Setkání s Monou Lisou - artprogram Příprava na vánoční jarmark Praha stověžatá - Hry bez hranic Noc s Andersenem - setkání se spisovatelem Hry bez hranic - Bráníme Prahu Masopustní rej Objevujeme Vincent van Gogha - artprogram Hry bez hranic - historický kvíz Zahradní slavnost s opékáním buřtů Policie v MŠ Keramická dílna Hasiči Hry bez hranic - Karlův most Výlet do Miracula Tříkrálový průvod