Stavíme město podle plánu - polytechnická výchova Noc s Andersenem - setkání se spisovatelem Policie v MŠ Hasiči Dvouleťáci cvičí jógu Masopustní rej Keramická dílna Hry bez hranic - Karlův most Výlet do Miracula Příprava na vánoční jarmark Zahradní slavnost s opékáním buřtů Objevujeme Vincent van Gogha - artprogram Praha stověžatá - Hry bez hranic Hry bez hranic - Bráníme Prahu Dvouleťáci odpočívají


Informace pro rodiče

Na základě požadavku zákonných zástupců dětí/žáků dojde od 1.9.2018  k navýšení ceny obědů dítěte/žáka o 2 Kč. U doplňkové činnosti (cizí strávníci) o 7,-Kč.

Platba

Žádáme rodiče dětí, které platí stravné složenkou, aby platbu hradili vždy do posledního dne v měsíci. Totéž platí i pro platící hotově u vedoucí ŠJ.

Číslo účtu školní jídelny: 99 88 99 02/5500    

Přihlašování obědů přes internet

Obědy se přihlašují na: www.e-jidelnicek.cz.
Žák musí mít vlastní PIN, který obdrží u vedoucí školní jídelny.
(Bez vlastního PINu lze pouze do jídelníčku nahlédnout.)

Evidenční číslo naší jídelny: 11150

Odhlašování obědů

Odhlášky obědů přijímáme ráno do 8 hodin. Odhlásit oběd je možno osobně, telefonicky na tel. čísle 251 816 728 nebo e-mailem: jidelna@zsbarr.cz.

Identifikace strávníka a ztráta čipu

Každému strávníkovi je pronajat čip za cenu 173 Kč na celou dobu školní docházky. Po jejím ukončení žák (zákonný zástupce) ihned odevzdá neporušený čip a tato částka mu bude vrácena.

Při ztrátě čipu žák dostává lístečky u okénka. Pokud žák čip do týdne nenajde, musí zakoupit nový.

Výdej obědů

Výdej obědů je od 11:30 do 14:00 hodin.

Žádáme rodiče dětí, které platí stravné složenkou, aby platbu hradili vždy do posledního dne v měsíci. Totéž platí i pro platící hotově u vedoucí ŠJ.

V době nemoci není nárok na odběr oběda. Rodiče musí oběd odhlásit. První den nemoci je možné odebrat oběd do jídlonosiče (nesmí být skleněné) pouze v době k tomu určené.

Výdej do jídlonosičů: 11:00–11:20 a 13:50–14:00

Všichni přihlášení strávníci jsou povinni každou nepřítomnost nebo ukončení stravování nahlásit vedoucí ŠJ, jinak jsou automaticky počítáni do stavu strávníků a jsou povinni neprojedené obědy uhradit!

Cena stravného (od 1.9.2018)

I. stupeň (7-10 let) 25,- Kč + 2,-Kč
II. stupeň (11-14 let) 27,- Kč + 2,-Kč
II. stupeň (nad 15 let) 29,- Kč + 2,-Kč
Děti MŠ 33,- Kč + 2,-Kč
Předškoláci 36,- Kč + 2,-Kč
Přípravný ročník ZŠ 43,- Kč + 2,-Kč
Cizí strávníci 59,- Kč + 7,-Kč

Ilona Kučerová (vedoucí školní jídelny) a ředitelka školy Mgr. Jana Fričová


Další informace v rubrice Školní jídelna