Sběr papíru - vítězové Noc s Andersenem - setkání se spisovatelem Zahradní slavnost s opékáním buřtů Tříkrálový průvod Příprava na vánoční jarmark Hry bez hranic - Bráníme Prahu Setkání s Monou Lisou - artprogram Dvouleťáci odpočívají Praha stověžatá - Hry bez hranic Hasiči Vynášení Mořeny Práce s interaktivní tabulí Policie v MŠ Keramická dílna Medvídkova nemocnice


Jídelníček ZŠ


Další informace v rubrice Školní jídelna