Základní škola a mateřská škola Barrandov

Nová organizace výuky od 14.10. do 30.10.

13. 10. 2020  |  Aktuality MŠ  |  Aktuality ZŠ  |  Školní aktuality  |  Úřední deska

Vážení rodiče,

vzhledem k okolnostem si vás dovoluji informovat o nových, přísnějších opatřeních vlády,  týkajících se mj. také výuky a docházky do školy.

Nová pravidla jsou platná do 1. 11. 2020, pak budou zveřejněna nová.

Mateřská škola, včetně předškolních tříd bude plně v provozu. (Naproti tomu přípravná třída přechází na distanční výuku).

Výuka 1. a 2. st. ZŠ je POVINNÁ a DISTANČNÍ do pátku 23.10.2020. Poté následují týdenní podzimní prázdniny, kdy výuka neprobíhá. Domácí úkoly budou primárně značeny v Bakaláři, videokonference budou probíhat v aplikaci Teams, do které mají všichni žáci přístup prostřednictvím své e-mailové adresy a přiděleného hesla. Každý učitel používá materiály vhodné pro online výuku ve svém předmětu. Organizace výuky se rámcově řídí běžným rozvrhem tříd a plně respektuje doporučení MŠMT. Zvláště mladší žáky jsme se během hodin informatiky a ostatních předmětů snažili na tento způsob výuky připravit. Všichni žáci od 5. tříd mají přiřazenu svou vlastní e-mailovou adresu a přístup do Bakalářů, které by měli umět používat.

Školní jídelna: bude v provozu  pro žáky, příp. další strávníky –  obědy budou k odběru pouze do jídlonosičů k vyzvednutí v čase 11.00h. – 12.00 h.: všichni jsou odhlášeni, pokud máte zájem, je třeba se znovu přihlásit buď prostřednictvím aplikace „jídelníček“ (pokud máte zaplaceno) nebo na mailové adrese: jidelna@zsbarr.cz

Školní družina bude zavřena do 1.11. 2020

Pokud máte potíže s vybavením ICT technikou, obraťte se prosím  na třídního učitel, který  zajistí další kroky.

Pokud zapomenete hesla: Bakalář – je nutno zadat „zapomenuté heslo“, přijde na e-mailovou adresu zadanou v Bakaláři; heslo do MS Office 365 (tedy i Teams) –  kontaktujte Mgr. Tomáše Severu severa@zsbarr.cz;

Věřím, že společným porozuměním a úsilím se nám podaří situaci, nekomfortní pro všechny,  vás rodiče, děti i učitele, zvládnout. Distanční výuka nikdy plně nenahradí  prezenční výuku. Děláme vše pro to, aby se jí přiblížila. Potřebujeme k tomu spolupráci vaši a vašich dětí.  Předem za ni děkuji.

Přeji všem pevné zdraví a hodně síly do následujících dní.

Mgr. Veronika Holíková

ředitelka školyCovid 19

Vstup pro rodiče

Školní aktuality

Sběr papíru dočasně přerušen

16. 10. 2020

Milí sběrači! Vzhledem k současné situaci rušíme  sběr papíru, který měl probíhat ve dnech 22. 10. a 23. 10. 2020. Mgr. Tomáš Nosek, Mgr. Zuzana Sýkorová Více

Nová organizace výuky od 14.10. do 30.10.

13. 10. 2020

Vážení rodiče, vzhledem k okolnostem si vás dovoluji informovat o nových, přísnějších opatřeních vlády,  týkajících se mj. také výuky a docházky do školy. Nová pravidla jsou platná do 1. 11. 2020, pak budou zveřejněna nová. Mateřská škola, včetně předškolních tříd bude plně v provozu. (Naproti tomu přípravná třída přechází na distanční výuku). Výuka 1. a 2. st. ZŠ… Více

Organizace výuky od 12. do 30. října 2020

9. 10. 2020

Vážení rodiče, milí žáci, v souladu s epidemiologickými nařízeními a opatřeními Ministra školství si vás dovoluji informovat o organizaci výuky v následujících třech týdnech: Vzdělávání v MŠ,  přípravné třídě a na 1. stupni proběhne od 12.10. do 23.10. beze změn, pokračujeme jako doposud. Výuka 2. stupně se bude dělit  na distanční a prezenční výuku: 12. –… Více