Dvouleťáci cvičí jógu Návštěva Pražského Jezulátka Sběr papíru - vítězové Masopustní rej Hasiči Hry bez hranic - Šemíkův skok Tříkrálový průvod Setkání s Monou Lisou - artprogram Policie v MŠ Příprava na vánoční jarmark Práce s interaktivní tabulí První pmoc Hry bez hranic - Karlův most Vynášení Mořeny Hry bez hranic - historický kvíz