Masopustní rej Hasiči Hry bez hranic - Šemíkův skok Zahradní slavnost s opékáním buřtů Hry bez hranic - Karlův most Výlet do Miracula Objevujeme Vincent van Gogha - artprogram Práce s interaktivní tabulí Medvídkova nemocnice Hry bez hranic - Bráníme Prahu Sběr papíru - vítězové Policie v MŠ Tříkrálový průvod Vynášení Mořeny Keramická dílna


Aktivity školní družiny

První den ve školní družině

Vloženo 06. 09. 2017

Prázdniny nám utekly jako voda a opět jsme se sešli ve škole.

 

pokračování »

Rozloučení se školním rokem ve ŠD

Vloženo 01. 07. 2017

 A je tu konec školního roku!

pokračování »

Mezinárodní den dětí ve ŠD

Vloženo 02. 06. 2017

 Děti se konečně dočkaly!

pokračování »

Kouzelník ve ŠD

Vloženo 14. 05. 2017

 Dne 10. 5. 2017 navštívil kouzelník „RENO“ školní družinu.

pokračování »

Čarodějnický rej ve ŠD

Vloženo 28. 04. 2017

 Nastal nám konec dubna a s ním přišlo období čarodějnic.

pokračování »

„Den Země“

Vloženo 23. 04. 2017

 Dne 21. dubna se každoročně u nás, i ve světě slaví „Den Země“.

pokračování »

„Duben - měsíc bezpečnosti“

Vloženo 23. 04. 2017

 Měsíc duben je tradičně znám jako měsíc bezpečnosti.

pokračování »

Velikonoce ve školní družině

Vloženo 12. 04. 2017

 Dne 12. 4. 2017 jsme si připomněli „Svátky jara“.

pokračování »

"Zdravé zoubky"

Vloženo 12. 04. 2017

 Dne 11. dubna nás ve družině navštívily dvě budoucí „zubařky“.

pokračování »

Divadelní představení ve ŠD

Vloženo 30. 03. 2017

 Dne 28. března 2017 naši školu opět navštívili herci „Divadélka pro školy“ z Hradce Králové.

pokračování »