Vynášení Mořeny Sběr papíru - vítězové Hry bez hranic - Šemíkův skok Práce s interaktivní tabulí Návštěva Pražského Jezulátka Hry bez hranic - Bráníme Prahu Příprava na vánoční jarmark Dvouleťáci odpočívají Zahradní slavnost s opékáním buřtů Stavíme město podle plánu - polytechnická výchova Medvídkova nemocnice Hry bez hranic - historický kvíz Policie v MŠ Objevujeme Vincent van Gogha - artprogram Keramická dílna