Policie v MŠ Setkání s Monou Lisou - artprogram Práce s interaktivní tabulí Hry bez hranic - historický kvíz Dvouleťáci cvičí jógu Noc s Andersenem - setkání se spisovatelem Keramická dílna Výlet do Miracula Dvouleťáci odpočívají Hry bez hranic - Šemíkův skok Hasiči Sběr papíru - vítězové Vynášení Mořeny Objevujeme Vincent van Gogha - artprogram Medvídkova nemocnice