Policie v MŠ Práce s interaktivní tabulí Stavíme město podle plánu - polytechnická výchova Hry bez hranic - historický kvíz Vynášení Mořeny Noc s Andersenem - setkání se spisovatelem Masopustní rej Zahradní slavnost s opékáním buřtů Objevujeme Vincent van Gogha - artprogram Příprava na vánoční jarmark Setkání s Monou Lisou - artprogram Tříkrálový průvod První pmoc Hry bez hranic - Šemíkův skok Praha stověžatá - Hry bez hranic


Pronájmy

Pronájem na školní rok 2018 - 19

Ceník ZDE.

Omezení provozu sportovního areálu školy

Vzhledem k plánované celkové rekonstrukci dopravního hřiště a výstavbě sociálního zařízení pro sportovní areál bude od pondělí 6. listopadu 2017 část sportovního areálu znepřístupněna. Stavba bude řádně označena.
Žádáme, abyste nevstupovali do označené části stavby, dbali na svou bezpečnost a dodržovali pokyny pověřených osob.
Vstup do sportovního areálu školy pouze vchodem u florbalové haly.
Pronájmy fotbalového hřiště, atletického oválu a UMT poběží ve stejném – sjednaném režimu jen s výše uvedeným opatřením.
Děkujeme za pochopení.

Online systém objednávek pronájmu http://zsbarr.isportsystem.cz/

Kontakt: telefon: 733643561, e-mail:sekretariat@zsbarr.cz

Informace o pronájmu zde.

Vážení přátelé školy,

každý návštěvník školního sportovního areálu je povinen seznámit se

s Obecným provozním řádem areáluOrganizačním řádem pro jednotlivá sportoviště.


POZOR! V případě víkendového pronájmu vnitřních prostor školy se připočítává za den poplatek 500,- Kč na úklid.

Dětské dopravní hřiště

Provoz zahájen v pondělí 8.9. 2018. Vstup pro veřejnost brankou z Renoirovy ulice v době 15 - 18 hodin. Každý účastník je povinen seznámit se s Provozním řádem DDH a dodržovat ho. Provozní řád ZDE. Možnost pronájmu v odpoledních hodinách lze řešit na adrese sekretariát@zsbarr.cz.

V měsíci září a říjen bude každou neděli v době mezi 15. - 17. hodinou dopravní hřiště otevřené pro veřejnost!

Objednávky pronájmu na rok 2018 - 19

Garanci na pronajímané prostory ve stávajících časech poskytujeme zájemcům, kteří vznesou své požadavky na pronájem na školní rok 2018-19 nejpozději do 9. 6. 2018 výhradně prostřednictvím elektronické pošty na adresu sekretariat@zsbarr.cz.
Smlouvy budou rozeslány na přelomu srpna/ září. Podpis a platba musí být provedena před zahájením pronájmu.
Splatnost faktury za pronájem podle nové smlouvy bude nejdéle do 30. září 2018.

Po 9. 6. 2018 budou volné hodiny v pronajímaných prostorech přiznávány v pořadí doručených objednávek.

Pronájem prostor bude zahájen 3. 9. 2018 pro venkovní sportovní areál, 17. 9. 2018 pro vnitřní prostory školy a ukončen 14. 6. 2019.


Další informace v rubrice Pronájem