Medvídkova nemocnice Setkání s Monou Lisou - artprogram Tříkrálový průvod Zahradní slavnost s opékáním buřtů Výlet do Miracula Masopustní rej Noc s Andersenem - setkání se spisovatelem Vynášení Mořeny Policie v MŠ Práce s interaktivní tabulí Dvouleťáci odpočívají Příprava na vánoční jarmark Hry bez hranic - Karlův most Sběr papíru - vítězové Dvouleťáci cvičí jógu


Jídelníček Přípravný ročník (Včeličky)


Další informace v rubrice Školní jídelna