Návštěva Pražského Jezulátka Vynášení Mořeny Noc s Andersenem - setkání se spisovatelem Keramická dílna Praha stověžatá - Hry bez hranic Setkání s Monou Lisou - artprogram První pmoc Policie v MŠ Objevujeme Vincent van Gogha - artprogram Dvouleťáci odpočívají Keramická dílna Zahradní slavnost s opékáním buřtů Sběr papíru - vítězové Výlet do Miracula Tříkrálový průvod