Tříkrálový průvod Setkání s Monou Lisou - artprogram Objevujeme Vincent van Gogha - artprogram Hry bez hranic - Karlův most Zahradní slavnost s opékáním buřtů Medvídkova nemocnice Návštěva Pražského Jezulátka Masopustní rej Keramická dílna Příprava na vánoční jarmark Stavíme město podle plánu - polytechnická výchova Sběr papíru - vítězové Hry bez hranic - Šemíkův skok Hry bez hranic - historický kvíz Policie v MŠ


Poradenské služby

Podle §7 vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních ředitel školy zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole výchovným poradcem a speciálním pedagogem – Mgr. Dagmar Indrákováškolním metodikem prevence – Mgr. Věra Marušková (více informací po rozkliknutí odkazu).

Kontakty: Mgr. Dagmar Indráková - indrakova@zsbarr.cz

               Mgr. Věra Marušková   - maruskova@zsbarr.cz

Psycholožka PhDr. Irena Janů z PPP Praha 5 dochází pravidelně do naší školy (tel. 251611803).

Konzultační hodiny

Každé první pondělí v měsíci 16:00–17:00
Je možné domluvit i jiný termín.

Informace k přihláškám na střední školy pro školní rok 2019-20

Odkaz na MŠMT: www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore

Leták Národní informační centrum pro mládež ZDE.

 • Informace ZŠ k předkládání a potvrzování přihlášek ke studiu na SŠ ZDE.
 • Přijímací řízení podle novely školského zákona ZDE.
 • Vyhláška 353 ZDE. 
 • Vzor zápisového lístku ZDE.
 • Termíny jednotné přijímací zkoušky ke studiu na SŠ zkoušky ZDE.
 • Informace k přijímací zkoušce z českého jazyka a literatury pro osoby pobývající dlouhodobě v zahraničí při přijímání ke vzdělávání ve středních školách ZDE.
 • Informace pro zajištění podmínek konání jednotné přijímací zkoušky uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebamiZDE.
 • Vysvětlivky k přihlášce ZDE.
 • Přihláška SS  denní pdf ZDE. Přihláška SS denní  xls ZDE.
 • Přihláška SS  talent pdf ZDE. Přihláška SS talent  xls ZDE.
 • Přihláška SS ostatní pdf ZDE. Přihláška SS ostatní xls ZDE.

Informace pro rodiče žáků 1. ročníků


Bulletin Sdružení Linka bezpečí a nový vizuál Rodičovské linky

Čeština pro cizince


Další informace v rubrice Škola