Tříkrálový průvod Hry bez hranic - historický kvíz Praha stověžatá - Hry bez hranic Hry bez hranic - Šemíkův skok Stavíme město podle plánu - polytechnická výchova Dvouleťáci cvičí jógu Objevujeme Vincent van Gogha - artprogram Hry bez hranic - Bráníme Prahu Masopustní rej Sběr papíru - vítězové Zahradní slavnost s opékáním buřtů Keramická dílna Výlet do Miracula Návštěva Pražského Jezulátka Policie v MŠ


Poradenské služby

Podle §7 vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních ředitel školy zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole výchovným poradcem a speciálním pedagogem – Mgr. Dagmar Indrákováškolním metodikem prevence – Mgr. Věra Marušková (více informací po rozkliknutí odkazu).

Kontakty: Mgr. Dagmar Indráková - indrakova@zsbarr.cz

               Mgr. Věra Marušková   - maruskova@zsbarr.cz

Psycholožka PhDr. Irena Janů z PPP Praha 5 dochází pravidelně do naší školy (tel. 251611803).

Konzultační hodiny

Každé první pondělí v měsíci 16:00–17:00
Je možné domluvit i jiný termín.

Informace k přihláškám na střední školy pro školní rok 2018-19

Informace pro rodiče žáků 1. ročníků


Bulletin Sdružení Linka bezpečí a nový vizuál Rodičovské linky

Čeština pro cizince


Další informace v rubrice Škola