Setkání s Monou Lisou - artprogram Medvídkova nemocnice Policie v MŠ Masopustní rej Keramická dílna Hry bez hranic - Bráníme Prahu Zahradní slavnost s opékáním buřtů Noc s Andersenem - setkání se spisovatelem Praha stověžatá - Hry bez hranic Tříkrálový průvod Hry bez hranic - historický kvíz Práce s interaktivní tabulí Sběr papíru - vítězové Příprava na vánoční jarmark Vynášení Mořeny


Jídelníček Přípravný ročník (Včeličky)


Další informace v rubrice Školní jídelna