Výlet do Miracula Tříkrálový průvod Praha stověžatá - Hry bez hranic Setkání s Monou Lisou - artprogram Noc s Andersenem - setkání se spisovatelem Návštěva Pražského Jezulátka Hry bez hranic - Karlův most Vynášení Mořeny Masopustní rej Objevujeme Vincent van Gogha - artprogram Dvouleťáci odpočívají Sběr papíru - vítězové Hry bez hranic - Šemíkův skok Keramická dílna Příprava na vánoční jarmark