Stavíme město podle plánu - polytechnická výchova Hry bez hranic - Šemíkův skok Objevujeme Vincent van Gogha - artprogram Tříkrálový průvod Hasiči Příprava na vánoční jarmark Dvouleťáci cvičí jógu Noc s Andersenem - setkání se spisovatelem Masopustní rej Hry bez hranic - Karlův most Zahradní slavnost s opékáním buřtů Sběr papíru - vítězové Medvídkova nemocnice Praha stověžatá - Hry bez hranic Výlet do Miracula