Sběr papíru - vítězové Příprava na vánoční jarmark Hry bez hranic - Karlův most Hry bez hranic - Bráníme Prahu Hry bez hranic - historický kvíz Hasiči Objevujeme Vincent van Gogha - artprogram Masopustní rej Noc s Andersenem - setkání se spisovatelem Dvouleťáci cvičí jógu Vynášení Mořeny Návštěva Pražského Jezulátka Medvídkova nemocnice Policie v MŠ Setkání s Monou Lisou - artprogram