Setkání s Monou Lisou - artprogram Stavíme město podle plánu - polytechnická výchova Hry bez hranic - historický kvíz Policie v MŠ Návštěva Pražského Jezulátka Masopustní rej Praha stověžatá - Hry bez hranic Zahradní slavnost s opékáním buřtů Keramická dílna Výlet do Miracula Keramická dílna Dvouleťáci odpočívají Hasiči Dvouleťáci cvičí jógu Vynášení Mořeny


Setkání se zákonnými zástupci žáků 5. ročníku

Vloženo 13. 02. 2018

Srdečně zveme na setkání s vedením školy a pedagogy 2. stupně v úterý 13.2.2018 v 17 hodin v kinosále školy. Rádi vám představíme zařízení a výuku na 2. stupni, poradíme, jak dítě připravit na vyšší stupeň školy.

Těšíme se na vás!