Setkání s Monou Lisou - artprogram Výlet do Miracula Noc s Andersenem - setkání se spisovatelem Keramická dílna Hasiči Vynášení Mořeny Práce s interaktivní tabulí Dvouleťáci cvičí jógu Zahradní slavnost s opékáním buřtů Praha stověžatá - Hry bez hranic Keramická dílna Policie v MŠ Hry bez hranic - Šemíkův skok Návštěva Pražského Jezulátka Masopustní rej


Pronájmy

Pronájem na školní rok 2017-18

V období letních prázdnin od 24. 6. 2017 do 30. 8. 2017 bude vzhledem k čerpání povinných dovolených celý školní sportovní areál pro veřejnost uzavřen!

Provoz areálu v plném rozsahu bude zahájen 11.9.2017.

Online systém objednávek pronájmu http://zsbarr.isportsystem.cz/

Kontakt: telefon: 251 819 071, e-mail:sekretariat@zsbarr.cz

Ceník zde.

Informace o pronájmu zde.

Vážení přátelé školy,

každý návštěvník školního sportovního areálu je povinen seznámit se

s Obecným provozním řádem areáluOrganizačním řádem pro jednotlivá sportoviště.


POZOR! V případě víkendového pronájmu vnitřních prostor školy se připočítává za den poplatek 500,- Kč na úklid.

Objednávky pronájmu na rok 2017 - 18

Garanci na pronajímané prostory ve stávajících časech poskytujeme zájemcům, kteří vznesou své požadavky na pronájem na školní rok 2017-18 nejpozději do 9. 6. 2017 výhradně prostřednictvím elektronické pošty na adresu sekretariat@zsbarr.cz.
Smlouvy budou rozeslány na přelomu srpna/ září. Podpis a platba musí být provedena před zahájením pronájmu.
Splatnost faktury za pronájem podle nové smlouvy bude nejdéle do 30. září 2017.

Po 9. 6. 2017 budou volné hodiny v pronajímaných prostorech přiznávány v pořadí doručených objednávek.

Pronájem prostor bude zahájen 11. 9. 2017 pro venkovní sportovní areál, 18. 9. 2017 pro vnitřní prostory školy a ukončen 15. 6. 2018.


Další informace v rubrice Pronájem