Výlet do Miracula Tříkrálový průvod Vynášení Mořeny Objevujeme Vincent van Gogha - artprogram Stavíme město podle plánu - polytechnická výchova Práce s interaktivní tabulí Hasiči První pmoc Noc s Andersenem - setkání se spisovatelem Dvouleťáci cvičí jógu Hry bez hranic - Karlův most Medvídkova nemocnice Hry bez hranic - Bráníme Prahu Masopustní rej Policie v MŠ