Základní škola a mateřská škola Barrandov

Andersenova noc a filmová noc na 2. stupni

12. 4. 2019  |  Školní aktuality

28. 3. – 29. 3. 2019

Noc s Andersenem je jednou z akcí, kterou svádíme v konkurenci populárnějších médií boj o zájem dětí o pohádky a dětské čtenářství. Již po patnácté se letos naše škola zúčastnila této mezinárodní akce na podporu čtenářství, čtenářských dovedností dětí a zvýšení zájmu o čtení.

V průběhu večera se jednotlivé třídy prožily připravený program – divadelní dílny zaměřené na dramatizaci pohádek, hry a soutěže orientované na znalost pohádek, pohádkových bytostí a postaviček z dětské literatury, výtvarné dílny, promítání a předčítání pohádek našich autorů i Hanse Christiana Andersena. Prvňáčky navštívila paní spisovatelka Jana Semelková a povídala si s nimi o knihách, o psaní i svých knihách. Sedmáci předčítali svých mladším spolužákům.

…no a nakonec přišlo sladké spaní a pak ráno a konec našeho nočního dobrodružství ve škole. Po snídani jsme v započaté práci pokračovali projekty v jednotlivých třídách. Akce se dětem i nám, kteří jsme ji připravovali, moc líbila a těšíme se již na pokračování v příštím roce.

 

Filmová noc

Ve čtvrtek 28. března se opět na naší škole na 2. stupni  konala filmová noc – tentokrát s Večerníčkem. Zúčastnily se  třídy 6. A, 6. B, 6. C, 7. A a 9. A. Třída 9. B měla vzhledem k další akci následující  den alespoň „hororový filmový večer“ do 22 hodin. Téma „Večerníčků“ nebylo zvoleno náhodně – využili jsme datum 28. března, které je spojeno s výročím narození Jana Ámose Komenského, velkého pedagogického myslitele, a jeho  myšlenky „Škola hrou“.

V pátek 29. března dopoledne každá třída zpracovávala téma projektu – v 6. ročníku téma „Krteček“ – celosvětově známá večerníčkovská postavička, 7. třída se zamyslela nad vybranými citáty J.Á. Komenského,  9. A zmapovala Komenského život a jeho tvorbu.

Měla jsem jako třídní učitelka 9. ročníku trošku obavy, jak děti toto téma přijmou, ale hned začaly vzpomínat na své oblíbené večerníčky a rozdělovaly si, jaké CD kdo přinese a na jaký večerníček zavzpomínají. Pat a Mat, Bolek a Lolek, Potkali se u Kolína, to byly asi nejoblíbenější. Snad právě proto, že žáky už tíží strach z přijímacích zkoušek, tak přivítali možnost odpoutat myšlenky a odpočinout si. Na dobrou noc si žáci mohli vybrat film podle svého výběru.  Po pár minutách však film vypnuli a povídali si, hráli hry, jako by si uvědomovali, že společně prožitých chvil v rámci třídy už do konce školního roku příliš nezbývá.

 

 

 

 


Fotogalerie

Vstup pro rodiče

Školní aktuality

Velikonoce 2019

17. 4. 2019

Více

Letní příměstský tábor v naší škole

16. 4. 2019

Více

Sběr papíru 23. – 26.4.2019

12. 4. 2019

Sběr papíru se koná v týdnu 23. – 26.4.2019. Každý den sběrového týdne na vás bude čekat ráno mezi 7. 40 – 7. 55 hod. služba u vchodu do přízemí na I. stupni. Pevně svázaný sběr vám rádi zvážíme. Mgr. Zuzana Sýkorová, Mgr. Tomáš Nosek Více