Hry bez hranic - Šemíkův skok Noc s Andersenem - setkání se spisovatelem První pmoc Stavíme město podle plánu - polytechnická výchova Hry bez hranic - historický kvíz Praha stověžatá - Hry bez hranic Výlet do Miracula Práce s interaktivní tabulí Dvouleťáci cvičí jógu Příprava na vánoční jarmark Vynášení Mořeny Medvídkova nemocnice Zahradní slavnost s opékáním buřtů Hry bez hranic - Karlův most Dvouleťáci odpočívají


Zájmové kroužky

Zájmové činnosti probíhají zdarma  v rámci jednotlivých odděleních např. činnost výtvarná, pěvecká, rukodělná, sportovní, první pomoc, dopravní výchova.


Další informace v rubrice Školní družina