Vynášení Mořeny Výlet do Miracula Dvouleťáci cvičí jógu Hry bez hranic - Karlův most Medvídkova nemocnice Stavíme město podle plánu - polytechnická výchova Sběr papíru - vítězové Noc s Andersenem - setkání se spisovatelem Práce s interaktivní tabulí Hry bez hranic - Šemíkův skok Návštěva Pražského Jezulátka Hry bez hranic - historický kvíz Dvouleťáci odpočívají Objevujeme Vincent van Gogha - artprogram Masopustní rej


Sběrový týden 22. - 26.1.2018

Vloženo 17. 01. 2018

Každý den sběrového týdne na vás bude čekat ráno mezi 7. 40 – 7. 55 hod. služba u vchodu do přízemí na I. stupni.
Pevně svázaný sběr vám rádi zvážíme.

Mgr. Zuzana Sýkorová, Mgr. Tomáš Nosek