Keramická dílna Hry bez hranic - Bráníme Prahu Sběr papíru - vítězové Návštěva Pražského Jezulátka Hry bez hranic - Karlův most Dvouleťáci odpočívají Hry bez hranic - historický kvíz Tříkrálový průvod Zahradní slavnost s opékáním buřtů Dvouleťáci cvičí jógu Keramická dílna Praha stověžatá - Hry bez hranic Stavíme město podle plánu - polytechnická výchova Vynášení Mořeny Práce s interaktivní tabulí


Jídelníček Přípravný ročník (Včeličky)


Další informace v rubrice Školní jídelna