Zahradní slavnost s opékáním buřtů Výlet do Miracula Vynášení Mořeny Noc s Andersenem - setkání se spisovatelem Stavíme město podle plánu - polytechnická výchova Příprava na vánoční jarmark Objevujeme Vincent van Gogha - artprogram Policie v MŠ Masopustní rej Keramická dílna Práce s interaktivní tabulí Setkání s Monou Lisou - artprogram Hry bez hranic - historický kvíz První pmoc Návštěva Pražského Jezulátka