Hry bez hranic - Karlův most Dvouleťáci cvičí jógu Tříkrálový průvod Sběr papíru - vítězové Vynášení Mořeny Hry bez hranic - Bráníme Prahu Policie v MŠ Medvídkova nemocnice Masopustní rej Návštěva Pražského Jezulátka Příprava na vánoční jarmark Setkání s Monou Lisou - artprogram Keramická dílna Hasiči Noc s Andersenem - setkání se spisovatelem