Výlet do Miracula Noc s Andersenem - setkání se spisovatelem Praha stověžatá - Hry bez hranic Masopustní rej Práce s interaktivní tabulí Hry bez hranic - historický kvíz Vynášení Mořeny Dvouleťáci odpočívají Keramická dílna Návštěva Pražského Jezulátka Hasiči Sběr papíru - vítězové Policie v MŠ Keramická dílna Příprava na vánoční jarmark


Setkání se zákonnými zástupci žáků 5. ročníku

Vloženo 13. 02. 2018

Srdečně zveme na setkání s vedením školy a pedagogy 2. stupně v úterý 13.2.2018 v 17 hodin v kinosále školy. Rádi vám představíme zařízení a výuku na 2. stupni, poradíme, jak dítě připravit na vyšší stupeň školy.

Těšíme se na vás!