Stavíme město podle plánu - polytechnická výchova Návštěva Pražského Jezulátka Tříkrálový průvod Zahradní slavnost s opékáním buřtů Dvouleťáci odpočívají Hry bez hranic - Šemíkův skok Hry bez hranic - Karlův most Hry bez hranic - historický kvíz Masopustní rej Objevujeme Vincent van Gogha - artprogram Noc s Andersenem - setkání se spisovatelem Keramická dílna Výlet do Miracula Dvouleťáci cvičí jógu Policie v MŠ


Jídelníček Přípravný ročník (Včeličky)


Další informace v rubrice Školní jídelna