Hry bez hranic - Karlův most Keramická dílna Praha stověžatá - Hry bez hranic Hry bez hranic - Šemíkův skok První pmoc Hry bez hranic - Bráníme Prahu Tříkrálový průvod Noc s Andersenem - setkání se spisovatelem Keramická dílna Dvouleťáci cvičí jógu Masopustní rej Sběr papíru - vítězové Dvouleťáci odpočívají Příprava na vánoční jarmark Hry bez hranic - historický kvíz