Vynášení Mořeny Praha stověžatá - Hry bez hranic Hasiči První pmoc Příprava na vánoční jarmark Práce s interaktivní tabulí Hry bez hranic - Šemíkův skok Noc s Andersenem - setkání se spisovatelem Návštěva Pražského Jezulátka Dvouleťáci cvičí jógu Dvouleťáci odpočívají Výlet do Miracula Objevujeme Vincent van Gogha - artprogram Hry bez hranic - Karlův most Zahradní slavnost s opékáním buřtů


Zájmové kroužky

Zájmové činnosti probíhají zdarma  v rámci jednotlivých odděleních např. činnost výtvarná, pěvecká, rukodělná, sportovní, první pomoc, dopravní výchova.


Další informace v rubrice Školní družina