Hasiči Hry bez hranic - Šemíkův skok Medvídkova nemocnice Objevujeme Vincent van Gogha - artprogram Stavíme město podle plánu - polytechnická výchova Vynášení Mořeny Zahradní slavnost s opékáním buřtů Keramická dílna Tříkrálový průvod První pmoc Hry bez hranic - Bráníme Prahu Návštěva Pražského Jezulátka Sběr papíru - vítězové Praha stověžatá - Hry bez hranic Příprava na vánoční jarmark


Jídelníček MŠ


Další informace v rubrice Školní jídelna