Setkání s Monou Lisou - artprogram Hry bez hranic - Bráníme Prahu Hry bez hranic - Karlův most Noc s Andersenem - setkání se spisovatelem Příprava na vánoční jarmark Návštěva Pražského Jezulátka První pmoc Stavíme město podle plánu - polytechnická výchova Dvouleťáci cvičí jógu Výlet do Miracula Objevujeme Vincent van Gogha - artprogram Hry bez hranic - Šemíkův skok Keramická dílna Hasiči Vynášení Mořeny