Sběr papíru - vítězové Vynášení Mořeny Tříkrálový průvod Hry bez hranic - Šemíkův skok Medvídkova nemocnice Dvouleťáci cvičí jógu Zahradní slavnost s opékáním buřtů Hry bez hranic - historický kvíz Noc s Andersenem - setkání se spisovatelem Příprava na vánoční jarmark Masopustní rej Návštěva Pražského Jezulátka Keramická dílna Policie v MŠ Práce s interaktivní tabulí


Zájmové kroužky

Zájmové činnosti probíhají zdarma  v rámci jednotlivých odděleních např. činnost výtvarná, pěvecká, rukodělná, sportovní, první pomoc, dopravní výchova.


Další informace v rubrice Školní družina