Noc s Andersenem - setkání se spisovatelem Objevujeme Vincent van Gogha - artprogram Návštěva Pražského Jezulátka Stavíme město podle plánu - polytechnická výchova Dvouleťáci cvičí jógu Hry bez hranic - Bráníme Prahu Keramická dílna Keramická dílna Hry bez hranic - Šemíkův skok Výlet do Miracula Praha stověžatá - Hry bez hranic Setkání s Monou Lisou - artprogram Hasiči Policie v MŠ Hry bez hranic - historický kvíz


Zájmové kroužky

Zájmové činnosti probíhají zdarma  v rámci jednotlivých odděleních např. činnost výtvarná, pěvecká, rukodělná, sportovní, první pomoc, dopravní výchova.


Další informace v rubrice Školní družina