Příprava na vánoční jarmark Hasiči Policie v MŠ Medvídkova nemocnice Keramická dílna Dvouleťáci cvičí jógu Návštěva Pražského Jezulátka Hry bez hranic - Bráníme Prahu Noc s Andersenem - setkání se spisovatelem Práce s interaktivní tabulí Dvouleťáci odpočívají Sběr papíru - vítězové První pmoc Praha stověžatá - Hry bez hranic Keramická dílna


Zájmové kroužky

Zájmové činnosti probíhají zdarma  v rámci jednotlivých odděleních např. činnost výtvarná, pěvecká, rukodělná, sportovní, první pomoc, dopravní výchova.


Další informace v rubrice Školní družina