Stavíme město podle plánu - polytechnická výchova Návštěva Pražského Jezulátka Praha stověžatá - Hry bez hranic Noc s Andersenem - setkání se spisovatelem Výlet do Miracula Keramická dílna Dvouleťáci cvičí jógu Vynášení Mořeny Masopustní rej Příprava na vánoční jarmark Hry bez hranic - historický kvíz Hry bez hranic - Karlův most Zahradní slavnost s opékáním buřtů Hry bez hranic - Šemíkův skok Setkání s Monou Lisou - artprogram


Jídelníček Přípravný ročník (Včeličky)


Další informace v rubrice Školní jídelna