Praha stověžatá - Hry bez hranic Hry bez hranic - Šemíkův skok Keramická dílna Práce s interaktivní tabulí Stavíme město podle plánu - polytechnická výchova První pmoc Tříkrálový průvod Návštěva Pražského Jezulátka Medvídkova nemocnice Objevujeme Vincent van Gogha - artprogram Zahradní slavnost s opékáním buřtů Dvouleťáci odpočívají Noc s Andersenem - setkání se spisovatelem Hry bez hranic - Bráníme Prahu Sběr papíru - vítězové


Jídelníček Přípravný ročník (Včeličky)


Další informace v rubrice Školní jídelna