Zahradní slavnost s opékáním buřtů Sběr papíru - vítězové Policie v MŠ Hasiči Setkání s Monou Lisou - artprogram Stavíme město podle plánu - polytechnická výchova Hry bez hranic - Bráníme Prahu Dvouleťáci odpočívají Hry bez hranic - Karlův most Hry bez hranic - historický kvíz Tříkrálový průvod Práce s interaktivní tabulí Výlet do Miracula Keramická dílna Medvídkova nemocnice