Medvídkova nemocnice Objevujeme Vincent van Gogha - artprogram Návštěva Pražského Jezulátka Dvouleťáci cvičí jógu První pmoc Hry bez hranic - Karlův most Zahradní slavnost s opékáním buřtů Hry bez hranic - historický kvíz Stavíme město podle plánu - polytechnická výchova Setkání s Monou Lisou - artprogram Dvouleťáci odpočívají Práce s interaktivní tabulí Keramická dílna Výlet do Miracula Tříkrálový průvod


Pronájmy

Pronájem na školní rok 2018 - 19

Ceník ZDE.

Pronájem na školní rok 2017-18

Omezení provozu sportovního areálu školy

Vzhledem k plánované celkové rekonstrukci dopravního hřiště a výstavbě sociálního zařízení pro sportovní areál bude od pondělí 6. listopadu 2017 část sportovního areálu znepřístupněna. Stavba bude řádně označena.
Žádáme, abyste nevstupovali do označené části stavby, dbali na svou bezpečnost a dodržovali pokyny pověřených osob.
Vstup do sportovního areálu školy pouze vchodem u florbalové haly.
Pronájmy fotbalového hřiště, atletického oválu a UMT poběží ve stejném – sjednaném režimu jen s výše uvedeným opatřením.
Děkujeme za pochopení.

Online systém objednávek pronájmu http://zsbarr.isportsystem.cz/

Kontakt: telefon: 733643561, e-mail:sekretariat@zsbarr.cz

Ceník zde.

Informace o pronájmu zde.

Vážení přátelé školy,

každý návštěvník školního sportovního areálu je povinen seznámit se

s Obecným provozním řádem areáluOrganizačním řádem pro jednotlivá sportoviště.


POZOR! V případě víkendového pronájmu vnitřních prostor školy se připočítává za den poplatek 500,- Kč na úklid.

Objednávky pronájmu na rok 2017 - 18

Garanci na pronajímané prostory ve stávajících časech poskytujeme zájemcům, kteří vznesou své požadavky na pronájem na školní rok 2017-18 nejpozději do 9. 6. 2017 výhradně prostřednictvím elektronické pošty na adresu sekretariat@zsbarr.cz.
Smlouvy budou rozeslány na přelomu srpna/ září. Podpis a platba musí být provedena před zahájením pronájmu.
Splatnost faktury za pronájem podle nové smlouvy bude nejdéle do 30. září 2017.

Po 9. 6. 2017 budou volné hodiny v pronajímaných prostorech přiznávány v pořadí doručených objednávek.

Pronájem prostor bude zahájen 11. 9. 2017 pro venkovní sportovní areál, 18. 9. 2017 pro vnitřní prostory školy a ukončen 15. 6. 2018.


Další informace v rubrice Pronájem