Hry bez hranic - historický kvíz Zahradní slavnost s opékáním buřtů Objevujeme Vincent van Gogha - artprogram Vynášení Mořeny Medvídkova nemocnice Policie v MŠ Noc s Andersenem - setkání se spisovatelem Dvouleťáci odpočívají Hry bez hranic - Šemíkův skok Návštěva Pražského Jezulátka Hry bez hranic - Karlův most Sběr papíru - vítězové Keramická dílna Hry bez hranic - Bráníme Prahu Masopustní rej


Zájmové kroužky

Zájmové činnosti probíhají zdarma  v rámci jednotlivých odděleních např. činnost výtvarná, pěvecká, rukodělná, sportovní, první pomoc, dopravní výchova.


Další informace v rubrice Školní družina