Výlet do Miracula Sběr papíru - vítězové První pmoc Medvídkova nemocnice Setkání s Monou Lisou - artprogram Návštěva Pražského Jezulátka Praha stověžatá - Hry bez hranic Dvouleťáci odpočívají Práce s interaktivní tabulí Stavíme město podle plánu - polytechnická výchova Hry bez hranic - Šemíkův skok Keramická dílna Noc s Andersenem - setkání se spisovatelem Hry bez hranic - historický kvíz Příprava na vánoční jarmark


Jídelníček ZŠ


Další informace v rubrice Školní jídelna