Hry bez hranic - Šemíkův skok Keramická dílna Tříkrálový průvod Policie v MŠ Hasiči Hry bez hranic - Bráníme Prahu První pmoc Dvouleťáci odpočívají Sběr papíru - vítězové Příprava na vánoční jarmark Masopustní rej Noc s Andersenem - setkání se spisovatelem Praha stověžatá - Hry bez hranic Zahradní slavnost s opékáním buřtů Práce s interaktivní tabulí


Jídelníček ZŠ


Další informace v rubrice Školní jídelna