Keramická dílna Zahradní slavnost s opékáním buřtů Noc s Andersenem - setkání se spisovatelem Hry bez hranic - historický kvíz Praha stověžatá - Hry bez hranic Objevujeme Vincent van Gogha - artprogram Hry bez hranic - Bráníme Prahu Sběr papíru - vítězové Vynášení Mořeny Policie v MŠ Dvouleťáci cvičí jógu Masopustní rej Hry bez hranic - Šemíkův skok Návštěva Pražského Jezulátka Dvouleťáci odpočívají