Výlet do Miracula Sběr papíru - vítězové Noc s Andersenem - setkání se spisovatelem Medvídkova nemocnice Keramická dílna Návštěva Pražského Jezulátka Policie v MŠ První pmoc Setkání s Monou Lisou - artprogram Masopustní rej Hry bez hranic - historický kvíz Hry bez hranic - Bráníme Prahu Tříkrálový průvod Stavíme město podle plánu - polytechnická výchova Dvouleťáci odpočívají