Praha stověžatá - Hry bez hranic První pmoc Stavíme město podle plánu - polytechnická výchova Hasiči Objevujeme Vincent van Gogha - artprogram Masopustní rej Hry bez hranic - historický kvíz Setkání s Monou Lisou - artprogram Práce s interaktivní tabulí Sběr papíru - vítězové Hry bez hranic - Bráníme Prahu Příprava na vánoční jarmark Dvouleťáci odpočívají Keramická dílna Hry bez hranic - Šemíkův skok