Praha stověžatá - Hry bez hranic Hasiči Zahradní slavnost s opékáním buřtů Příprava na vánoční jarmark Práce s interaktivní tabulí První pmoc Policie v MŠ Hry bez hranic - historický kvíz Setkání s Monou Lisou - artprogram Keramická dílna Vynášení Mořeny Sběr papíru - vítězové Medvídkova nemocnice Hry bez hranic - Bráníme Prahu Stavíme město podle plánu - polytechnická výchova


Provoz školy o podzimních prázdninách 26. a 27.10.2017

Vloženo 10. 10. 2017

Podzimní prázdniny pro žáky základní školy probíhají ve čtvrtek a v pátek 26. a 27. 10. 2017.


Ve školní družině je otevřeno 1 oddělení pro přihlášené žáky v době 6:30 – 17:00 hodin. Oběd zajištěn pouze na vyžádání zákonného zástupce a musí být zaplacen u vedoucí školní jídelny nejpozději do 24.10.2017.


Mateřská škola v provozu. Děti budou spojeny do tříd podle reálného počtu.

Vedení školy