Práce s interaktivní tabulí Ferda a pasování školáků Policie v MŠ Výlet do Miracula Masopustní rej Vynášení Mořeny Noc s Andersenem První pmoc Zahradní slavnost s opékáním buřtů Dvouleťáci odpočívají Mikulášská nadílka Keramická dílna Vynášení Mořeny Dvouleťáci cvičí jógu Tříkrálový průvod