Jak bydlí včeličky Keramická dílna Ferda a pasování školáků Masopustní rej Stavíme město podle plánu - polytechnická výchova Výlet do Miracula Zoo Vynášení Mořeny Dvouleťáci cvičí jógu Tříkrálový průvod Návštěva Pražského Jezulátka Vynášení Mořeny Příprava na vánoční jarmark Noc s Andersenem - setkání se spisovatelem Objevujeme Vincent van Gogha - artprogram


Jídelníček MŠ


Další informace v rubrice Školní jídelna