Zahradní slavnost s opékáním buřtů Dvouleťáci cvičí jógu Dvouleťáci odpočívají Masopustní rej Noc s Andersenem - setkání se spisovatelem Setkání s Monou Lisou - artprogram Keramická dílna První pmoc Návštěva Pražského Jezulátka Policie v MŠ Hry bez hranic - historický kvíz Práce s interaktivní tabulí Příprava na vánoční jarmark Tříkrálový průvod Vynášení Mořeny