Medvídkova nemocnice Keramická dílna Noc s Andersenem Objevujeme Vincent van Gogha - artprogram Velikonoční pomlázka Keramická dílna První pmoc Stavíme město podle plánu - polytechnická výchova Policie v MŠ Příprava na vánoční jarmark Zahradní slavnost s opékáním buřtů Vynášení Mořeny Práce s interaktivní tabulí Masopustní rej Noc s Andersenem - setkání se spisovatelem