Hasiči Dvouleťáci cvičí jógu Medvídkova nemocnice Zahradní slavnost s opékáním buřtů Hry bez hranic - Šemíkův skok Hry bez hranic - historický kvíz Hry bez hranic - Karlův most Stavíme město podle plánu - polytechnická výchova Hry bez hranic - Bráníme Prahu Masopustní rej Policie v MŠ Dvouleťáci odpočívají Výlet do Miracula Sběr papíru - vítězové Návštěva Pražského Jezulátka


Provoz školy o podzimních prázdninách 26. a 27.10.2017

Vloženo 10. 10. 2017

Podzimní prázdniny pro žáky základní školy probíhají ve čtvrtek a v pátek 26. a 27. 10. 2017.


Ve školní družině je otevřeno 1 oddělení pro přihlášené žáky v době 6:30 – 17:00 hodin. Oběd zajištěn pouze na vyžádání zákonného zástupce a musí být zaplacen u vedoucí školní jídelny nejpozději do 24.10.2017.


Mateřská škola v provozu. Děti budou spojeny do tříd podle reálného počtu.

Vedení školy