Příprava na vánoční jarmark Dvouleťáci odpočívají Medvídkova nemocnice Hry bez hranic - Šemíkův skok Práce s interaktivní tabulí Keramická dílna Keramická dílna Masopustní rej Noc s Andersenem - setkání se spisovatelem Tříkrálový průvod Návštěva Pražského Jezulátka Zahradní slavnost s opékáním buřtů Hry bez hranic - Bráníme Prahu Hry bez hranic - historický kvíz Sběr papíru - vítězové