Masopustní rej Noc s Andersenem - setkání se spisovatelem Keramická dílna Hry bez hranic - Šemíkův skok Zahradní slavnost s opékáním buřtů Hry bez hranic - Karlův most Dvouleťáci odpočívají Stavíme město podle plánu - polytechnická výchova Hry bez hranic - Bráníme Prahu Příprava na vánoční jarmark Hasiči Medvídkova nemocnice Policie v MŠ Dvouleťáci cvičí jógu Práce s interaktivní tabulí