Základní škola a mateřská škola Barrandov

Volby do Školské rady

16. 9. 2020  |  Aktuality MŠ  |  Aktuality ZŠ  |  Školní aktuality  |  Úřední deska

Na základě § 167 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a podle Volebního řádu pro volbu členů školské rady vydaného Městskou částí Prahy 5 dne 21. 2. 2013  dne 15. září 2020 proběhly volby do Školské rady.

Ráda bych tímto poděkovala členkám přípravného výboru za organizaci voleb a vyhotovení zprávy o výsledcích:

Za pedagogické pracovníky byli navrženi dva kandidáti:

Mgr. Lada Nováková a Mgr. Světlana Pavková

Mgr. Lada Nováková obdržela 50 platných hlasů,

Mgr. Světlana Pavková  obdržela 39 platných hlasů.

Voleb se zúčastnila nadpoloviční většina voličů.

 

Za zákonné zástupce byli navrženi dva kandidáti:

Ing. Marta Hrbková a Mgr. Martin Mašát

Ing.Marta Hrbková obdržela 152 hlasů,

Mgr. Martin Mašát obdržel 123 hlasů.

3 hlasy byly neplatné.

Voleb se zúčastnilo 278 zákonných zástupců.

Všichni navržení kandidáti se stávají členy Školské rady.

 

Mgr. Veronika Holíková, ředitelka školyDistanční výuka

Vstup pro rodiče

Školní aktuality

Distanční výuka pro 3. a vyšší ročníky ZŠ pokračuje do 22.1.2021

8. 1. 2021

Z rozhodnutí MŠMT a v souladu s epidemiologickými opatřeními bude i nadále pokračovat výuka stejnou formou a způsobem jako byla organizována pro období 27.12. 2020 – 10.1. 2020. Mateřská škola tedy bude v běžném provozu za dodržení všech hygienických opatření. Žáci 1. a 2. tříd budou docházet do školy a mohou využít provozu družiny s… Více

Mimořádné třídní schůzky formou videokonferencí

7. 1. 2021

Vážení rodiče, distanční výuka již probíhá několikátý měsíc a ještě pár týdnů bude trvat. Jistě jsou témata, která vás v souvislosti s ní a se studiem vašich dětí zajímají. Nepochybně si kladete otázky, u kterých odpovědi nejsou jednoznačné. Přijďte sdílet své pocity a zkušenosti mezi sebou a s třídními učiteli vašich dětí. Zveme vás na… Více

Jak bude vypadat vyučování po vánočních prázdninách?

26. 12. 2020

Na základě nařízení vlády v souvislosti se zhoršenou epidemiologickou situací a zavedením stupně 5 systému PES nastoupí od 4.1. k prezenční výuce pouze: děti z MŠ žáci přípravné třídy žáci 1. a 2. tříd Děti vyčkají před školou na svého třídního učitele podle tohoto harmonogramu: třídy A   – 7.50 h. třídy B – 7.55 h.… Více