Setkání s Monou Lisou - artprogram Praha stověžatá - Hry bez hranic Návštěva Pražského Jezulátka Masopustní rej Tříkrálový průvod Hry bez hranic - Karlův most Keramická dílna Noc s Andersenem - setkání se spisovatelem Sběr papíru - vítězové První pmoc Dvouleťáci cvičí jógu Stavíme město podle plánu - polytechnická výchova Dvouleťáci odpočívají Hry bez hranic - Šemíkův skok Medvídkova nemocnice


Sběrový týden 19. - 23.2.2018

Vloženo 14. 02. 2018

Další sběr papíru se koná v týdnu 19. - 23.2.2018.

Každý den sběrového týdne na vás bude čekat ráno mezi 7. 40 – 7. 55 hod. služba u vchodu do přízemí na I. stupni.
Pevně svázaný sběr vám rádi zvážíme.

Mgr. Zuzana Sýkorová, Mgr. Tomáš Nosek