Vynášení Mořeny Objevujeme Vincent van Gogha - artprogram Medvídkova nemocnice Hry bez hranic - historický kvíz Sběr papíru - vítězové Setkání s Monou Lisou - artprogram Dvouleťáci cvičí jógu Hry bez hranic - Bráníme Prahu Výlet do Miracula Návštěva Pražského Jezulátka Příprava na vánoční jarmark Tříkrálový průvod Keramická dílna Hry bez hranic - Karlův most Dvouleťáci odpočívají


Zájmové kroužky

Zájmové činnosti probíhají zdarma  v rámci jednotlivých odděleních např. činnost výtvarná, pěvecká, rukodělná, sportovní, první pomoc, dopravní výchova.


Další informace v rubrice Školní družina