Velikonoční pomlázka Keramická dílna Mikulášská nadílka Výlet do Miracula Policie v MŠ Keramická dílna Masopustní rej Práce s interaktivní tabulí Objevujeme Vincent van Gogha - artprogram Noc s Andersenem - setkání se spisovatelem Vynášení Mořeny Dvouleťáci cvičí jógu Zahradní slavnost s opékáním buřtů Ferda a pasování školáků Návštěva Pražského Jezulátka


Jídelníček ZŠ


Další informace v rubrice Školní jídelna