Praha stověžatá - Hry bez hranic Tříkrálový průvod Policie v MŠ Hasiči Objevujeme Vincent van Gogha - artprogram Sběr papíru - vítězové Stavíme město podle plánu - polytechnická výchova Dvouleťáci cvičí jógu Masopustní rej Dvouleťáci odpočívají Hry bez hranic - Karlův most Hry bez hranic - Bráníme Prahu Hry bez hranic - historický kvíz Příprava na vánoční jarmark Výlet do Miracula


Zájmové kroužky

Zájmové činnosti probíhají zdarma  v rámci jednotlivých odděleních např. činnost výtvarná, pěvecká, rukodělná, sportovní, první pomoc, dopravní výchova.


Další informace v rubrice Školní družina