Příprava na vánoční jarmark Stavíme město podle plánu - polytechnická výchova Vynášení Mořeny Keramická dílna Zahradní slavnost s opékáním buřtů Dvouleťáci odpočívají Tříkrálový průvod Sběr papíru - vítězové Výlet do Miracula Hry bez hranic - Bráníme Prahu Praha stověžatá - Hry bez hranic Práce s interaktivní tabulí Hry bez hranic - historický kvíz Noc s Andersenem - setkání se spisovatelem Hasiči