Základní škola a mateřská škola Barrandov

Organizace školního roku

Školní vyučování začíná  1. září 2020 a skončí 30. června 2021.

Prázdniny a státní svátky

podzimní prázdniny a státní svátky 28.9. 2020 státní svátek Den české státnosti

26.10. – 27.10.2020 ředitelské volno

28.10. 2020 státní svátek Den vzniku samostatného Československa

29. – 30. 10. 2020 prázdniny

vánoční prázdniny 23. 12. 2020  – 3. 1. 2021,  výuka od 4. 1. 2021
pololetní vysvědčení a prázdniny 28.1. 2021

29.1. 2021

jarní prázdniny 22. 2. – 28. 2. 2021
velikonoční prázdniny a státní svátky 1. 4. 2021 prázdniny

2.4., 5. 4. 2021 státní svátek

závěrečné vysvědčení 30. června 2021
hlavní prázdniny 1. 7.  – 31. 8. 2021

Třídní schůzky

 V 16:30 před třídními schůzkami vždy proběhne setkání důvěrníků tříd s ředitelkou v kinosále školy.

♣ Novinka: Kavárna pro rodiče – po rodičovských schůzkách od 17:30 proběhne neformální setkání rodičů, pedagogů a ředitelství školy ve společných prostorách s malým občerstvením připraveným našimi žáky.

Termíny:

  • 15. 9. 2020 17:00 hod.
  • 10.11. 2020 17:00 hod.
  • 20. 4. 2021  17:00 hod.

Trivia – osobní schůzky:  říjen, listopad 2020, duben, květen 2021 (dle rozpisu jednotlivých tříd)

Konzultační hodiny probíhají dle domluvy s konkrétním pedagogem.

Školská rada

Členové školské rady se scházejí v 17:00 hodin ve sborovně školy.

Termíny:

  • 27.   8. 2020

Vyučovací hodiny

Škola je žákům přístupna od 7:40 hodin.

1. hodina 8:00 – 8:45 hod.
2. hodina 8:55 – 9:40 hod.
3. hodina 10:00 – 10:45 hod.
4. hodina 10:55 – 11:40 hod.
5. hodina 11:50 – 12:35 hod.
6. hodina 12:45 – 13:30 hod.
7. hodina 13:35 – 14:20 hod.
8. hodina 14:25 – 15:10 hod.
9. hodina 15:15 – 16:00 hod.

Zápis do 1. tříd ZŠ

Online vyplňování přihlášek dětí probíhá v průběhu celého březen 2021

datum osobních pohovorů čas
13. 4. 2021 16:00 – 18:00
14.4. dubna 2021 16:00 – 18:00
Mimořádný termín Po telefonické dohodě se zástupcem pro 1. stupeň
Schůzka s rodiči budoucích prvňáčků (pro děti zapsané v naší škole)

Škola nanečisto (pro děti zapsané v naší škole)

Zápis do přípravné třídy

8. 6. 2020 17:00 hodin, kinosál školy  – Informační schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků

25.5. 2021, 8.6. 2021 17:00 – 17:45 hod.

5. května 2021,  16:00 – 18:00 hodin

Dny otevřených dveří ZŠ

datum a čas akce
3.12. 2020 13:00 – 16:00 hodin

9. 3. 2021   v průběhu dne

9.6. 2021 17:00 hodin kinosál

Mikulášský den otevřených dveří pro celou rodinu

Návštěva hodin, prohlídka prostor + informace v kinosále

Beseda pro rodiče žáků 5. ročníku

Zápis do MŠ (probíhá v Renoirově ulici)

4. května 2020

13 – 16 hodin

tříleté a starší
5. května 2020

13 – 16 hodin

2 letí

Termín určuje zřizovatel. Více informací na stránkách MŠ.

Konzultační hodiny probíhají každé první úterý v měsíci od 17 do 18 hodin v kmenových třídách.

Třídní schůzky v MŠ

Broučci, Zajíčci 30.8.2019 ve 13 hodin, kinosál ZŠ
ostatní třídy 5. 9. 2019

17:00 hodin, kmenové třídy

Konzultační třídní schůzky 28.1. 2020

16.6.2020

v 17 hodin

Dny otevřených dveří MŠ

datum čas
4. 3. 2020 9:00 – 11:00 hodin
7. 4. 2020 15:00 – 17:00 hodin
Třídní schůzky pro rodiče budoucích prvňáčků (pro děti zapsané v naší škole) 12. 5. 2020 – 16:00 – 16:45 hodin    sraz ve vestibulu školy, není nutné se dopředu objednávat

25. 6. 2020  16:00 hodin, sraz před vestibulem školy Informační schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků (bez přítomnosti dětí)

Po telefonické dohodě možnost individuální prohlídky.Covid 19

Vstup pro rodiče

Školní aktuality

Prvních 14 dnů distanční výuky za námi, prázdniny před námi

23. 10. 2020

Vážení rodiče, milí žáci, máme za sebou prvních čtrnáct dnů distanční výuky. Bylo znát, že někteří mají natrénováno z jarního období a hladce vklouzli do další etapy výuky v době COVIDu. Všichni se snažíme přizpůsobit rychle se měnícím podmínkám výuky, studia, pracovního i rodinného života. Není to snadné pro nikoho z nás. Naše škola, stejně… Více

Sběr papíru dočasně přerušen

16. 10. 2020

Milí sběrači! Vzhledem k současné situaci rušíme  sběr papíru, který měl probíhat ve dnech 22. 10. a 23. 10. 2020. Mgr. Tomáš Nosek, Mgr. Zuzana Sýkorová Více

Nová organizace výuky od 14.10. do 30.10.

13. 10. 2020

Vážení rodiče, vzhledem k okolnostem si vás dovoluji informovat o nových, přísnějších opatřeních vlády,  týkajících se mj. také výuky a docházky do školy. Nová pravidla jsou platná do 1. 11. 2020, pak budou zveřejněna nová. Mateřská škola, včetně předškolních tříd bude plně v provozu. (Naproti tomu přípravná třída přechází na distanční výuku). Výuka 1. a 2. st. ZŠ… Více