Hry bez hranic - Šemíkův skok Setkání s Monou Lisou - artprogram Práce s interaktivní tabulí Objevujeme Vincent van Gogha - artprogram Příprava na vánoční jarmark Noc s Andersenem - setkání se spisovatelem Zahradní slavnost s opékáním buřtů Tříkrálový průvod Policie v MŠ Návštěva Pražského Jezulátka Sběr papíru - vítězové Vynášení Mořeny Keramická dílna Masopustní rej Stavíme město podle plánu - polytechnická výchova