Masopustní rej Tříkrálový průvod Stavíme město podle plánu - polytechnická výchova Návštěva Pražského Jezulátka Hry bez hranic - Bráníme Prahu Praha stověžatá - Hry bez hranic Hasiči Vynášení Mořeny Hry bez hranic - Šemíkův skok Zahradní slavnost s opékáním buřtů Noc s Andersenem - setkání se spisovatelem Policie v MŠ Dvouleťáci odpočívají Výlet do Miracula Hry bez hranic - Karlův most


Jídelníček MŠ


Další informace v rubrice Školní jídelna