Keramická dílna Tříkrálový průvod Praha stověžatá - Hry bez hranic Masopustní rej Práce s interaktivní tabulí Sběr papíru - vítězové Hry bez hranic - Šemíkův skok Vynášení Mořeny Hry bez hranic - Bráníme Prahu Výlet do Miracula Stavíme město podle plánu - polytechnická výchova Příprava na vánoční jarmark Keramická dílna Hry bez hranic - Karlův most První pmoc