Návštěva Pražského Jezulátka Hasiči Stavíme město podle plánu - polytechnická výchova Setkání s Monou Lisou - artprogram Hry bez hranic - historický kvíz Dvouleťáci odpočívají Praha stověžatá - Hry bez hranic Práce s interaktivní tabulí Hry bez hranic - Šemíkův skok Příprava na vánoční jarmark Dvouleťáci cvičí jógu Keramická dílna Objevujeme Vincent van Gogha - artprogram Noc s Andersenem - setkání se spisovatelem Sběr papíru - vítězové