Hry bez hranic - Šemíkův skok Hasiči Sběr papíru - vítězové Masopustní rej Příprava na vánoční jarmark Zahradní slavnost s opékáním buřtů Praha stověžatá - Hry bez hranic Objevujeme Vincent van Gogha - artprogram Hry bez hranic - Karlův most Noc s Andersenem - setkání se spisovatelem Vynášení Mořeny Návštěva Pražského Jezulátka Výlet do Miracula Práce s interaktivní tabulí Hry bez hranic - Bráníme Prahu