První pmoc Objevujeme Vincent van Gogha - artprogram Sběr papíru - vítězové Keramická dílna Masopustní rej Hasiči Příprava na vánoční jarmark Stavíme město podle plánu - polytechnická výchova Práce s interaktivní tabulí Setkání s Monou Lisou - artprogram Noc s Andersenem - setkání se spisovatelem Tříkrálový průvod Praha stověžatá - Hry bez hranic Vynášení Mořeny Keramická dílna