Masopustní rej Příprava na vánoční jarmark Setkání s Monou Lisou - artprogram Keramická dílna Návštěva Pražského Jezulátka Policie v MŠ První pmoc Keramická dílna Hry bez hranic - Šemíkův skok Práce s interaktivní tabulí Hry bez hranic - Karlův most Objevujeme Vincent van Gogha - artprogram Dvouleťáci odpočívají Hasiči Stavíme město podle plánu - polytechnická výchova