Keramická dílna Noc s Andersenem - setkání se spisovatelem Hry bez hranic - Šemíkův skok Keramická dílna Vynášení Mořeny Masopustní rej Návštěva Pražského Jezulátka Medvídkova nemocnice Dvouleťáci cvičí jógu Příprava na vánoční jarmark Tříkrálový průvod Setkání s Monou Lisou - artprogram Hry bez hranic - Karlův most Dvouleťáci odpočívají Hry bez hranic - Bráníme Prahu


Sběr papíru ve školním roce 2017-18

Vloženo 10. 10. 2017

První sběrové dny proběhnou 23. - 25.10.2017.

Jako každý rok i v tomto školním roce se uskuteční soutěž ve sběru papíru, která proběhne od října 2017 do května 2018.
Každý den sběrového týdne na vás bude čekat ráno mezi 7. 40 – 7. 55 hod. služba u vchodu do přízemí na I. stupni.
Pevně svázaný sběr vám rádi zvážíme.

Sběrové dny školního roku 2017/2018:

1. týden: 23. – 25. 10. 2017
2. týden: 20. – 24. 11. 2017
3. týden: 22. – 26. 1. 2018
4. týden: 19. – 23. 2. 2018
5. týden: 19. – 23. 3. 2018
6. týden: 23. – 27. 4. 2018
7. týden: 21. – 25. 5. 2018

Mgr. Tomáš Nosek, Mgr. Zuzana Sýkorová