Setkání s Monou Lisou - artprogram Sběr papíru - vítězové Hry bez hranic - historický kvíz Dvouleťáci odpočívají Hry bez hranic - Karlův most Práce s interaktivní tabulí Praha stověžatá - Hry bez hranic Hry bez hranic - Bráníme Prahu Dvouleťáci cvičí jógu Stavíme město podle plánu - polytechnická výchova Keramická dílna Objevujeme Vincent van Gogha - artprogram Výlet do Miracula Hry bez hranic - Šemíkův skok Masopustní rej