První pmoc Medvídkova nemocnice Výlet do Miracula Hry bez hranic - Bráníme Prahu Hry bez hranic - Karlův most Objevujeme Vincent van Gogha - artprogram Policie v MŠ Hasiči Zahradní slavnost s opékáním buřtů Příprava na vánoční jarmark Hry bez hranic - historický kvíz Masopustní rej Dvouleťáci odpočívají Vynášení Mořeny Keramická dílna


Poradenské služby

Podle §7 vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních ředitel školy zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole výchovným poradcem a speciálním pedagogem – Mgr. Dagmar Indrákováškolním metodikem prevence – Mgr. Věra Marušková (více informací po rozkliknutí odkazu).

Kontakty: Mgr. Dagmar Indráková - indrakova@zsbarr.cz

               Mgr. Věra Marušková   - maruskova@zsbarr.cz

Psycholožka PhDr. Irena Janů z PPP Praha 5 dochází pravidelně do naší školy (tel. 251611803).

Konzultační hodiny

Každé první pondělí v měsíci 16:00–17:00
Je možné domluvit i jiný termín.

Informace k přihláškám na střední školy pro školní rok 2019-20

Sdělení MŠMT k termínům jednotné přijímací zkoušky ke studiu na SŠ ZDE.

Informace k přihláškám na střední školy pro školní rok 2018-19

  • Informace ZŠ k předkládání a potvrzování přihlášek ke studiu na SŠ ZDE.
  • Informace MŠMT - prosinec 2017 ZDE.
  • Odkaz přijímací řízení www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/tiskopisy-prihlasek-ke-strednimu-vzdelavani-a-vzdelavani-v-1
  • Informace k přijímací zkoušce z českého jazyka a literatury pro osoby pobývající dlouhodobě v zahraničí při přijímání ke vzdělávání ve středních školách ZDE.
  • Informace pro zajištění podmínek konání jednotné přijímací zkoušky uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami ZDE.
  • Vysvětlivky k přihlášce ZDE.
  • Přihláška SS 2017 denní pdf ZDE. Přihláška SS denní 2017 xls ZDE.
  • Přihláška SS 2017 talent pdf ZDE. Přihláška SS talent 2017 xls ZDE.

Informace pro rodiče žáků 1. ročníků


Bulletin Sdružení Linka bezpečí a nový vizuál Rodičovské linky

Čeština pro cizince


Další informace v rubrice Škola