Dvouleťáci cvičí jógu Hry bez hranic - historický kvíz Práce s interaktivní tabulí Zahradní slavnost s opékáním buřtů Hry bez hranic - Šemíkův skok Hry bez hranic - Karlův most Masopustní rej Hasiči Příprava na vánoční jarmark Keramická dílna Policie v MŠ Návštěva Pražského Jezulátka Stavíme město podle plánu - polytechnická výchova Objevujeme Vincent van Gogha - artprogram Hry bez hranic - Bráníme Prahu


Otevření dětského dopravního hřiště

Vloženo 10. 09. 2018

V pátek 7. září se konalo slavnostní otevření rekonstruovaného dopravního hřiště pro Základní a Mateřskou školu Barrandov.

Starosta Městské části Praha 5 Ing. Pavel Richter, místostarosta pro oblast školství Mgr. Vít Šolle, radní Městské části Praha 5 Bc. Martin Damašek a ředitelka školy Mgr. Jana Fričová přestřihnutím pásky slavnostně zahájili provoz.

Rekonstrukce dopravního hřiště byla realizována za účelem docílení lepších a kvalitnějších podmínek výuky dopravní výchovy základních škol zřizovaných Městskou částí Praha 5 v dopoledních hodinách, ale i široké veřejnosti, která má možnost ve stanoveném čase (všední dny od 15 do 18 hodin) hřiště navštěvovat.

Při dopravní výchově  se žáci  setkávají s větším množstvím možných situací, které mohou nastat v reálném provozu. Pod dohledem a patronátem společnosti BESIP a Městské policie se mohou všichni lépe na mimořádné situace připravit.

Rekonstrukcí došlo ke zvětšení plochy vlastního hřiště a k osazení většího množství dopravních značek, včetně světelné křižovatky a železničního přejezdu. Byly realizovány odpočinkové zóny pro děti, včetně pitka a kontejnerů pro uložení vlastního vybavení hřiště.

Rekonstrukce byla realizována firmou Deco Group s.r.o. a práce byly zahájeny 6.11.2017. Celá stavba byla zhotovitelem předána bez vad a nedodělků dne 18.7.2018 a celkové investiční náklady činily 6.181.961,66 Kč včetně DPH.

Jménem vedení školy i všech základních škol v Praze 5 chci poděkovat zřizovateli - Městské části Prahy 5 - za neinvestiční příspěvek na vybavení učebny dopravní výchovy a za zdařilou rekonstrukci dopravního hřiště.  Bude sloužit nejen žákům pro výuku, ale i veřejnosti.

Všechny zájemce zveme na dopravní hřiště, ale zároveň všechny návštěvníky žádáme, aby dodržovali pravidla daná provozním řádem. Provozní řád dětského dopravního hřiště ZDE.
Šťastnou a bezpečnou jízdu!

Mgr. Jana Fričová