Základní škola a mateřská škola Barrandov

Organizace školního roku

Školní vyučování začíná v pondělí 3. září 2018 a skončí v pátek 28. června 2019.

Prázdniny

1. 7. (pondělí) – 30. 8. 2019 (pátek)

podzimní 29. a 30. 10. 2018 (pondělí, úterý)
vánoční 24. 12. 2018 (sobota) – 2. 1. 2019 (středa), 3. a 4.1. ředitelské volno, výuka od 7. 1. 2019 (pondělí)
pololetní 1. 2. 2019 (pátek)
jarní 11. 2. – 15. 2. 2019
velikonoční 18. a 22. 4. 2019 (čtvrtek, pondělí), 19.4. státní svátek (pátek)
závěrečné vysvědčení 28. června 2019 (pátek)
hlavní 1. 7. (sobota) – 30. 8. 2019 (pátek)
plánované ředitelské volno

31. 10. 2018(středa), 1. a 2. 11. 2018(čtvrtek, pátek),

3. a 4. 1. 2019 (čtvrtek, pátek)

Třídní schůzky

Důvěrníci tříd setkání s ŘŠ v 16:30 hodin v kinosálu školy, třídní schůzky v 17:30 ve třídách.

Termíny:

  • 11. 9. 2018
  • prosinec. leden dle potřeby TU
  • 14. 5. 2019
  • Trivia – osobní schůzky:  říjen, listopad 2018, duben, květen 2019 (dle rozpisu jednotlivých tříd)

Konzultační hodiny probíhají každé první úterý v měsíci od 16:00 do 17:00 hodin v kmenových třídách (třídní, ŠD, asistenti pedagoga) nebo kabinetech (netřídní učitelé). Zákonný zástupce je povinen si předem domluvit schůzku s pedagogy. Po dohodě lze i jiný termín.

Školská rada

Členové školské rady se scházejí v 17:00 hodin ve sborovně školy.

Termíny:

  • 30.   8. 2018

Spolek rodičů

Rada Spolku rodičů se schází v 17:00 hodin.

Termíny:

  • dle rozpisu uveřejněný v rubrice Spolek rodičů

Vyučovací hodiny

Škola je žákům přístupna od 7:40 hodin.

1. hodina 8:00 – 8:45 hod.
2. hodina 8:55 – 9:40 hod.
3. hodina 9:55 – 10:40 hod.
4. hodina 10:55 – 11:40 hod.
5. hodina 11:50 – 12:35 hod.
6. hodina 12:45 – 13:30 hod.
7. hodina 13:35 – 14:20 hod.
8. hodina 14:25 – 15:10 hod.
9. hodina 15:15 – 16:00 hod.

Zápis do 1. tříd ZŠ

datum čas
2.dubna 2019 (úterý) 16:00 – 18:00
3.dubna 2019 (středa)  16:00 – 18:00
Mimořádný termín po telefonické dohodě (tel. 702027547)
Zápis do přípravné třídy 2. května 2019 (středa) 15:00 – 18:00 hodin

Dny otevřených dveří ZŠ

datum čas
12. 3. 2019   15:00 – 17:00 hodin celá ZŠ prohlídka prostor + informace,
19. 3.   2019     9:00 – 12:00 hodin pouze 1. stupeň, školní družina

Zápis do MŠ (probíhá v Renoirově ulici)

?. května 2019   13 – 16 hodin tříleté a starší
?. května 2019   13 – 16 hodin tříleté a starší
?. května 2019   13 – 16 hodin pouze ne tříleté děti

Nahlédnutí do spisu ?.5.2019 8 – 10 hodin v MŠ Renoirova ulice.

Zápis do MŠ bude probíhat dle pokynů MŠMT a MČ Prahy 5 v květnu 2018 (termín určí OŠK MČP5). Konzultační hodiny probíhají každé první úterý v měsíci od 17 do 18 hodin v kmenových třídách.

Třídní schůzky v MŠ

Broučci, Zajíčci 31.8.2018 ve 13 hodin, Renoirova ul.
ostatní třídy 6. 9. 2017 (čtvrtek) 17:00 hodin, kmenové třídy

Dny otevřených dveří MŠ

datum čas
6. 3. 2019 9:00 – 11:00 hodin
9. 4. 2019 15:00 – 17:00 hodin

Škola nanečisto (pro děti zapsané v naší škole)

14. 5. 2019 – 16:00 – 16:45 hodin    sraz ve vestibulu školy, není nutné se dopředu objednávat  

28. 5. 2019  17:00 – 17:45 hodin     

11. 6. 2019   17:00 – 17:45 hodin  

11. 6. 2019  17:00 hodin, kinosál školy  Informační schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků a přípravnou třídu

Po telefonické dohodě možnost individuální prohlídky.

Vstup pro rodiče

Školní aktuality

Den otevřených dveří

16. 2. 2019

12. 3. 2019 od 15 do 17 hodin 20. 3. 2019 od 9 do 12 hodin 12. 3. 2019 od 17:00 do 18:00 hodin proběhne v kinosálu školy SETKÁNÍ RODIČŮ ŽÁKŮ 5. TŘÍD S VEDENÍM ŠKOLY I S VYUČUJÍCÍMI NA 2. STUPNI. 20. 3. 2019 od 16:30 do 17:30 hodin proběhne na 1. stupni BESEDA O ŠKOLNÍ ZRALOSTI PRO RODIČE BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ.… Více

Pololetní a jarní prázdniny

17. 1. 2019

Pololetní prázdniny ZŠ probíhají v pátek 1.2.2019. Školní družina mimo provoz (nízký počet přihlášených žáků). Mateřská škola v provozu, oddělení spojeny podle reálného počtu přítomných dětí. Jarní prázdniny ZŠ probíhají 10. – 15.2.2019. Školní družina mimo provoz (nízký počet přihlášených žáků). Mateřská škola v provozu, oddělení spojeny podle reálného počtu přítomných dětí. Vedení školy Více

Rozšíření nabídky uměleckých kroužků v 2. pololetí 2018/19

10. 1. 2019

Vážení zákonní zástupci, nabízíme nové umělecké kroužky v 2. pololetí školního roku 2018/19. V případě Vašeho zájmu ihned kontaktujte paní lektorku, abychom věděli, zda budou kroužky otevřeny od 4.2.2019. Platba proběhne na 1. lekci. Individuální hodiny si domlouvejte přímo s lektorkou: alanovakaterina@gmail.com Info o kroužcích ZDE. Vedení školy Více