Základní škola a mateřská škola Barrandov

Organizace školního roku

Školní vyučování začíná v pondělí 3. září 2018 a skončí v pátek 28. června 2019.

Prázdniny

1. 7. (pondělí) – 30. 8. 2019 (pátek)

podzimní 29. a 30. 10. 2018 (pondělí, úterý)
vánoční 24. 12. 2018 (sobota) – 2. 1. 2019 (středa), 3. a 4.1. ředitelské volno, výuka od 7. 1. 2019 (pondělí)
pololetní 1. 2. 2019 (pátek)
jarní 11. 2. – 15. 2. 2019
velikonoční 18. a 22. 4. 2019 (čtvrtek, pondělí), 19.4. státní svátek (pátek)
závěrečné vysvědčení 28. června 2019 (pátek)
hlavní 1. 7. (sobota) – 30. 8. 2019 (pátek)
plánované ředitelské volno 31. 10. 2018(středa), 1. a 2. 11. 2018(čtvrtek, pátek),

3. a 4. 1. 2019 (čtvrtek, pátek)

Třídní schůzky

Důvěrníci tříd setkání s ŘŠ v 16:30 hodin v kinosálu školy, třídní schůzky v 17:30 ve třídách.

Termíny:

  • 11. 9. 2018
  • prosinec. leden dle potřeby TU
  • 21. 5. 2019
  • Trivia – osobní schůzky:  říjen, listopad 2018, duben, květen 2019 (dle rozpisu jednotlivých tříd)

Konzultační hodiny probíhají každé první úterý v měsíci od 16:00 do 17:00 hodin v kmenových třídách (třídní, ŠD, asistenti pedagoga) nebo kabinetech (netřídní učitelé). Zákonný zástupce je povinen si předem domluvit schůzku s pedagogy. Po dohodě lze i jiný termín.

Školská rada

Členové školské rady se scházejí v 17:00 hodin ve sborovně školy.

Termíny:

  • 30.   8. 2018
  • 8.     11. 2018
  • 21.    2.  2019
  • 30.   5.  2019

Spolek rodičů

Rada Spolku rodičů se schází v 17:00 hodin.

Termíny:

  • dle rozpisu uveřejněný v rubrice Spolek rodičů

Vyučovací hodiny

Škola je žákům přístupna od 7:40 hodin.

1. hodina 8:00 – 8:45 hod.
2. hodina 8:55 – 9:40 hod.
3. hodina 9:55 – 10:40 hod.
4. hodina 10:55 – 11:40 hod.
5. hodina 11:50 – 12:35 hod.
6. hodina 12:45 – 13:30 hod.
7. hodina 13:35 – 14:20 hod.
8. hodina 14:25 – 15:10 hod.
9. hodina 15:15 – 16:00 hod.

Zápis do 1. tříd ZŠ

datum čas
2.dubna 2019 (úterý) 16:00 – 18:00
3.dubna 2019 (středa) 16:00 – 18:00
Mimořádný termín 16. 4. 2019 po telefonické dohodě (tel. 702027547)
Zápis do přípravné třídy

 

Škola nanečisto (pro děti zapsané v naší škole)

 

 

 

 

 

2. května 2019 (středa) 15:00 – 18:00 hodin

 

14. 5. 2019 – 16:00 – 16:45 hodin    sraz ve vestibulu školy, není nutné se dopředu objednávat

28. 5. 2019  16:00 – 16:45 hodin

11. 6. 2019   17:00 – 17:45 hodin

11. 6. 2019  17:00 hodin, kinosál školy  – Informační schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků a přípravnou třídu

Dny otevřených dveří ZŠ

datum čas
12. 3. 2019   15:00 – 17:00 hodin

17:00 hodin kinosál

celá ZŠ prohlídka prostor + informace,

Beseda pro rodiče žáků 5. ročníku

20. 3.   2019     9:00 – 12:00 hodin

16:30 hodin  kinosál

pouze 1. stupeň, školní družina

Beseda o školní zralosti – rodiče,   (Děti  – Škola nanečisto)

Zápis do MŠ (probíhá v Renoirově ulici)

2. května 2019

13 – 16 hodin

tříleté a starší
3. května 2019

13 – 16 hodin

2 letí

Nahlédnutí do spisu 14. 5. 2019 8 – 10 hodin v MŠ Renoirova ulice.

Konzultační hodiny probíhají každé první úterý v měsíci od 17 do 18 hodin v kmenových třídách.

Třídní schůzky v MŠ

Broučci, Zajíčci 31.8.2018 ve 13 hodin, Renoirova ul.
ostatní třídy 6. 9. 2017 (čtvrtek) 17:00 hodin, kmenové třídy
Konzultační třídní schůzky 29.1. 2019

17.6.2019

v 17 hodin

Dny otevřených dveří MŠ

datum čas
6. 3. 2019 9:00 – 11:00 hodin
9. 4. 2019 15:00 – 17:00 hodin
Škola nanečisto (pro děti zapsané v naší škole) 14. 5. 2019 – 16:00 – 16:45 hodin    sraz ve vestibulu školy, není nutné se dopředu objednávat

28. 5. 2019  17:00 – 17:45 hodin     

11. 6. 2019   17:00 – 17:45 hodin  

11. 6. 2019  17:00 hodin, kinosál školy  Informační schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků a přípravnou třídu

Po telefonické dohodě možnost individuální prohlídky.

Vstup pro rodiče

Školní aktuality

Exkurze do Terezína

24. 6. 2019

Ve čtvrtek 20. června se žáci 8. a 9. ročníku zúčastnili výletu do místa, které se velice zásadně zapsalo do historie 2. světové války. Všichni se o pevnosti Terezín učí – založena Josefem II. na ochranu přístupové cesty do habsburské monarchie. Již v 19. století sloužila Malá pevnost jako vězení. Ale celosvětovou proslulost získalo město… Více

Uklízečky

11. 6. 2019

Hledáme uklízečku  na plný úvazek a na 0,5 úvazku s nástupem od 1. 9. 2019. Kontakt: reditel@zsbarr.cz, tel. 733 643 895 Více

Dotazníkové šetření MČ Prahy 5 – SWOT 4. – 28.6.2019 Prodlouženo!

4. 6. 2019

Vážení zákonní zástupci, žákyně, žáci, prosím vás o spolupráci při tomto dotazníkovém šetření, které má vypovídat o naší škole. Akce je dobrovolná, vstup je bez hesla. Dotazník vyplňte nejpozději do 28.6.2019. Žáci 1. stupně vyplňují doma společně s rodiči, aby jim rodiče mohli dovysvětlit význam otázky. Žáci 2. stupně vyplní v červnu ve škole v… Více