Hry bez hranic - Karlův most Výlet do Miracula Dvouleťáci cvičí jógu Setkání s Monou Lisou - artprogram Hry bez hranic - historický kvíz Sběr papíru - vítězové Návštěva Pražského Jezulátka Práce s interaktivní tabulí První pmoc Masopustní rej Tříkrálový průvod Vynášení Mořeny Dvouleťáci odpočívají Noc s Andersenem - setkání se spisovatelem Stavíme město podle plánu - polytechnická výchova


Zájmové kroužky

Zájmové činnosti probíhají zdarma  v rámci jednotlivých odděleních např. činnost výtvarná, pěvecká, rukodělná, sportovní, první pomoc, dopravní výchova.


Další informace v rubrice Školní družina