Základní škola a mateřská škola Barrandov

Organizace školního roku

Školní vyučování začíná  1. září 2020 a skončí 30. června 2021.

Prázdniny a státní svátky

podzimní prázdniny a státní svátky 28.9. 2020 státní svátek Den české státnosti

26.10. – 27.10.2020 ředitelské volno

28.10. 2020 státní svátek Den vzniku samostatného Československa

29. – 30. 10. 2020 prázdniny

vánoční prázdniny 23. 12. 2020  – 3. 1. 2021,  výuka od 4. 1. 2021
pololetní vysvědčení a prázdniny 28.1. 2021

29.1. 2021

jarní prázdniny 22. 2. – 28. 2. 2021
velikonoční prázdniny a státní svátky 1. 4. 2021 prázdniny

2.4., 5. 4. 2021 státní svátek

závěrečné vysvědčení 30. června 2021
hlavní prázdniny 1. 7.  – 31. 8. 2021

Třídní schůzky

 V 16:30 před třídními schůzkami vždy proběhne setkání důvěrníků tříd s ředitelkou v kinosále školy.

♣ Novinka: Kavárna pro rodiče – po rodičovských schůzkách od 17:30 proběhne neformální setkání rodičů, pedagogů a ředitelství školy ve společných prostorách s malým občerstvením připraveným našimi žáky.

Termíny:

  • 15. 9. 2020 17:00 hod.
  • 10.11. 2020 17:00 hod.
  • 20. 4. 2021  17:00 hod.

Trivia – osobní schůzky:  říjen, listopad 2020, duben, květen 2021 (dle rozpisu jednotlivých tříd)

Konzultační hodiny probíhají dle domluvy s konkrétním pedagogem.

Školská rada

Členové školské rady se scházejí v 17:00 hodin ve sborovně školy.

Termíny:

  • 27.   8. 2020

Vyučovací hodiny

Škola je žákům přístupna od 7:40 hodin.

1. hodina 8:00 – 8:45 hod.
2. hodina 8:55 – 9:40 hod.
3. hodina 10:00 – 10:45 hod.
4. hodina 10:55 – 11:40 hod.
5. hodina 11:50 – 12:35 hod.
6. hodina 12:45 – 13:30 hod.
7. hodina 13:35 – 14:20 hod.
8. hodina 14:25 – 15:10 hod.
9. hodina 15:15 – 16:00 hod.

Zápis do 1. tříd ZŠ

Online vyplňování přihlášek dětí probíhá v průběhu celého březen 2021

datum osobních pohovorů čas
13. 4. 2021 16:00 – 18:00
14.4. dubna 2021 16:00 – 18:00
Mimořádný termín Po telefonické dohodě se zástupcem pro 1. stupeň
Schůzka s rodiči budoucích prvňáčků (pro děti zapsané v naší škole)

Škola nanečisto (pro děti zapsané v naší škole)

Zápis do přípravné třídy

8. 6. 2020 17:00 hodin, kinosál školy  – Informační schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků

25.5. 2021, 8.6. 2021 17:00 – 17:45 hod.

5. května 2021,  16:00 – 18:00 hodin

Dny otevřených dveří ZŠ

datum a čas akce
3.12. 2020 13:00 – 16:00 hodin

9. 3. 2021   v průběhu dne

9.6. 2021 17:00 hodin kinosál

Mikulášský den otevřených dveří pro celou rodinu

Návštěva hodin, prohlídka prostor + informace v kinosále

Beseda pro rodiče žáků 5. ročníku

Zápis do MŠ (probíhá v Renoirově ulici)

4. května 2020

13 – 16 hodin

tříleté a starší
5. května 2020

13 – 16 hodin

2 letí

Termín určuje zřizovatel. Více informací na stránkách MŠ.

Konzultační hodiny probíhají každé první úterý v měsíci od 17 do 18 hodin v kmenových třídách.

Třídní schůzky v MŠ

Broučci, Zajíčci 30.8.2019 ve 13 hodin, kinosál ZŠ
ostatní třídy 5. 9. 2019

17:00 hodin, kmenové třídy

Konzultační třídní schůzky 28.1. 2020

16.6.2020

v 17 hodin

Dny otevřených dveří MŠ

datum čas
4. 3. 2020 9:00 – 11:00 hodin
7. 4. 2020 15:00 – 17:00 hodin
Třídní schůzky pro rodiče budoucích prvňáčků (pro děti zapsané v naší škole) 12. 5. 2020 – 16:00 – 16:45 hodin    sraz ve vestibulu školy, není nutné se dopředu objednávat

25. 6. 2020  16:00 hodin, sraz před vestibulem školy Informační schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků (bez přítomnosti dětí)

Po telefonické dohodě možnost individuální prohlídky.Distanční výuka

Vstup pro rodiče

Školní aktuality

Distanční výuka pro 3. a vyšší ročníky ZŠ pokračuje do 22.1.2021

8. 1. 2021

Z rozhodnutí MŠMT a v souladu s epidemiologickými opatřeními bude i nadále pokračovat výuka stejnou formou a způsobem jako byla organizována pro období 27.12. 2020 – 10.1. 2020. Mateřská škola tedy bude v běžném provozu za dodržení všech hygienických opatření. Žáci 1. a 2. tříd budou docházet do školy a mohou využít provozu družiny s… Více

Mimořádné třídní schůzky formou videokonferencí

7. 1. 2021

Vážení rodiče, distanční výuka již probíhá několikátý měsíc a ještě pár týdnů bude trvat. Jistě jsou témata, která vás v souvislosti s ní a se studiem vašich dětí zajímají. Nepochybně si kladete otázky, u kterých odpovědi nejsou jednoznačné. Přijďte sdílet své pocity a zkušenosti mezi sebou a s třídními učiteli vašich dětí. Zveme vás na… Více

Jak bude vypadat vyučování po vánočních prázdninách?

26. 12. 2020

Na základě nařízení vlády v souvislosti se zhoršenou epidemiologickou situací a zavedením stupně 5 systému PES nastoupí od 4.1. k prezenční výuce pouze: děti z MŠ žáci přípravné třídy žáci 1. a 2. tříd Děti vyčkají před školou na svého třídního učitele podle tohoto harmonogramu: třídy A   – 7.50 h. třídy B – 7.55 h.… Více