Objevujeme Vincent van Gogha - artprogram Příprava na vánoční jarmark Masopustní rej Keramická dílna Medvídkova nemocnice Sběr papíru - vítězové Hry bez hranic - Šemíkův skok Noc s Andersenem - setkání se spisovatelem Stavíme město podle plánu - polytechnická výchova Tříkrálový průvod Keramická dílna Setkání s Monou Lisou - artprogram Hry bez hranic - Karlův most Vynášení Mořeny Dvouleťáci odpočívají