jaroslav Seifert a první prezident České republiky dramatik, filozof a politik Václav Havel. Historickou mozaiku doplnily informace o vzniku Filmových ateliérů na Barrandově, pohled do historie letiště Praha – Ruzyně (dnes letiště Václava Havla), či o tom, jak pomáhal Sokol při vzniku ČSR.
Ze zcela osobního pohledu jsme se dozvěděli o osudu sudetských Němců, kteří nechtěli mít nic společného s nacistickým Německem a Hitlerem a nakonec zůstali na našem území dodnes.
Během celého projektu žáci ve dvojicích tvořili státní symboly České republiky.

2. stupeň

V 26. - 27. září proběhla „Česká filmová noc“, kde si žáci 6. A, 6. C, 7. A, 9. A  vybrali film z české klasické tvorby např. Kolja, Pelíšky, S tebou mě baví svět, Obecná škola... a následný den pracovali ve skupinách na projektu „Přání naší republice do dalších sta let“. Zamýšleli se nad dalším vývojem republiky i jak si představují svoji roli v budoucnosti.

Probíhaly projekty i v hodinách českého jazyka, dějepisu, výtvarné výchovy. Výstupy jsou na nástěnkách v jednotlivých třídách a na chodbách školy (oslavy 28. října, historické okamžiky ve fotografiích, důležité mezníky v dějinách republiky – roky 1918, 1945, 1948, 1968, 1989 aj).
Dále žáci navštívili  výstavy např.  Muzeum NPMK – Tady nová republika, Jízdárna Pražského hradu – Doteky státnosti. Žáky zaujaly historické exponáty od dokumentů, vyznamenání až po např. Kubišovo sako, které měl na sobě v době atentátu v roce 1941. Poslední akcí bude návštěva Legiovlaku v Dejvicích, která se uskuteční 15.11.2018.

Práce na projektech se žákům školy líbila a jsou obohaceni o spoustu zážitků, dovedností a vědomostí.