Hry bez hranic - Bráníme Prahu Zahradní slavnost s opékáním buřtů Dvouleťáci cvičí jógu Objevujeme Vincent van Gogha - artprogram Setkání s Monou Lisou - artprogram Hry bez hranic - Karlův most První pmoc Noc s Andersenem - setkání se spisovatelem Hry bez hranic - Šemíkův skok Vynášení Mořeny Tříkrálový průvod Keramická dílna Policie v MŠ Hry bez hranic - historický kvíz Keramická dílna